NA SKRÓTY REPERTUAR ŁÓDZKICH KIN REPERTUAR TEATRÓW KALENDARZ SPORTOWCA INFORMATOR KONCERTOWY

Chcesz wesprzeć Plastra? Wpłać na utrzymanie naszego serwera.

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Wielki Finał Brave Kids Reunion /Brave Kids Reunion Grand Finale

30 marca | 12:00 - 13:00

link https://www.facebook.com/events/964253430658836/

FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN

Zapraszamy na premierowy pokaz rejestracji wideo Wielkiego Finału #BraveKidsReunion stworzonej przez PASCAL PRODUCTION pracownia obrazu i dźwięku.

Start: 30.03.2020 o godz. 12:00 CET
Film dostępny będzie przez 7 dni na portalu vimeo.
Link do retransmisji podamy w wydarzeniu w dniu 30.03.2020

Razem powróćmy do wspaniałym momentów radości, jedności i wzruszenia, które towarzyszyły całej społeczności #BraveKidsCommunity w czerwcu i lipcu 2019. To równocześnie wspaniała lekcja różnych kultur i tradycji, dlatego zachęcamy nauczycieli i nauczycielki do podzielenia się materiałem ze swoimi uczniami i uczennicami!

#kulturawkwarantannie

Zobacz Finałowy Pokaz Brave Kids Reunion! Dziecięcy i młodzieżowi artyści z kilku różnych krajów świata, posiadający niezwykłe talenty, przygotowali spektakl na najwyższym poziomie artystycznym. Tu sztuka łączy się z kulturami świata, nowoczesność z tradycją.

Projekt Brave Kids Reunion to kontynuacja, kolejna faza rozwoju artystyczno-edukacyjnego programu Brave Kids, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła od 2009 roku. W ramach projektu zaprosiliśmy w czerwcu i lipcu 34. najzdolniejszych artystów z 5. krajów (#Gruzja, #Polska, #Nepal, #Uganda, #Iran), którzy wielokrotnie brali udział w projekcie Brave Kids. To doświadczenie utwierdziło ich w przekonaniu by rozwijać swoje artystyczne talenty. Od tego czasu z dziecięcych artystów wyrośli na profesjonalistów, którzy regularnie występują na scenach u siebie w kraju i za granicą. Niestety z przyczyn niezależnych od nas grupa z Nepalu została zatrzymana przez urzędników na lotnisku w Katmandu i ze względów biurokratycznych nie mogła dołączyć do projektu.

Artyści Reunion specjalizują się zarówno w muzyce, jak choćby muzycy z grupy Zahessi w Gruzji czy z miasta Qazvin w Iranie, jak i w tańcu – tancerze i tancerki prezentujący w barwnych strojach swoją narodową spuściznę.

Muzycy poprowadzą nas przez magiczny świat dźwięków płynących z antycznych instrumentów perskich i gruzińskich. Zachwycą polifonicznym śpiewem wykonując tradycyjne utwory w swoich rodzimych językach. Tancerki z grupy z New Delhi, choć na co dzień mieszkają w najbiedniejszych częściach swojego miasta, dzięki organizacji Sarvam posiadły tajniki dostojnych i niezwykle precyzyjnych klasycznych tańców indyjskich, jak choćby Kathak czy Bharatanatjam. Najzdolniejsi tancerze i tancerki z domu dziecka w Katmandu zabiorą nas w świat nepalskich symboli i subtelnych gestów. Nie zabraknie również nowoczesnych elementów bliskich młodemu pokoleniu – zapierających dech w piersiach sztuk akrobatycznych, tańca breakdance czy hip-hopu.

Podczas Finału Brave Kids Reunion doświadczymy nie tylko piękna płynącego z precyzji i oszałamiających talentów dziecięcych i młodzieżowych artystów z pięciu odległy geograficznie krajów. Zobaczymy również to co najbardziej wzrusza w każdym spektaklu Brave Kids – pasję, przyjaźń i radość płynące ze wspólnej pracy. Oglądając ten pokaz, zobaczymy jak wiele dobra jest na tym świecie, a my dorośli by je pielęgnować, wystarczy, że stworzymy przestrzeń do spotkania dzieciom i oddamy im głos.

Usłysz ponownie głos dzieci i młodzieży z Gruzji, Polski, Ugandy i Iranu, który 7 lipca 2019 prezentowali się w Teatr Polski we Wrocławiu

Zobacz Finał Brave Kids Reunion!

Wystąpują: Mani Nosrat Aghaei, Mercy Otim Ajatum, Priyanka Chand, Vesta Chitgarha, Gvantsa Dzmanashvili, Nutsa Dzmanashvili, Ghazal Haghighatioo, Vakhtang Jgarkava, Edgar Kanyike, Tato Keshelashvili, Nafas Khodayari, Salome Kochishvili, Marta Kruszyńska, Lakhan Pawar, Laxmi, Nanuka Mtsituri, Arman Malekpour, Shervin Nejat Pashaki, Julia Powierza, Seyedeh Pegah Razaviasfali, Wojciech Sommer, Anna Stępień, Mahdyar Tavassoliasgari, Saba Tchitchagua, Kamila Tyborowska, Zuzanna Waszkowska, Szymon Żałko, Barbod Zamani

Reżyseria: Jacek Timingeriu oraz Katarzyna Venka Godlewska, Ewa Hubar, Ranjini Nair

Spektakl Brave Kids Reunion powstawał w Wałbrzychu w czasie warsztatów artystycznych koordynowanych przez Fundacja “EMU” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kultury Teatralnej Pieśń Kozła.

Projekt odbywa się pod patronatem MSZ, UNESCO oraz Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Dofinansowany jest ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Wrocław.

Zdjęcie w tle: Mateusz Bral, opracowanie graficzne Roman Kovalevski

***

We invite you to the premiere of the video of the Grand Finale #BraveKidsReunion created by PASCAL PRODUCTION pracownia obrazu i dźwięku.

Start: 30.03.2020 at 12:00 CET
The film will be available for 7 days on Vimeo.
The retransmission link will be provided in the event on 30.03.2020

Together, let’s return to the wonderful moments of joy, unity and emotion that accompanied the entire #BraveKidsCommunity community in June and July 2019. At the same time, it’s a great lesson in different cultures and traditions, so we encourage teachers to share material with their pupils!

#cultureinquarantine

See the Brave Kids Reunion Final Show! The extraordinarily talented children and youth from several different countries of the world prepared a performance at the highest artistic level. Here, art is combined with world cultures, modernity and tradition.

The Brave Kids Reunion project is a continuation, another phase of the artistic and educational development of the Brave Kids program, which has been implemented by the “Song of the Goat” Theatre Association since 2009. As part of the project, we invited in June and July 2019, 34 most talented artists from 5 countries (#Georgia, #Poland, #Nepal, #Uganda, #Iran), who have participated in the Brave Kids project many times. This experience empowered them to develop their artistic talents. Since then, children artists have grown into professionals who regularly perform on professional stages at home and abroad. Unfortunately, for reasons beyond our control, a group from Nepal was detained by officials at the airport in Kathmandu and for bureaucratic reasons could not join the project.

Reunion artists specialize in music, such as musicians from the Zahessi group in Georgia or from the city of Qazvin in Iran, as well as in dance — dancers presenting their national heritage in colorful costumes.

The musicians will lead us through the magical world of sounds flowing from ancient Persian and Georgian instruments. They will delight the audience with polyphonic singing, performing traditional songs in their native languages. The dancers from the group from New Delhi, although they live in the poorest parts of their city on a daily basis, thanks to the Sarvam organization they had access to the secrets of dignified and extremely precise classical Indian dances, such as Kathak or Bharatanatyam. The most talented dancers from the orphanage in Kathmandu will take us into the world of Nepalese symbols and subtle gestures. There will also be modern elements close to the younger generation — breathtaking acrobatic arts, breakdance dance or hip-hop.

During the Brave Kids Reunion Final we will not only experience the beauty of precision and stunning talents of children and young artists from five geographically distant countries. We will also see what is most moving in every Brave Kids performance — passion, friendship and joy of working together. Watching this show, we will see how much goodness there is in this world, and all we have to do, as adults, is to create a safe spacer them to meet and give them a voice.

Hear again the voices of children and youth from Georgia, Poland, Uganda and Iran, which on July 7, 2019 presented their Final Show at the Polish Theater in Wroclaw.

See the Brave Kids Reunion Final!

Artists on Stage: Mani Nosrat Aghaei, Mercy Otim Ajatum, Priyanka Chand, Vesta Chitgarha, Gvantsa Dzmanashvili, Nutsa Dzmanashvili, Ghazal Haghighatioo, Vakhtang Jgarkava, Edgar Kanyike, Tato Keshelashvili, Nafas Khodayari, Salome Kochishvili, Marta Kruszyńska, Lakhan Pawar, Laxmi, Nanuka Mtsituri, Arman Malekpour, Shervin Nejat Pashaki, Julia Powierza, Seyedeh Pegah Razaviasfali, Wojciech Sommer, Anna Stępień, Mahdyar Tavassoliasgari, Saba Tchitchagua, Kamila Tyborowska, Zuzanna Waszkowska, Szymon Żałko, Barbod Zamani

Artistic Instructors: Jacek Timingeriu, Katarzyna Venka Godlewska, Ewa Hubar, Ranjini Nair

The Brave Kids Reunion performance was created in Wałbrzych during artistic workshops coordinated by Fundacja “EMU” in partnership with the “Song of the Goat” Theatre Association.

The project takes place under the patronage of the Ministry of Foreign Affairs, UNESCO and Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

It is co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage from the Fund for the Promotion of Culture and the Municipality of Wrocław.

Background photo by Mateusz Bral, graphic design by Roman Kovalevski

Szczegóły

Data:
30 marca
Czas:
12:00 - 13:00
Wydarzenie kategoria: