NA SKRÓTY REPERTUAR ŁÓDZKICH KIN REPERTUAR TEATRÓW KALENDARZ SPORTOWCA INFORMATOR KONCERTOWY

Chcesz wesprzeć Plastra? Wpłać na utrzymanie naszego serwera.

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Karl Dedecius – Europejczyk z Łodzi / ein Europäer aus Lodz

20 maja - 21 maja

„Karl Dedecius – Europejczyk z Łodzi”to międzynarodowy i interdyscyplinarny projekt realizowany w 100. rocznicę urodzin wybitnego tłumacza i humanisty, ambasadora kultury polskiej i pośrednika między Polską a Niemcami – Karla Dedeciusa (1921-2016). Jego celem jest zaprezentowanie szerokiego spektrum dokonań jubilata jako translatora, krytyka literackiego i animatora polskiego życia kulturalnego w Republice Federalnej Niemiec, jak i uhonorowanie jego bogatego dorobku. Inicjatorem projektu jest Uniwersytet Łódzki.
„Karl Dedecius – der Europäer aus Lodz” ist ein internationales und interdisziplinäres Projekt, das anlässlich des 100. Geburtstages des herausragenden Übersetzers und Humanisten, Botschafters der polnischen Kultur und Vermittlers zwischen Polen und Deutschland – Karl Dedecius (1921-2016) – realisiert wird. Sein Ziel ist es, das breite Schaffensspektrum des Jubilars als Translator, Literaturkritiker und Wegbereiter des polnischen kulturellen Lebens in der Bundesrepublik Deutschland zu präsentieren wie auch sein breit gefächertes Werk zu würdigen. Das Projekt wurde von der Universität Lodz initiiert.
Zadanie publiczne „Łódź naukowa – Łódź akademicka 2020/21” jest finansowane z budżetu Miasta Łodzi.
Die öffentliche Aufgabe „Das wissenschaftliche Łódź – Das akademische Łódź 2020/21” wird gefördert von der Stadt Łódź.
W programie / Im Programm:
– Wykłady / Vorträge
– Wieczór poezji / Poesieabend
– Dyskusja panelowa / Podiumsgespräch
– Otwarcie wystawy / Ausstellungseröffnung
– Odsłonięcie tablicy pamiątkowej / Einweihung der Gedenktafel
– Prezentacja tomu jubileuszowego / Vorstellung des Jubiläumsbandes
– Międzynarodowe seminarium online / Internationales Online-Seminar
– Wizyta Ambasadora RFN w Polsce / Besuch des Botschafters der BRD in Polen
Więcej informacji / Mehr Informationen:
➡ https://fundacja.uni.lodz.pl/index.php/karl-dedecius/
Współorganizatorzy/Mitveranstaler:
Archiwum im. Karla Dedeciusa w Słubicach/Karl Dedecius Archiv in Slubice
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi/Marek-Edelman-Dialogzentrum in Lodz
Dom Literatury w Łodzi/Literaturhaus in Lodz
Fundacja im. Karla Dedeciusa/Karl Dedecius Stiftung, Frankfurt (Oder)
Fundacja Uniwersyteteu Łódzkiego/Stiftung der Universität Lodz
Koło Naukowe Awangardystów, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego/Wissenschaftlicher Kreis der Avantgardisten, Fakultät für Internationale Studien und Politikwissenschaften der Universität Lodz
Muzeum Miasta Łodzi/Museum der Stadt Lodz
Niemiecki Instytut Spraw Polskich/Deutsches Polen-Institut, Darmstadt
Uniwersytet Europejski Viadrina/Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)
Patronat honorowy/Schirmherrschaft:
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego/Rektorin der Universität Lodz
Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina/Präsidentin der Europa-Universität Viadrina
Prezydent Miasta Łodzi/Präsidentin der Stadt Lodz
Nadburmistrz Miasta Frankfurt (Oder)/Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder)

Szczegóły

Start:
20 maja
Koniec:
21 maja
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:

Miejsce

Różne

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*