winieta_do_lata2013Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej” zaprasza do udziału w trzynastej edycji konkursu fotograficznego – Lato, lato zostań dłużej.

Konkurs ma charakter otwarty a zasady uczestnictwa określa regulamin zamieszczony na stronie www.bok.lodz.pl. w zakładce Wydarzenia – Główne imprezy. Jego celem jest popularyzacja wśród uczestników działań w zakresie fotografii artystycznej /analogowej i cyfrowej/, poszerzenie wiedzy o technikach fotograficznych oraz konfrontacja dokonań.

Temat konkursu daje szerokie możliwości indywidualnego spojrzenia na świat nie tylko w kategorii piękna ale także formy i przeżycia /nie przyjmowane są zdjęcia przetwarzane komputerowo w stopniu zmieniającym ich formę i treść/.

Organizowany jest w dwóch grupach wiekowych: do 18 lat i powyżej 18 lat. Prace w formacie nie mniejszym niż 20/30 cm dodatkowo zarejestrowane na płycie CD w rozdzielczości 300 dpi należy dostarczyć do 27 września 2013 r do Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej” ul. Żubardzka 3.

Do fotografii należy dołączyć oświadczenie o autorstwie i zgodzie na publikacje i przetwarzanie danych osobowych /w przypadku osób małoletnich zgodę podpisują opiekunowie/. Podsumowanie konkursu i wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 19 października 2013 roku o godz. 16 w Galerii „Ż” BOK „Na Żubardzkiej”. Dodatkowe informacje u komisarza konkursu Urszuli Issaieff tel. 042 651 67 47.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
kolumny
Kolumna – Las Miasto – Ogród
Samuel_Hirszenberg_Pejza_Inowdz_akwarela_1890
Nowe dzieła sztuki w kolekcji Muzeum Miasta Łodzi (foto)
Odsłonięcie zwycięskiego muralu w konkursie Art Mural Challenge (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*