Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Requiem dla Błękitnej Gwiazdy – BattleTech WWE 2019

Sierpień 18 | 14:00 - 20:00

295 Dywizja BattleMechów SLDF zwana Dywizją Błękitnej Gwiazdy, była jedną z zaginionych Dywizji SLDF, która “zniknęła” w pomrokach dziejów po Wojnie Domowej Amarisa. Wiadomo było, iż nie wyruszyła wraz z Eksodusem Kiereńskiego. Dopiero w 3021 roku, Korpusowi Eksploracyjnemu ComStaru udało się odnaleźć planetę Buffalo Meadows daleko poza granicami Lyran i Kuritan. Okazało się, iż z powodu problemów technicznych okręty Dywizji nie zdążyły na miejsce zbiórki floty SLDF, lecz mimo braku trasy mimo to postanowiły podążać za nią. Do momentu wyczerpania zapasów. Dywizja odnalazła możliwy do zamieszkania świat i osiedliła się na nim. Sprzęt Dywizji ukryto w wielkim podziemnym magazynie, a sama kolonia przetrwała jeszcze około 80 lat. ComStar oczywiście ukrył to miejsce przed wszystkimi. Ale nawet najgłębiej ukryte sekrety czasem wychodzą na jaw.

Mamy rok 3150, Mur Republiki Sfery runął a ona sama chwieje się pod naporem wrogich jej sił. Sekret Buffalo Meadows zostaje odkryty, a w stronę planety wysłani zostają najemnicy z oddziału La Grande Armée (tak, ich przywódca ma świra na punkcie Napoleona). Tuż za nimi podąża oddział Republiki Sfery, ukryty pod mianem innego oddziału najemników – Bokserów Bartletta, aby nie dopuścić do tego by sprzęt, w który można by wyposażyć sześć regimentów Mechów wpadł w ręce wrogów Republiki. Rozpoczyna się wyścig z czasem…

Serdecznie zapraszam 18.08.2019 do Łodzi na tegoroczny BattleTech World Wide Event. Zagramy w pubie k6 na Piotrkowskiej 6 od 14:00. Zapewniam wszystko co potrzebne do gry. Wystarczy tylko wpaść i dobrze się bawić. Scenariusz zostanie rozegrany według standardowych zasad CBT.

The SLDF 295th BattleMech Division, known as the Blue Star Division, was one of the missing SLDF Division, which “disappeared” in the obscurity of history after the Amaris Civil War. It was known that she did not set off together with Kerensky’s Exodus. It was not until 3021 that the ComStar Explorer Corps was able to find the planet Buffalo Meadows far beyond the Lyran and Kuritan borders. It turned out that due to technical problems, the WarShips of the Division did not make it on time to the SLDF fleet, but despite the lack of a route, they decided to follow it. Until their stocks ran out. The Division found a habitable world and settled on it. Their equipment was hidden in a huge underground warehouse, and the colony itself survived for about 80 years. ComStar, of course, hid this place from everyone. But even the deepest hidden secrets sometimes come to light.

The year is 3150. The Wall of the Republic of the Sphere has collapsed and it is now under the pressure of hostile forces from many sides. The secret of Buffalo Meadows is discovered, and mercenaries from the La Grande Armée unit are sent to the planet (yes, their leader is crazy about Napoleon). Coming after them is a task force of the Republic of the Sphere, hidden under the name of another mercenary – Bartlett’s Boxers. Their task is to not allow the equipment, in which six Mech regiments could be equipped, into the hands of the enemies of the Republic. The race with time begins …

I cordially invite you to Łódź, Poland on August 18, 2019 for this year’s BattleTech World Wide Event. We will play in the k6 pub on Piotrkowska 6 from 14:00. I provide everything you need for the game. Just drop in and have fun. The scenario will be played according to standard CBT rules.

Szczegóły

Data:
Sierpień 18
Czas:
14:00 - 20:00
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:

Miejsce

K6
Piotrkowska 6
Łódź, łódzkie Polska
+ Google Map
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/K6PubLodz/