NA SKRÓTY REPERTUAR ŁÓDZKICH KIN REPERTUAR TEATRÓW KALENDARZ SPORTOWCA INFORMATOR KONCERTOWY

Chcesz wesprzeć Plastra? Wpłać na utrzymanie naszego serwera.

https://www.facebook.com/dietetyknowezycie

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Letnie spacery tematyczne

27 sierpnia | 11:00 - 13:00

[PL/UKR/ENG]
[PL] 🇵🇱
Biblioteka Miejska w Łodzi i Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju Regio zapraszają na cykl letnich spacerów tematycznych po Łodzi. Co dwa tygodnie, w sobotnie przedpołudnia, wyruszymy spod jednej z łódzkich bibliotek, żeby odkryć inne oblicze naszego miasta.
Wszystkie spacery są bezpłatne, zaczynają się o godz. 11 i potrwają ok. 2-3 godzin. Dla zainteresowanych możliwość tłumaczenia na jęz. angielski, ukraiński i/lub rosyjski. Zapisy w bibliotekach Gdańska (filia_32@biblioteka.lodz.pl), Wolność (filia_39@biblioteka.lodz.pl) i Otwarta (filia_49@biblioteka.lodz.pl).
🟠 2.07. Łódź przyrodnicza – Biblioteka Gdańska (ul. Gdańska 8 )
Przyroda w Łodzi to nie tylko Las Łagiewnicki i parki. To także zieleń przyuliczna czy tereny zajęte przez „dziką” zieleń. Podczas spaceru opowiemy o miejscach na pozór niezagospodarowanych, a w rzeczywistości tętniących życiem i odgrywających niezwykłą rolę w miejskim ekosystemie.
🟠 16.07. Łódź bajkowa – Biblioteka Otwarta (ul. Narutowicza 8/10)
Spacer przede wszystkim dla małych i dużych miłośników Misia Uszatka, Kota Filemona, a także Plastusia i bohaterów bajki „Zaczarowany ołówek”. Nie zabraknie też innych bajkowych wątków, choćby łódzkich krasnali czy niezwykłych postaci stworzonych przez Irenę i Juliana Tuwimów.
🟠 30.07. Łódź wielokulturowa – Biblioteka Wolność (pl. Wolności 4)
Spacer poświęcimy słynnej łódzkiej wielokulturowości, głównie polskiej, żydowskiej i niemieckiej, choć nie zabraknie nawiązań do innych kultur – rosyjskiej, czeskiej, a nawet… tureckiej. Odwiedzimy m.in. świątynie, cmentarze (w tym te nieistniejące), pałace i kamienice. Będzie również akcent związany z… finansami – jako wzorcowy przykład łódzkiej tolerancji i współpracy.
🟠 13.08. Łódź przemysłowa – Biblioteka Gdańska (ul. Gdańska 8 )
Opowiemy dlaczego fabryka Izraela Poznańskiego powstała w tym właśnie miejscu? I jak to się stało, że dzięki Manufakturze wiele fabryk zostało ostatnio odnowionych? Pochylimy się też nad losami łódzkich włókniarek. Ale spaceru nie ograniczymy do samej fabryki Poznańskiego. Poznamy też niezwykłą przemysłową przeszłość jej okolic.
🟠 27.08. Łódź literacka – Biblioteka Wolność (pl. Wolności 4)
Kto opisał w swojej twórczości plac Wolności, a kto ulicę Piotrkowską? Tego dowiemy się podczas literackiego spaceru po mieście. Nie zabraknie pysznych anegdot związanych z pisarzami, którzy tu mieszkali i tu tworzyli. I to nie tylko z tymi, którzy jak Tuwim czy Reymont doczekali się swoich pomników.
🟠 10.09. Łódź filmowa – Biblioteka Otwarta (ul. Narutowicza 8/10)
Spacer po najbardziej filmowych fragmentach miasta. Obejrzymy miejsca zapisane na taśmie filmowej (ul. Moniuszki, Narutowicza, Piotrkowska), ale odwiedzimy też te, w których działały kina i inne instytucje filmowe, np. pierwsza siedziba Filmu Polskiego czy raczkująca Szkoła Filmowa.
[UKR] 🇺🇦
Міська бібліотека в Лодзі, в рамках проекту «Бібліотека для всіх. Лодзь, Гдиня, Краків, Берген – різні міста, спільна ідея. Розширення доступу до культури – модельні польські та норвезькі рішення», планує здійснити 6 прогулянок, орієнтованих переважно на мігрантів.
Прогулянки відбуватимуться по суботах об 11:00. Дати проведення: 2.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09. Найчастіше вони триватимуть 2-3 години і будуть безкоштовними.
Прогулянка проводитиметься англійською, російською або українською, чи польською мовами, залежно від групи зацікавлених учасників.
🟠 2.07. Природознавча Лодзь – Гданська Бібліотека (вул. Гданськ 8 ), filia_32@biblioteka.lodz.pl
Природа в Лодзі – це не лише Лагевницький ліс і парки. Це також вулична зелень або території, зайняті дикою, буйною зеленню. Під час прогулянки ми поговоримо про такі місця, що здаються занедбаними і незасвоєними, але насправді наповнені життям і грають важливу роль у міській екосистемі. Ми покажемо, що навіть у центрі міста є багато цікавої дикої природи. Під час прогулянки ми оглянемо околиці Мануфактури та Старого Полісся.
🟠 16.07. Казкова Лодзь – Бібліотека Відкрита (вул. Нарутович 8/10), filia_49@biblioteka.lodz.pl
Прогулянка присвячена в першу чергу батькам з дітьми. По дорозі ми відвідаємо героїв маршруту «Казкова Лодзь», серед яких, перш за все, Ведмежатка Вухастика, Ведмежатка Коларголя, а також Пластуся і героїв казки «Чарівний олівець». Будуть представлені й інші казкові мотиви, наприклад, роботи для дітей, створені Іреною і Юліаном Тувімами, і лодзинські гноми.
🟠 30.07. Багатокультурна Лодзь – Бібліотека Вольность (пл. Свобода 4), filia_39@biblioteka.lodz.pl
Цю прогулянку ми присвятимо знаменитій багатокультурності Лодзі. Ми зосередимося на культурах, найміцніше пов’язаних із Лодзю, тобто польською, єврейською і німецькою, але будуть й інші – російська, чеська чи… турецька. Під час прогулянки ми побачимо храми, кладовища (у тому числі й неіснуючі), а також інші місця – палаци або кам’яниці, пов’язані з людьми різних релігій і культур. Також буде продемонстровано приклад лодзинської толерантності і співпраці (тісно пов’язаний із фінансами).
🟠 13.08. Індустріальна Лодзь – Гданська Бібліотека (вул. Гданськ 8 ), filia_32@biblioteka.lodz.pl
Одним із найважливіших символів індустріальної Лодзі є Мануфактура. Чому фабрику Ізраїля Познаньського було засновано саме тут і як вийшло, що завдяки Мануфактурі за останні десятки років було реконструйовано кілька десятків різних фабрик? Ми також поговоримо про долю лодзинських текстильних фабрик. Але, що важливо, ми не обмежимо нашу подорож слідами промисловості лише самою фабрикою Познаньського, ми також познайомимося з її околицями, які тісно пов’язані з промисловістю.
🟠 27.08. Літературна Лодзь – Бібліотека Вольность (пл. Свобода 4), filia_39@biblioteka.lodz.pl
Хто описав площу Вольності у своїх творах, а хто – вулицю Пйотрковську? Про це ми дізнаємося під час літературної прогулянки по Лодзі. Звісно, будуть і анекдоти, пов’язані з письменниками, які жили і писали тут, у Лодзі. І не лише з тими, які, наприклад, як Тувім чи Реймонт, дочекались своїх пам’ятників.
🟠 10.09. Кінематографічна Лодзь – Бібліотека Відкрита (вул. Нарутович 8/10), filia_49@biblioteka.lodz.pl
Прогулянка частинами центру міста, де найчастіше знімали фільми. Ми відвідаємо не лише місця, увіковічені як місця, де проводились зйомки фільмів (передусім вулиця Монюшка, а також Нарутовича чи Пйотрковська), але також пригадаємо, де раніше працювали кінотеатри, а також інші пов’язані з кіно установи, наприклад, де було перше місцезнаходження державного підприємства «Польський фільм» або де проходили перші заняття для студентів Кіношколи.
[ENG] 🇬🇧
As part of the project A library for everyone. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen – different cities, a common idea. Increasing access to culture – model Polish and Norwegian solutions, the Municipal Library of Lodz plans to carry out 6 walks aimed mainly at migrants.
The walks will take place on Saturdays at 11.00 AM on the following days: 2.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09. They will usually last 2-3 hours and will be free of charge.
Depending on the group of pre-registered participants, a walk will be held in English, Russian or Ukrainian, or Polish.
🟠 2.07. Natural Łódź – Gdańsk Library (8 Gdańska Street), filia_32@biblioteka.lodz.pl
Nature in Łódź does not mean only the Łagiewnicki Forest and parks. It comprises also street greenery or areas occupied by wild vegetation. During the walk, we will tell you about such places, seemingly abandoned and undeveloped, but in fact full of life and playing an important role in the urban ecosystem. We will show you that even the city centre can be full of fascinating wildlife. This walk will take us to the areas around Manufaktura and Old Polesie.
🟠 16.07. Łódź Fairyland – Open Library (8/10 Narutowicza Street), filia_49@biblioteka.lodz.pl
The walk aimed primarily at families with children. On the way we will visit the heroes of the Łódź Fairyland trail, including especially Teddy Floppy Ear and Jeremy the Bear as well as Plastus and the characters from the fairy tale The Enchanted Pencil. Other fairytale themes will also be present, for example Irena and Julian Tuwim’s works for children or Łódź dwarfs.
🟠 30.07. Multicultural Łódź – Freedom Library (4 Freedom Square), filia_39@biblioteka.lodz.pl
The walk dedicated to the famous multiculturalism of Łódź. Of course, the focus will be on the cultures most closely connected with Łódź, i.e. Polish, Jewish and German, but there will also be others – Russian, Czech or… Turkish. During the walk, we will visit temples and cemeteries (including those no longer existing), but also other places such as palaces or tenement houses associated with people of different religions and cultures. A model example of Łódź tolerance and cooperation (strongly connected with finance) will be included as well.
🟠 13.08. Industrial Łódź – Gdańsk Library (8 Gdańska Street), filia_32@biblioteka.lodz.pl
One of the most important symbols of the industrial Łódź is Manufaktura. Why was Izrael Poznański’s factory erected in this very place and how come thanks to Manufaktura tens of different factories have been renovated over the past dozen or so years? We will also reflect on the fate of female textile workers in Łódź. What is important, however, our industrial tour will not be limited to Poznański’s factory itself, but we will also get to know the surrounding area, strongly linked to industry.
🟠 27.08. Literary Łódź – Freedom Library (4 Freedom Square), filia_39@biblioteka.lodz.pl
Whose works describe Freedom Square, and whose Piotrkowska Street? This will be revealed during the literary walk around Łódź. Of course, there will be anecdotes related to writers who have lived and worked in Łódź. And not just those who, like Tuwim or Reymont, have been honoured with monuments.
🟠 10.09. Film Łódź – Open Library (8/10 Narutowicza Street), filia_49@biblioteka.lodz.pl
The walk around the most film-related parts of the city centre. Not only will places immortalised as film locations be visited (mainly Moniuszki Street, but also Narutowicza Street and Piotrkowska Street), but we will also go back in time to where cinemas and other film-related institutions used to operate, e.g. to the first seat of Polish Film or the place where the first classes for Film School students were held.
Projekt „Biblioteka dla każdego” finansowany jest z Funduszy norweskich i EOG.

Szczegóły

Data:
27 sierpnia
Godzina:
11:00 - 13:00
Kategoria Wydarzenie:
Wydarzenie Tagi:
,

Miejsce wydarzenia

Biblioteka Miejska w Łodzi – Filia 39 Wolność
Plac Wolności 4
Łódź, łódzkie Poland
+ Google Map

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*