Wobec awangardy XX wieku w Atlasie Sztuki (foto)

IMG_8480Do 3 kwietnia w przestrzeni Atlasu Sztuki można oglądać ekspozycję pod nazwą Wobec awangardy XX wieku – projekt przygotowany przez Andrzeja Paruzela – absolwenta geografii Uniwersytetu Warszawskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, twórcy instalacji wideo, filmów i fotografii eksperymentalnej, członka awangardowej grupy artystycznej Warsztat Formy Filmowej, współzałożyciela Zespołu T – grupy działającej przy PWSFTviT w latach 70.

Andrzej Paruzel w latach 1980-82 prowadził wraz z Małgorzatą Paruzel i Piotrem Weychertem Realizacje Koluszki – działania artystyczno-społeczne i badawcze dotyczące działalności Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro w latach 1926-31 w Koluszkach, założył Biuro Przewodników po Sztuce i Kulturze, w ramach którego zrealizował wiele projektów w przestrzeni publicznej a także galerii, wydawnictwa i stowarzyszenia pod nazwą Hotel Sztuki. Autor plakatów fikcyjnego Biura podróży Soczewka.

W projekcie Wobec awangardy XX wieku Andrzej Paruzel prezentuje dokonania awangardowych artystów, z których niektórzy przez lata działali poza oficjalnym obiegiem sztuki, wielu łączyło własną działalność artystyczną z działaniami na rzecz kształtowania życia artystycznego poprzez organizowanie projektów artystycznych.

joomplu:105576

Z czternastki artystów, których prace prezentowane są na wystawie trójka to artyści zagraniczni, jest tylko jedna kobieta – Natalia LL, w otoczeniu trzynastu mężczyzn: Oskara Dawickiego, Juliusa Kóllera, Jarosława Kozłowskiego, Jacka Kryszkowskiego, Zbigniewa Libery, Emilio Lopez-Menchero, Andrzeja Partuma, Andrzeja Paruzela, Józefa Robakowskiego, Jerzego Trelińskiego, Ryszarda Waśko, Petera Weibla i Piotra Weycherta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *