09032013_214Od 9 marca w Klubie Przechowalnia można oglądać wystawę grafik Katarzyny Dreszer. Patronem medialnym ekspozycji jest Plaster Łódzki.

Meandry błądzących linii wyznaczają sylwety wieloznacznych kształtów. Figury są pozornie podobne, lecz każda z nich ma inną anatomię. Zmieniają się konteksty, kierunki i dynamika powstających zarysów. Rytmy ożywiają płaszczyznę grafiki. Pulsująca tkanka tworzy świat metafor i rozbudza wyobraźnię obserwatora. Miejsca przecięcia litery lub cyfry wyznaczają punkty topograficzne. Są to miejsca zatrzymania się naszego wzroku w chwilach dostrzeżeń. Oczy chwytają relacje między linią i figurą. Obserwator odkrywa sensy, określa znaczenia i nazywa to, co rozpoznane. Prezentowane przez autorkę grafiki są wynikiem opisanych doświadczeń, dotyczących interpretowania nienazwanych znaczeń.

joomplu:49561

Katarzyna Dreszer ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Obecnie jest jej profesorem i kierownikiem Pracowni Semiotyki Wizualnej. Zajmuje się obrazem płynnym i zatrzymanym. Ukończyła z wyróżnieniem studia z zakresu komunikacji wizualnej w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki, Ministerstwa Kultury, rządu Duńskiego, rządu USA i UNESCO. Odbyła stypendia, wykłady i staże profesorskie m.in. w Cleveland Institute of Art,Hungarian University of Art and Design w Budapeszcie, Institut Teknologi Bandung( Jawa, Indonesia), Universidad de Granada i National College of Art and Designw Dublinie. Realizowała wystawy indywidualne i zbiorowe w Polsce i za granicą. Zajmuje się semiotyką wizualną, grafiką, obrazem płynnym i zatrzymanym. Szczególne zainteresowania w obrębie semiotyki związane są z procesem„stawania się znaku”. Swoje fascynacje wiąże z budowaniem znaczeń form, procesów lub zjawisk dostrzeżonych po raz pierwszy lub dostrzeżonych inaczej, a więc nienazwanych i nierozpoznanych lub redefiniowanych, znaczeń odkrywanych i wyznaczanych przez sztukę.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
04012013_008
Megalopolis w Galerii Kredens (foto)
26czerwca_269
Otwarty Egzamin 2010 (foto)
Antoni_Starczewski
Łódź – miasto grafiki w Ośrodku Propagandy Sztuki (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*