staropolanieSerdecznie zapraszamy do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji „Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci” (Łódź, 24-26 maja 2013). Obrady odbywać się będą w Centrum Konferencyjnym UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18. Otwarcie obrad 24 maja, w piątek o godz. 14.

Wystąpienia zaprezentują studenci i doktoranci z różnych ośrodków krajowych (jeden referat zagraniczny), dotyczyć one będą wszystkich okresów literackich. Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Literatury i Kultury Staropolskiej.

Program Konferencji

Piątek, 24 maja 2013
14.00 Otwarcie

Powitanie uczestników przez dra Michała Kurana, opiekuna Koła Naukowego Literatury i Kultury Staropolskiej oraz wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej UŁ

14.30–15.30 Obrady

mgr Kinga Kowza; Idea vanitas w Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią.
mgr Sylwia Sperling, UP JPII w Krakowie; O śmierci prze-śladowców, czyli dlaczego nie warto było podnosić ręki na chrześcijan.
dr  Durdica Cilić Skeljo, Fakultet Filozoficzny w Zagrze-biu; Motyw samobójstwa we współczesnej poezji polskiej.

15.30–15.50 Dyskusja
15.50–16.10 Przerwa
16.10–17.10 Obrady

mgr Magdalena Ciechańska, UŁ; Anhelli Juliusza Słowackie-go — opowieść o smutki i śmierci.
mgr Anna Maćkowiak, UŁ; Obrazy śmierci w reportażach Wojciecha Tochmana.
mgr Dawid Nowakowski, UŁ; Motyw śmierci i starzenia się w poezji Erazma z Rotterdamu.
17.10–17.30 Dyskusja
17.30 Zakończenie obrad
18.00 Kolacja

Sobota, 25 maja 2013
9.00–10.50 Obrady

mgr Dąbrówka Mirońska, UW; Literackie i plastyczne obrazy śmierci w ilustrowanych wydaniach polskiej XIX-wiecznej beletrystyki.
mgr Karolina Wieliczko, UMCS w Lublinie; „Wspólna jest granica rozkoszy i śmierci”. Motywy tanatyczne w poezji Stanisława Piętaka.
mgr Beata Prokopczyk, UŁ; „Jać tylko w jednej ulubionej żyłwm. Umarła! Wszystko straciłem” — o miłości i śmierci w Żalach Orfeusza nad Eurydyką Franciszka Dionizego Kniaźnina.

mgr Agnieszka Potyrańska, UMCS w Lublinie; Motyw śmierci poezji Zinaidy Gippius w kontekście poezji Młodej Polski.

10.50–11.10 Dyskusja
11.10–11.30 Przerwa
11.30–13.00 Obrady

mgr Katarzyna Szkaradnik, UŚ; Poruszać słowem ból świadomy. Tematyzacja choroby i śmierci w ostatnich wierszach Jacka Kaczmarskiego.
mgr Monika Jędrzejczak, UŁ; Ferdynand Kuraś i jego cykl Echa cmentarne  — przykład elegijnej twórczości ludowej.
mgr Aleksandra Pawlik, KUL JPII; „Rodzimy życie w asyście śmierci” — ambiwalencja porodu w poezji Anny Świrszczyńskiej.
mgr Aldona Jankowska, UŁ; Śmierć — piastunka daje ukojenie. O upersonifikowanym wyobrażeniu śmierci w wybranych wierszach młodopolskich, MŁ PL.

13.00–13.30 Dyskusja
13.30–15.00 Przerwa obiadowa
15.00–16.20 Obrady

lic. Alicja Okólska, UŁ; „Nasza prawda jest okrutnie zimna”  — różne oblicza śmierci w powieści Davida Mitchlla Atlas chmur.
lic. Michał Sadowski, UŁ; Śmierć jako oczyszczenie duszy w twórczości Sarah Kane.
Mateusz Żebrowski, UŁ; Czas, magia oraz danse macabre, czyli metafory śmierci w Pan Mabb Susanny Clarke.
mgr Justyna Muszyńska, UŁ; Śmierć jako przejście do nowej rzeczywistości. Młodopolskie ujęcie dnia sądu w świetle Dies irae Lucjana Rydla.
16.20–16.40 Dyskusja
16.40–17.00 Przerwa
17.00–18.00 Obrady

lic. Julita Gamoń, UŁ; Człowiek odchodzi, pamięć zostaje. Eufemizmy i synonimy śmierci w inskrypcjach nagrobnych na cmentarzach w Gorcach.

mgr Monika Kusek, AK im. J. Długosza w Częstochowie; Funkcjonowanie motywu śmierci w polskich powieściach grozy początku XX w., na przykładzie twórczości Anny Mostowskiej i Łucji Rautenstrachowej.
Małgorzata Piętowska, UW; Morderstwo w kościele. Milos Urban, Klątwa siedmiu kościołów.
18.00–18.20 Dyskusja

18.30 Kolacja

Niedziela, 26 maja 2013

9.30–11.00 Obrady
Maria Piątkowska, UW; Danse macabre — Taniec Śmierci Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią.
mgr Michał Grabowski, UW; O uśmiercaniu istnień w twórczości Stanisława Lema.
mgr Dominik Chwolik, UŚ; Ścięta, powieszona a może gnijąca? — rzecz o trzech głowach.
mgr Olga Szadkowska, UW; Oniryczna wędrówka duszy zmarłego. Wokół Zjawienia Emilki Jana Pawła Woronicza.
11.10–11.30 Przerwa
11.30–12.30 Obrady
Anna Kaźmierska, UŁ; Śmierć upoetyczniona – literackie obrazy śmierci samobójczych.
Ewa Modzelewska, UJ; Obsesja śmierci w twórczości Hein-richa von Kleista i Augusta Antoniego Jakubowskiego.
mgr Katarzyna Niesporek, UŚ; Odważni czy zagubieni? O podmiotowości wierszy poetów-samobójców.
12.30–12.50 Dyskusja
12.50 Podsumowanie obrad, zamknięcie konferencji
13.00 Obiad

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
osilkiem
Andrzej Stasiuk w Polskim Ośrodku Sztuki
chmielewska
Spotkanie z ilustratorką i pisarką Iwoną Chmielewską
0635
Literackie Walentynki

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*