puls7_688Wystartowały XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina oraz VII Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego. Ich rozstrzygnięcia nastąpią podczas grudniowego VI Festiwalu Puls Literatury.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina, to najważniejszy w naszym kraju konkurs na poetycki debiut książkowy. Jego laureatem było wielu obecnie znaczących poetów (m.in. Krzysztof Siwczyk – także grający główną rolę w filmie Wojaczek, Marta Podgórnik – tegoroczna laureatka Nagrody Literackiej Gdynia czy Joanna Lech – zeszłoroczna finalistka Nike), także wśród finalistów czy laureatów nagród specjalnych znalazło się wiele „gorących” nazwisk (Jacek Dehnel, Justyna Bargielska).

Konkurs przeznaczony jest dla debiutantów, którzy posiadają skomponowany w całość zbiór wierszy. Prace konkursowe należy sporządzić w 4 egzemplarzach w postaci zbindowanych wydruków w formacie A4 o rozmiarze czcionki 12 p., a następnie przesłać do 20 września 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:  Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury, ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź z dopiskiem na kopercie: „Bierezin”. Konkursowe tomy podlegać będą dwustopniowej ocenie: przez komisję kwalifikacyjną, która wyróżni wybrane pozycje nominacjami do nagrody głównej, oraz przez jury, które spośród tomów nominowanych wybierze zwycięzcę.

W dniu ogłoszenia XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina ogłoszono również VII Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego. To obecnie jedyny tego typu konkurs organizowany w Polsce. Organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań tematycznych ani formalnych, ale liczą na utwory bliskie poetyce Patrona konkursu, a więc m.in. utrzymane w konwencji groteski, absurdu, pastiszu czy żartu poetyckiego. Teksty w 4 egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4 o rozmiarze czcionki 12 p. należy przesyłać do 30 września 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) także na adres ŚFK-DL z dopiskiem „Sułkowski”.

To nie jedyne konkursy, które organizowane są w ramach Festiwalu Puls Literatury. Wkrótce należy spodziewać się  ogłoszeń m. in. II Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej, konkursu krytycznoliterackiego oraz konkursów z literatur anglo- i niemieckojęzycznych.


XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina – regulamin

1. Organizatorami XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina są Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Śródmiejskie Forum Kultury –  Dom Literatury w Łodzi.

2. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Łodzi.

3. W konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym, którzy nadeślą organizatorom projekt swojego pierwszego zbioru wierszy, napisanego w języku polskim, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem.

4. Prace konkursowe należy sporządzić w 4 egzemplarzach w postaci zbindowanych wydruków w formacie A4 o rozmiarze czcionki 12 p., a następnie przesłać do 20 września 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury
ul. Roosevelta 17
90-056 Łódź
z dopiskiem na kopercie: „Bierezin”

5. Organizatorzy proszą dodatkowo o równoległe przesłanie propozycji konkursowej pocztą elektroniczną na adres bierezin@gmail.com w postaci jednego zwartego pliku formatu doc lub rtf (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Bierezin”).

6. Prace konkursowe (w formie papierowej i elektronicznej) winny być opatrzone godłem słownym. Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem i zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail.

7. Konkursowe tomy podlegać będą dwustopniowej ocenie: przez komisję kwalifikacyjną, która wyróżni wybrane pozycje nominacjami do nagrody głównej, oraz przez jury, które spośród tomów nominowanych wybierze zwycięzcę.

8. Komisję kwalifikacyjną i jury powołują organizatorzy, a skład tych gremiów zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po upływie terminu nadsyłania prac konkursowych.

9. Komisja kwalifikacyjna i jury oceniają nadesłane prace jako wypowiedzi tekstowe. Na ocenę nie mają wpływu elementy plastyczne i typograficzne wydruku, o ile nie stanowią części składowej poetyki tomu (jak choćby w przypadku tzw. poezji konkretnej).

10. Nominacje (tylko tytuły tomów i godła) podane zostaną w listopadzie 2012 r. na stronie www.spplodz.eu oraz na stronach związanych z VI Festiwalem Puls Literatury. Nominowani do nagrody głównej zostaną bezpośrednio poinformowani.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie grudnia 2012 r. podczas VI Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.

12. Nagrodą główną jest wydanie wskazanego przez jury debiutanckiego zbioru wierszy oraz gratyfikacje finansowe dla laureata i nominowanych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznych decyzji, jeśli chodzi o wybór wydawcy, redakcję i opracowanie graficzne zwycięskiego tomu wierszy.

13. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

14. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.

15. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

16. Wykładnia niniejszego regulaminu zależy od organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres sfk.domliteratury@gmail.com.


VII Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego

1. Organizatorami VII Ogólnopolskiego Konkursu na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego są Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury w Łodzi.

2. Konkurs jest adresowany do autorów, którzy nie mają w dorobku więcej niż jednej książki poetyckiej lub prozatorskiej.

3. Przedmiotem konkursu jest proza poetycka.

4. Organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań tematycznych ani formalnych, ale liczą na utwory bliskie poetyce Patrona konkursu, a więc m.in. utrzymane w konwencji groteski, absurdu, pastiszu czy żartu poetyckiego.

5. Każdy autor może nadesłać dowolną ilość tekstów realizujących typ prozy poetyckiej, ale ich łączna objętość nie powinna przekraczać 5400 znaków ze spacjami.

6. Utwory konkursowe nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

7. Teksty w 4 egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4 o rozmiarze czcionki 12 p. należy przesyłać do 30 września 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury
ul. Roosevelta 17
90-056 Łódź
z dopiskiem na kopercie: „Sułkowski”

8. Utwory konkursowe winny być opatrzone godłem słownym. Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail.

9. Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie przez jury, które powołują organizatorzy.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie grudnia 2012 r. podczas VI Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.

11. Ogólna pula przeznaczona na nagrody wyniesie minimum 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją powołanego przez organizatorów jury.

12. Przewiduje się przyznanie nagrody specjalnej dla utworu najlepiej realizującego konwencje bliskie Patronowi konkursu.

13. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

14. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.

15. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.

16. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

17. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres sfk.domliteratury@gmail.com.

/na zdjeciu laureatka zeszłorocznego Bierezina – Urszula Kulbacka

Zobacz także:

V Festiwal Puls Literatury – dzień 8 (foto)

V Festiwal Puls Literatury – dzień 7 (foto)

V Festiwal Puls Literatury – dzień 6 (foto)

V Festiwal Puls Literatury – dzień 5 (foto)

V Festiwal Puls Literatury – dzień 4 (foto)

V Festiwal Puls Literatury – dzień 3 (foto+wideo)

V Festiwal Puls Literatury – dzień 2 (foto+wideo)

V Festiwal Puls Literatury – dzień 1 (foto+wideo)

V Festiwal Puls Literatury 2011 – program

Festiwal Puls Literatury 2011 – Brzeziny (foto)

Festiwal Puls Literatury 2011 – Parzęczew (foto)

Festiwal Puls Literatury 2011 – Tomaszów Mazowieckim (foto)

Festiwal Puls Literatury 2011 – Skierniewice (foto)

Festiwal Puls Literatury 2011 – Radomsko (foto)

 

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
herbert
Co dzisiaj powiedziałby nam Herbert?
psyegiptu
Bogusław Chrabota w Domu Literatury
Kawiarnia Literacka: Dzieła zebrane Andrzeja Łuczeńczyka

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*