ulodzkiW 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawiano się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.

Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy do udziału w drugiej edycji konferencji. Tym razem jednak poszerzonej o pole widzenia – organizatorzy proponują przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.

Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

– przekład literacki: współczesna anglojęzyczna proza, poezja i dramat w tłumaczeniu na język polski; analiza przekładu, w tym analiza porównawcza, krytyka przekładu, problematyka przekładu międzykulturowego, nieprzekładalność (np. elementów kultury brytyjskiej, amerykańskiej czy postkolonialnej dla czytelnika polskiego), przekład hybrydycznej angielszczyzny nowych literatur postkolonialnych,
– krytyka literacka: recepcja współczesnej literatury anglojęzycznej w Polsce, recenzowanie i obecność literatury anglojęzycznej  w polskich mediach,
– promocja literatury anglojęzycznej w Polsce: znaczenie mediów w promocji literatury, rynek wydawniczy, współpraca instytucji i uczelni,
– obecność literatury anglojęzycznej w Polsce: spektakle teatralne, festiwale, wystawy, wieczory autorskie, wykłady, itp.

Program konferencji
Piątek, 12 maja 2017

Budynek Wydziału Filologicznego UŁ, Łódź, ul. Pomorska 171/173
9.30 – 10.00     Rejestracja (sala 2.20)
10.00-10.10     Oficjalne rozpoczęcie konferencji (sala 2.20)
10.10-11.10     Wykład plenarny (sala 2.20)
Kacper Bartczak (Uniwersytet Łódzki)
Wiersz i nicość – retoryczne reakcje na Nietzscheański żywioł nicości w poezji W. Stevensa i J.M. Rymkiewicza
10.00-11.30     Warsztaty tłumaczenia tekstów piosenek rockowych prowadzone przez Krzysztofa Puławskiego (sala 0.33)
11.10-11.40     Przerwa kawowa
11.40-13.40     Sesje równoległe

Sesja 1 (sala 2.20):
Paweł Marcinkiewicz (Uniwersytet Opolski) Twórczość Johna Ashbery’ego w kontekście literatury polskiej
Przemysław Górecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Amerykańscy „wizjonerzy i buntownicy” w Polsce
Tomasz Cieślak-Sokołowski (Uniwersytet Jagielloński) „tAke a clicker”. Z przełożeń Cage’a (Andrzej Sosnowski)
Wit Pietrzak (Uniwersytet Łódzki) Przekład jako źródło lęku, czyli jak daleko pada Gutorow od Stevensa
     
Sesja 2 (sala 0.33):
Beata Śniecikowska (Instytut Badań Literackich PAN) Polscy imażyści? Meandryczna historia recepcji imażyzmu w Polsce
Arkadiusz Luboń (Uniwersytet Rzeszowski) Poezja wciąż uwikłana. Najnowsze tłumaczenia liryki Rudyarda Kiplinga na tle jej wcześniejszej recepcji przekładowej w Polsce
Aleksandra Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Współczesna literatura anglojęzyczna o Dickensie – recepcja i przekłady
Przemysław Michalski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) „Oto głowa zdrajcy”. O Miłoszu, Larkinie i Jeffersie

13.40-14.10     Przerwa kawowa 
14.00-16.00     Warsztaty przekładu literackiego dla studentów prowadzone przez Barbarę Kopeć-Umiastowską (sala 2.07)
14.10-15.40     Sesje równoległe
     
Sesja 3 (sala 2.20):
Ewa Rajewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Polskie pośmiertne życie Sylvii Plath
Anna Marchewka (Uniwersytet Jagielloński) Jakby debiutantka, czyli o polskiej recepcji twórczości Siri Hustvedt
Monika Kocot (Uniwersytet Łódzki) Geopoetycka wizja Kennetha White’a w Polsce
     
Sesja 4 (sala 0.33):
Aleksandra Wieczorkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Eros i Cynamon. „The Cinammon Peeler” M. Ondaatjego w przekładach na język polski
Krzysztof Puławski (Uniwersytet w Białymstoku) Tłumaczenie dialektów – dawne pomysły, nowe perspektywy. Na przykładzie tekstów w Hiberno English
Aleksandra Kamińska (Uniwersytet Jagielloński) Blurb a sprawa polska

15.40-17.00     Lunch
17.00-18.00     Wykład plenarny (sala 2.20)
Maciej Świerkocki Anglicyzacje polszczyzny w przekładach

Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17
19.00-20.00     Spotkanie z tłumaczami literatury – Barbara Kopeć-Umiastowska, Krzysztof Majer, Maciej Świerkocki
20.00-21.00     Spotkanie z Piotrem Sommerem i promocja redagowanej przez niego antologii poświęconej przekładowi literatury O nich tutaj

Sobota, 13 maja 2017

Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17
10.00-11.30    
Sesja 5:
Jean Ward (Uniwersytet Gdański) Finding a “Home” in Poland for R.S. Thomas
Andrzej Czaplak (Uniwersytet Opolski) Chosen key words in the series of Polish translations of Lord Jim by Joseph Conrad
Emilia Leszczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Building the House of Cards in Poland

11.30-11.45     Przerwa kawowa
11.45-13.15    
Sesja 6:
Eliza Kącka (Uniwersytet Warszawski) Autoimmunologia literacka (David Foster Wallace i jego polski zapowiednik)
Marta Koronkiewicz (Uniwersytet Wrocławski) „To nie jest książka dla twojej dziewczyny”. Uobecnianie Adrienne Rich w Polsce
Paweł Kaczmarski (Uniwersytet Wrocławski) Ezra w czasach liberalizmu. Użycia Pounda

13.15-13.30     Przerwa kawowa
13.30-15.00    
Sesja 7:   
Dorota Kołodziejczyk (Uniwersytet Wrocławski) Egzotyka, pedagogika, uniformizacja. Wielojęzyczność literatury postkolonialnej w przekładzie na język polski
Agnieszka Pokojska (Uniwersytet Jagielloński) Polski przekład opowiadań Collina Barretta „Młode skóry”
Joanna Dyła-Urbańska (Uniwersytet Łódzki) Problemy przekładu współczesnych powieści dla młodzieży na przykładzie „Dzienników Rachel” Joanny Nadin
15.00-16.30     Lunch
16.30-17.30     Spotkanie poetyckie

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
teatrpinokio
Wołanie Miasta
siaz
Noc książkomaniaków 2014
Literatura – listopad 2021

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*