slkkb

Do końca roku można przesyłać swoje propozycje na XXI Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego.

Łączna objętość wierszy nie powinna przekraczać stu wersów. Powinny one stanowić spójną warsztatowo propozycję. Jury będzie rozpatrywać jedynie utwory dotąd nienagradzane.

Po raz trzeci Stowarzyszenie Literackie wręczy Nagrodę TETIS – za zestaw poetycki wyróżniający się nowatorstwem formalnym i niekonwencjonalnością. Nagroda TETIS zostanie przyznana przez Jury propozycji poetyckiej wybranej osobno spośród wszystkich nadesłanych na konkurs.

Nadesłany zestaw poetycki należy oznaczyć godłem. Tym samym godłem należy oznaczyć także dołączoną do przesyłki zaklejoną kopertę, zawierającą imię, nazwisko i adres Autora (z numerem telefonu, adresem e-mailowym) oraz odcinek potwierdzenia wpłaty 20 zł (dwadzieścia złotych) na konto Stowarzyszenia: Bank Pekao SA I o/Łódź, nr 08 1240 3015 1111 0000 3412 3850.

Biorący udział w konkursie są zobowiązani również do dołączenia podpisanego przez siebie oświadczenia o własnym autorstwie nadesłanych prac.

Jury będzie rozpatrywać jedynie prace nadesłane w pięciu egzemplarzach maszynopisu do 31 grudnia 2011 roku pod adres:     
Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury,
90-056 Łódź, ul. Roosevelta 17;
z dopiskiem:   XXI Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego.

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych tekstów w materiałach informacyjnych i promocyjnych. O dokładnym miejscu i czasie uroczystości laureaci będą powiadomieni indywidualnie, dane te zostaną także zamieszczone na stronie Stowarzyszenia: http://slkkb.free.art.pl.

Decyzję o rozdziale nagród i wyróżnień oraz o ich wysokości jury podejmie na posiedzeniu zamykającym Konkurs. Werdykt Jury zostanie następnie opublikowany w prasie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Zobacz także:

XX Finał Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego (foto+wideo)

Finał XIX Konkursu o Nagrodę im K.K. Baczyńskiego (foto+wideo)

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
seryjnipoecii
Seryjni Poeci i promocja Kwartalnika „Afront” w Domu Literatury
haiku
Haiku po polsku w Domu Literatury
Z_ksiazka_na_walizkach_2014_8-10_maja
Z książką na walizkach II – łódzkie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*