NA SKRÓTY REPERTUAR ŁÓDZKICH KIN REPERTUAR TEATRÓW KALENDARZ SPORTOWCA INFORMATOR KONCERTOWY

Chcesz wesprzeć Plastra? Wpłać na utrzymanie naszego serwera.

https://www.facebook.com/dietetyknowezycie

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

AGATA BECKER Ś W I A T Ł O C Z U Ł E – finisaż

2 grudnia | 17:00 - 19:00

Zapraszamy na finisaż wystawy malarstwa Agaty Becker. Prace Agaty zostały wyeksponowane w naszych witrynach we wrześniu i od tej pory witają się codziennie ze światłem słonecznym. Czy światło zmieniło ich charakter? Dowiemy się już 2 grudnia na uroczystym demontażu ekspozycji i spotkaniu z artystką.
Agata Becker o swojej pracy pisze tak:
Punktem wyjścia dla moich działań twórczych jest doświadczenie fizycznego świata. Interesują mnie czynniki, które wpływają na powstawanie obrazu, takie jak światło, cechy materialne przedmiotów czy sam proces widzenia. Przetwarzam odebrane zmysłowo aspekty rzeczywistości starając się, by stworzony obraz sam będąc źródłem doświadczenia wzrokowego rezonował z otoczeniem i stymulował oko odbiorcy.
Pojawiające się na obrazach formy są wynikiem syntetycznego przetworzenia widzialnego świata, w którym światło odgrywa najważniejszą rolę. Światło pozwala nam widzieć, dzięki niemu możemy odbierać kolor.
Zaprezentowana seria pięciu obrazów oprócz tego, że wpisuje się w moje poszukiwania i obserwacje na poziomie plastycznym, wchodzi również w fascynującą relację z otoczeniem. Przede wszystkim dlatego,
że dzięki szybie znajdującej się pomiędzy pracami a ulicą, nakładają się na siebie co najmniej dwie rzeczywistości – powierzchnia obrazu i odbita na zasadzie lutra rzeczywistość poza obrazem.
Fundamentem całej realizacji jest eksperyment. Prace powstały na papierze przy użyciu różnego rodzaju farb i tuszy. Wybrane fragmenty obrazów zostały zasłonięte, by uchronić je przed działaniem promieni słonecznych. Po zdjęciu prac z ekspozycji, fragmenty te zostaną odkryte – okaże się czy światło pozostawiło na obrazach swój ślad.
ENG
L I G H T – S E N S I T I V E
The starting point for my creative activities is experiencing the physical world. I am interested in factors that influence image formation, such as light, material properties of objects, or the process of seeing itself.
I process sensorial aspects of reality, trying to make the created image, which is also a source of visual experience, resonate with the environment and stimulate the recipient's eye.
The forms appearing in the paintings are the result of a synthetic processing of the visible world in which light plays the main role. Light allows us to see, due to it, we can perceive color.
The presented series of five paintings, not only comply with my artistic research and observations but also enter into a fascinating relationship with the environment. Primarily, due to the glass between the works and the street, at least two realities overlap – the surface of the image and the reflected as like in the mirror, reality beyond the image.
The foundation of the entire project is the experiment. The works were created on paper with the use of various types of paints and inks. Selected fragments of the paintings have been covered to protect them from sunlight. After removing the works from the exhibition, these fragments will be disclose to verify if light left its mark on the paintings.

Szczegóły

Data:
2 grudnia
Godzina:
17:00 - 19:00
Kategoria Wydarzenie:
Wydarzenie Tagi:

Miejsce wydarzenia

Warsztat Artysty
Piotrkowska 138/140
Łódź, łódzkie Polska
+ Google Map