Zabytkowy tramwaj Lilpop wrócił do domu (foto)

Jeździł po Łodzi przed wojną, miał 50 miejsc, w tym 18 siedzących. Zabytkowy tramwaj Lilpop wrócił do domu i będzie częścią wystawy, która powstaje w muzeum na Radogoszczu.

Model Lilpop będzie częścią ekspozycji na stałej wystawie poświęconej upamiętnieniu historii tragicznego zakończenia działania więzienia na Radogoszczu w okresie okupacji hitlerowskiej. Ważnym elementem wystawy będzie odtworzenie zbliżone do oryginału kompletnego wagonu silnikowego wraz z jego wyposażeniem, zgodną kolorystyką, napisami i reklamami z tego okresu. Ze względu na funkcje takiego modelu oraz wpasowanie w miejsce ekspozycji, model musi być poddany pewnym modyfikacjom oraz dostosowaniem dla zwiedzających z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

– Model wykonany będzie jako obiekt stacjonarny posadowiony na profilach szynowych wtopionych w imitacje bruku czyli powierzchnie ulicy. Boczna otwarta część podstawy imitować będzie nitowane podwozie wraz z odtworzonymi niezbędnymi detalami jak resory, maźnice, osłony, stopnie – mówi Jacek Wawrzynkiewicz, dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Z drugiej strony wagonu będzie zbudowany podest z dwoma pochylniami zrównany wysokością z poziomem podłogi wagonu /wys. ok. 60 cm/ co umożliwi zwiedzającym, a zwłaszcza osobą niepełnosprawnym swobodny dostęp do wnętrza poprzez otwarta ścianę boczną. Podłoga będzie pokryta wydrukiem imitującym podłogę w oryginale lecz będzie całkowicie płaska, aby maksymalnie ułatwić poruszanie się wózków inwalidzkich.

– Dostęp do wnętrza wagonu będzie możliwy jedynie do przedziału dla pasażerów, natomiast oba pomosty motorniczego będą oczywiście odtworzone i otwarte lecz zabezpieczone przed możliwością wejścia do wnętrza. Na obu pomostach motorniczego po obu stronach w otwory wejściowe zewnętrzne wstawione będą ażurowe barierki zgodne z oryginałem uniemożliwiające wejście do wnętrza – dodaje Tomasz Steangel, wykonawca repliki.

Ulica Piotrkowska, łódzkie podwórka i kamienice na Radogoszczu

Nowa wystawa będzie multimedialna i umożliwi zwiedzającym interakcję z ekspozycją. W zamierzeniu, osią nowej ekspozycji mają być losy Rozszerzonego Więzienia Policyjnego Radogoszcz i jego więźniów. Koncepcja wystawy zakłada symboliczny podział na pięć części. Wprowadzająca część dotyczyć będzie sytuacji w okupowanym Kraju Warty (oś wystawy w formie ulicy z czasów wojny, umiejscowionej w sali o wymiarach 25 x 8). Z centralnej części wystawy biogramy poszczególnych więźniów będą wstępem do dalszych elementów ekspozycji dotyczących więzienia, ich historie będą punktem wyjścia do opowieści o przyczynach osadzenia. Tak przeprowadzona narracja będzie pokazywała, że na wielką historię składają się losy jednostek, co nada wystawie bardziej osobisty charakter i ułatwi zwiedzającym identyfikację z ofiarami. Jedna z części przedstawiać będzie przedwojenną historię miejsca oraz utworzenie hitlerowskiego Rozszerzonego Więzienia Policyjnego. Kolejna przedstawiać będzie warunki życia w więzieniu, jego organizację. Następna skoncentruje się na ukazaniu sylwetek ofiar i oprawców – wybranych przedstawicieli administracji więziennej. Ostatnia ukaże tragiczny epilog funkcjonowania więzienia. Wystawa będzie w pełni multimedialna, umożliwiająca wykorzystanie ścieżek edukacyjnych, dostosowanych do każdej grupy wiekowej, co zdecydowanie poszerzy ofertę Muzeum, w szczególności dla najmłodszych. Nowa ekspozycja cechować się będzie nie tylko charakterem poznawczym, ale także stanowić będzie swoiste miejsce pamięci. Aby maksymalnie ułatwić zwiedzanie, dla wszystkich zainteresowanych dostępne będą audioprzewodniki (w kilku wersjach językowych).

Wystawa zostanie otwarta 18 lutego 2020 roku. Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Oddział na Radogoszczu, ul. Zgierska 147

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *