bsr_17_870x319Po raz XXVI Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej” organizuje Bałuckie Spotkania Recytatorów.

Ich celem jest: stworzenie sytuacji i optymalnych warunków dla wyzwalania, pogłębiania dyspozycji i umiejętności twórczych uczestników; umożliwienie wymiany doświadczeń między uczestnikami, nauczycielami, instruktorami;  inspirowanie poszukiwań repertuarowych; podniesienie poziomu umiejętności warsztatowych recytatorów; popularyzacja kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

W Spotkaniach mogą uczestniczyć recytatorzy w wieku 11-16 lat.Uczestnicy prezentują dowolnie prozę lub poezję w czasie do 5 minut (1 wybrany utwór). Recytatorzy występują indywidualnie, bez akompaniamentu i podkładu muzycznego.

Rada Artystyczna wyróżni najciekawsze prezentacje biorąc pod uwagę dobór repertuaru, dbałość   o słowo, interpretację oraz ogólne wrażenie artystyczne. Organizatorzy mogą wyróżnić za realizację celu Spotkań nauczycieli, instruktorów oraz patronujące recytatorom szkoły i instytucje.

Recytatorzy wyróżnieni przez Radę Artystyczną biorą udział w Wieczorze Poetyckim
pt: „Refleksje i Nastroje” podsumowującym Spotkania. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych kwalifikacji.

Wypełnione i podpisane karty zgłoszeń według wzoru należy dostarczyć w terminie do 20 lutego 2017 do sekretariatu Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej”, 91-022 Łódź, ul.Żubardzka 3, zubardzka @bok.lodz.pl , informacje: Dorota Radziewicz tel: 42 651 67 47, www.bok.lodz.pl

Instytucje zgłaszające recytatorów do udziału w Spotkaniach oraz rodzice i recytatorzy wyrażają zgodę na rejestrację prezentacji przez media, na współcześnie dostępnych nośnikach obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie przez organizatora – bez roszczeń finansowych z tym związanych. Uczestnicy Spotkań wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas udziału w projekcie. Wizerunek ten może zostać wykorzystany wyłącznie w publikacjach metodycznych, promocyjnych i reklamowych BOK oraz na stronach internetowych projektu.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie: www.bok.lodz.pl (wydarzenia – Na Żubardzkiej)

PROGRAM

24.02.2017 godz.17.00 Konsultacje dla recytatorów i nauczycieli
3.03.2017 godz. 17.00  Warsztaty dla recytatorów i nauczycieli
6.03.2017 godz. 10.00  Prezentacje – uczniowie szkół podstawowych
7.03.2017 godz. 10.00  Prezentacje – uczniowie gimnazjów
10.03.2017 godz.15.00 spotkanie warsztatowe – wyróżnieni recytatorzy
godz.18.00  Wieczór Poetycki pt:”Refleksje i Nastroje” oraz  podsumowanie Spotkań.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Klangor Niezali #1- mikrofestiwal wydawnictw niezależnych
Pchli targ w DOMu
getto
70. rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*