Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego ogłasza XXX edycję Ogólnopolskiego Konkursu na zestaw poetycki stanowiący spójną warsztatowo propozycję o łącznej objętości do stu wersów.
✒ Jury będzie rozpatrywać jedynie utwory dotąd nienagradzane, niepublikowane i niezgłoszone do publikacji (także w Internecie).
✒ Zestawy konkursowe należy przesłać do 15 listopada 2022 roku na adres e-mail: baczynski.slkkb@gmail.com.
✒ Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać następujące załączniki:
a) zestaw poetycki zapisany w jednym pliku pdf i oznaczony godłem (pseudonimem); wzór podpisu pliku: [wybrane godło – zestaw poetycki]
b) zatytułowany tym samym godłem plik zawierający imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail; wzór podpisu pliku: [wybrane godło – dane osobowe]
c) podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych; wzór podpisu pliku: [wybrane godło – oświadczenie]
d) potwierdzenie wpłaty 15 złotych na konto Stowarzyszenia: Volkswagen Bank Polska S.A., nr 62 2130 0004 2001 0645 1645 0001; wzór podpisu pliku: [wybrane godło – opłata]
✒ Jury przyzna Nagrody Główne oraz trzy równorzędne Wyróżnienia. Po raz kolejny Stowarzyszenie Literackie wręczy Nagrodę TETIS – za zestaw poetycki wyróżniający się nowatorstwem formalnym lub niekonwencjonalnością. Nagroda TETIS zostanie przyznana przez Jury propozycji poetyckiej wybranej osobno spośród wszystkich nadesłanych na Konkurs. Decyzję o rozdziale nagród i ich wysokości Jury podejmie na posiedzeniu zamykającym Konkurs.
✒ Skład jury zostanie przedstawiony najwcześniej po zakończeniu obrad i ustaleniu werdyktu.
✒ Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w Łodzi w 2022 roku. O dokładnym miejscu i czasie uroczystości laureaci będą powiadomieni indywidualnie, dane te zostaną także zamieszczone na stronie Stowarzyszenia: www.slkkb.org.pl.
✒ Werdykt Jury zostanie następnie opublikowany w prasie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych tekstów w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
✒ Każdy z uczestników konkursu otrzyma publikację wydaną w ostatnich latach przez Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego. Na pokrycie kosztów pocztowych zostanie przeznaczona kwota uzyskana z opłat konkursowych.
✒ Pytania prosimy kierować na adres e-mail: baczynski.slkkb@gmail.com
✒ Regulamin Konkursu oraz klauzula informacyjna do pobrania pod adresem: http://slkkb.org.pl/xxx-edycja-ogolnopolskiego-konkursu…/
Partnerem Konkursu jest firma Michalczyk i Prokop Sp. z o.o., właściciel marki Tetis.
XXX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego jest realizowana dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi.
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
warkocz
Kawiarnia Literacka: Warkoczami – antologia
milewski
Spotkanie z Piotrem Milewskim
slamtu
Tuwimowski slam w Domu Literatury

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*