Wystawa online „Z albumu 105-latki” – 105 lat WBP w Łodzi

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza do oglądania wystawy online „Z albumu 105-latki”:

http://www2.wbp.lodz.pl/pliki/wystawy/2022-105/

105 lat temu przy ul. Piotrkowskiej 150 wszystko się zaczęło… W 1917 r. uroczyście otwarto Bibliotekę Publiczną w Łodzi. Inicjatywa wyszła od grupy inteligencji łódzkiej, przedstawicieli różnych zawodów i działaczy społecznych, którzy w 1916 r. powołali Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Łodzi.

Od tego czasu Biblioteka zmieniła swój adres 2 razy. W 1918 r. uzyskała pomieszczenia przy ul. św. Andrzeja 14 (obecnie ul. Andrzeja Struga). 16 maja 1935 r. Zarząd Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim, pragnąc uczcić pamięć zmarłego Marszałka Józefa Piłsudskiego, postanowił ufundować w Łodzi nowy gmach Miejskiej Biblioteki Publicznej Jego Imienia – przy ul. Gdańskiej. Przede wszystkim była to zasługa łódzkiego przemysłowca Aleksandra Heimana-Jareckiego (1886-1966), którego w 2017 r. Biblioteka uhonorowała okolicznościową tablicą.

Zwycięską koncepcją w konkursie na projekt Biblioteki okazała się ta zaproponowana przez inż. architekta Jerzego Wierzbickiego z Warszawy. 14 maja 1938 roku przy ul. Gdańskiej 102 nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego przez księdza biskupa łódzkiego Włodzimierza Jasińskiego. W uroczystości uczestniczyli: wicepremier i minister skarbu inż. Eugeniusz Kwiatkowski, oraz m. in. Antoni Roman – Minister Przemysłu i Handlu, Jerzy Aleksandrowicz – wiceminister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Stefan Wendorff – wicewojewoda, gen. brygady Mikołaj Thommee – dowódca Okręgu Korpusu Łódzkiego, Mikołaj Godlewski – Prezydent Miasta.

Wojna przerwała podjęte prace, czas okupacji niemieckiej przyniósł zniszczenia budynku i księgozbioru.

Po wojnie, w maju 1945 r., Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła działalność w dawnych pomieszczeniach przy ul. Andrzeja 14. W gmachu przy ul. Gdańskiej 102 trwały niezbędne prace remontowo-budowalne, zakończone oddaniem gmachu do użytku 6 listopada 1949 roku. Patronem Biblioteki został Ludwik Waryński, założyciel partii robotniczej „Proletariat”. W 1975 roku, w związku ze zmianami administracyjnymi w kraju, Miejska Biblioteka Publiczna im. L. Waryńskiego przejęła funkcje biblioteki wojewódzkiej. Zmiana nazwy – adekwatna do nowych funkcji – nastąpiła dopiero w 1991 r. na mocy Zarządzenia Wojewody Łódzkiego, który stał się organizatorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od 1999 roku organizatorem Biblioteki jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

15 maja 1990 r. przywrócono Bibliotece imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, dzięki staraniom działającej w Bibliotece organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność”. 1 stycznia 2013 roku na mocy uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r. nastąpiła zmiana nazwy na: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Działamy dla Państwa już ponad 100 lat. W 2022 r. zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy „Z albumu 105-latki”, która jest podróżą w czasie i przestrzeni i która udowadnia, że miłość do literatury przetrwa różne zawirowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *