XXVIII Bałuckie Spotkania Recytatorów

Organizatorem XXVIII Bałuckich Spotkań Recytatorów jest Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej”. Celem Spotkań jest: stworzenie sytuacji i optymalnych warunków dla wyzwalania, pogłębiania dyspozycji i umiejętności twórczych uczestników; umożliwienie wymiany doświadczeń między uczestnikami, nauczycielami, instruktorami; inspirowanie poszukiwań repertuarowych; podniesienie poziomu umiejętności warsztatowych recytatorów; popularyzacja kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

W Spotkaniach mogą uczestniczyć recytatorzy w wieku 11-16 lat. Uczestnicy prezentują dowolnie prozę lub poezję w czasie do 5 minut (1 wybrany utwór). Recytatorzy występują indywidualnie, bez akompaniamentu i podkładu muzycznego. Rada Artystyczna wyróżni najciekawsze prezentacje biorąc pod uwagę dobór repertuaru, dbałość o słowo, interpretację oraz ogólne wrażenie artystyczne. Organizatorzy mogą wyróżnić za realizację celu Spotkań nauczycieli, instruktorów oraz patronujące recytatorom szkoły i instytucje. Recytatorzy wyróżnieni przez Radę Artystyczną biorą udział w Wieczorze Poetyckim pt: „Refleksje i Nastroje” podsumowującym Spotkania.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych kwalifikacji. Wypełnione i podpisane karty zgłoszeń według wzoru należy dostarczyć w terminie do 22 lutego 2019 do sekretariatu Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej”, 91-022 Łódź, ul.Żubardzka 3, zubardzka@bok.lodz.pl , informacje: Dorota Radziewicz tel: 42 651 67 47, www.bok.lodz.pl Instytucje zgłaszające recytatorów do udziału w Spotkaniach oraz rodzice i recytatorzy wyrażają zgodę na rejestrację prezentacji przez media, na współcześnie dostępnych nośnikach obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie przez organizatora – bez roszczeń finansowych z tym związanych. Uczestnicy Spotkań wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas udziału w projekcie. Wizerunek ten może zostać wykorzystany wyłącznie w publikacjach metodycznych, promocyjnych i reklamowych BOK oraz na stronach internetowych projektu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie: www.bok.lodz.pl (wydarzenia- Na Żubardzkiej)

PROGRAM

01.03.2019 godz.17.00 Konsultacje dla recytatorów i nauczycieli.
08.03.2019 godz.17.00 Warsztaty dla recytatorów i nauczycieli.
11.03.2019 godz.10.00 Prezentacje recytatorów – uczniowie w wieku od 11-13 lat
12.03.2019 godz.10.00 Prezentacje recytatorów – uczniowie w wieku od 14-16 lat
15.03.2019 godz.15.00 Warsztaty dla wyróżnionych recytatorów
godz.18.00 „Refleksje i Nastroje” – Wieczór Poetycki, podsumowanie Spotkań.

Karta zgłoszeń – pdf

Regulamin – pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *