PLAKAT_FORUM_WRZESIEN

11 i 12 września 2012 roku w Łodzi organizowane będzie VII Forum Młodych Bibliotekarzy – warsztaty edukacyjne.

To dwudniowa konferencja odbywająca się każdego roku w innym mieście Polski. Jest to szansa dla „bibliotekarskiej młodzieżówki” na udział w ciekawych warsztatach i wysłuchanie interesujących referatów. W tym roku przyjedzie ponad dwustu bibliotekarzy z całej Polski. Forum organizowane jest pod hasłem „Biblioteka jako marka”. Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń z zakresu promocji, budowania wizerunku i tworzenia marki instytucji.

Inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Organizatorami VII Forum Młodych Bibliotekarzy są:
– Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Łódzki,
– Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi,
– Biblioteka Politechniki Łódzkiej,
– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Profesora Tadeusz Kotarbińskiego w Łodzi,
– Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego,
– Instytut Książki i MAK+, tworzony i rozwijany przez Instytut Książki.

Wydarzenia będą odbywać się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego (11 września) oraz Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej (12 września). Dodatkowo przewidziana jest transmisja on-line wybranych wystąpień, co pozwoli poszerzyć krąg odbiorców.

Łódzcy bibliotekarze przewidzieli dla uczestników FMB również dodatkowe atrakcje m.in. wieczór w Klubie 97, Pubie Biblioteka oraz wycieczki po Łodzi. Patronat honorowy nad Forum Młodych Bibliotekarzy objęli: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska i Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

 VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi – warsztaty edukacyjne

Program

11 września 2012 r.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego w Łodzi


                Miejsce:      Czytelnia Główna im. Profesora Jana Augustyniaka

              9.00-9.30      Przywitanie uczestników Forum przez Organizatorów

              9.30-9.45      Elżbieta Stefańczyk – Przewodnicząca SBP – „Czary-mary, focus-pokus”

              9.45-9.55      Wręczenie nagrody dla zwycięzcy Konkursu „Najlepszego Przedsięwzięcia Młodego Bibliotekarza”

            9.55-10.40      Prof. nadzw. dr hab. Robert Kozielski – wykład inauguracyjny pt. „Marka w nowych czasach”.

          10.40-11.00      Olena Gimos (Biblioteka Naukowa Uniwersytetu Naukowego, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Ukraina): „Biblioteka Uniwersytecka jako marka i główne źródło dostępu do informacji naukowej”

          11.00-11.15      Wystąpienie sponsora: Digital-Center

          11.15-11.30      Przerwa kawowa

          11.30-11.40      Wystąpienie sponsora: Wydawnictwo Raabe – Paulina Bożek-Ofiara

          11.40-11.55      Bożena Jaskowska (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego): „W to nam graj! Grywalizacja jako element działań marketingowych w bibliotece”

          11.55-12.10      Wystąpienie sponsora: PWN (ibuk.pl) – Julia Kantorek

          12.10-12.25      Monika Raczyńska (Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki w Oświęcimiu): „Miejsce dla wszystkich – wszystko na miejscu – dobre praktyki w Galerii Książki”

          12.20-12.40      Dyskusja       

          12.40-12.55      Wystąpienie sponsora: Ramy kultury – Firma Chris – (prawdopodobnie Krzysztof Sawicki)

          12.55-13.05      Wystąpienie sponsora: Akapit Press – Natalia Talarek

          13.05-13.15      Partner Strategiczny SBP: Aleph Polska – Krzysztof Lityński

          13.15-14.50      Lunch

          15.00-18.20      Referaty i warsztaty równoległe

 

Dział Zbiorów

Audiowizualnych

Dział Zbiorów

Regionalnych

Czytelnia

Główna

Sala

konferencyjna

 

 

Warsztaty

 

 

Warsztaty

Panel:

Różnorodne formy pracy

z czytelnikiem i ich wpływ

na kształtowanie marki

Panel:

Kształtowanie wizerunku biblioteki poprzez wykorzystanie nowych technologii

15.00-16.00

Magdalena Balicka, Angelika Gramotka: „Identyfikacja wizualna: to proste! Kierunek: biblioteka”

15.00-16.00

Filip Moterski: „Biblioteka jako HOT-SPOT”

15.00-15.15

Roman Sowa: „Film w bibliotece, czyli jak poszerzyć ofertę edukacyjną biblioteki pedagogicznej”

15.00-15.20

Dominika Paleczna: „Uważaj do kogo mówisz – kreowanie wizerunku przez targetowanie wypowiedzi w Internecie”

 

 

15.15-15.30

Monika Wachowicz: „Efekt puzzli. Działalność Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej na rzecz budowania marki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi”

15.20-15.35

Karolina Dyl: „E-learning czy kontakt bezpośredni w szkoleniu nowych użytkowników bibliotek uczelni niepaństwowych?”

 

 

15.30-15.45

Marlena Gęborska: „The Future Libraries Programme a oferta kulturalna bibliotek dla dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii”

15.35-15.50

Paweł Borettini: „Stopień znajomości języków hipertekstowych pośród bibliotekarzy łódzkich bibliotek publicznych”

 

 

15.45-16.00

Andrzej Hołasek: „Działalność kulturalna jako forma promowania Biblioteki Politechniki Łódzkiej”

15.50-16.05

Joanna Gawłowska, Maria Kacperska: „Innowacje technologiczne jako element strategii budowania marki biblioteki naukowej na przykładzie bibliotek polskich seminariów duchownych”

16.00-16.45

Krzysztof Karwowski: „Różnice w funkcjonowaniu małych bibliotek w Polsce i Czechach, na przykładzie Euroregionu Glascensis”

16.00-16.45

Marek Jurowski:

„O Dyskusyjnych Klubach Książki raz jeszcze”

16.00-16.15

Dagmara Burzyńska: „Uśmiech dziecka marką żywej biblioteki – na przykładzie działalności upowszechnieniowej WiMBP w Bydgoszczy”

16.05-16.20

Aleksandra Fajfer, Karolina Imiołek: „Jak to się robi w nowych mediach czyli promocja na Facebooku”

 

 

16.15-16.30

Karolina Kamińska, Dorota Kuźmińska: „BUWing jako moda na bibliotekę”

16.20-16.35

Izabela Tumas: „Biblioteka szkolna – życie po blogu”

 

 

16.30-16.45

Dyskusja

16.35-16.45

Dyskusja

 

 

16.45-17.00

 

Przerwa kawowa

 

 

 

Warsztaty

 

Warsztaty

Panel:

Czytelnik – Biblioteka – Marka

Panel:

Identyfikacja marki

 

17.00-18.00

Paweł Braun, Piotr Kieżun,

Anna Wejman: „Projekty kulturalne – instrukcja obsługi. Jak przygotować dobry projekt i odnieść sukces”

17.00-17.20

Magdalena Musiela:

„Bibliotekarz i użytkownik w interdyscyplinarnych programach aktywności opartych o materiały drukowane i niedrukowane, czyli o formach, metodach i technikach biblioterapii”

17.00-17.15

Agnieszka Jarych: „Wrocławski Dzień Bibliotekarza – sposób na promocję biblioteki”

17.00-17.15

Mikołaj Baj: „Logo wybranych bibliotek państwowych uczelni akademickich w Polsce – próba oceny”

 

17.20-18.00

Magdalena Seta: „Badania ankietowe w praktyce”

17.15-17.30

Beata Śliwińska:

„Przychodzi czytelnik do biblioteki… Po co?”

17.15-17.30

Maciej Rynarzewski: „Identyfikacja wizualna w bibliotekach – dokąd nas prowadzi”

 

 

17.30-17.45

Beata Gamrowska: „Kiedy biblioteka staje się przygodą dla czytelnika? Biblioteka jako miejsce, które inspiruje”

17.30-17.45

Kiriakos Chatzipentidis: „Biblioteka kontestacją marki jako symbolu konsumpcyjnego, w oparciu o słownik miejski”

 

 

17.45-18.00

Katarzyna Wojtaszak: „Akcja Czytelnicy Czytelnikom, czyli co dobrego może zrobić czytelnik”

17.45-18.00

Magdalena Młynarczyk, Barbara Wysmyk: „Od marki do euro, czyli jak skutecznie grać do kilku bramek”

18.00-18.20

Krzysztof Karwowski: „Biblioteki XXI wieku. Możliwości wdrażania idei Library Media Center w  małych polskich bibliotekach, jako nowoczesnych ośrodków edukacji pozaszkolnej i całożyciowej.

Wymogi organizacyjne i architektoniczne.

Wizja niezależności finansowej bibliotek”

 

 

 

 

20.30   Uroczysta kolacja

 


12 września 2012 r.

Politechnika Łódzka

Biblioteka PŁ – budynek B22, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ – budynek B18

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ (Aule A1 i A2)

Biblioteka PŁ

Sala 301

Biblioteka PŁ

Sala 401

Panel:

Marka Bibliotek Akademickich

Warsztaty

Warsztaty

9.00-9.15

Marta Pospiszył, Anna Stach-Siegieńczuk: „Biblioteka jako marka Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej”

9.00-10.40

Agata Szczotka-Sarna: „Biblioteka supermarka w supermarkecie”

9.00-9.40

Krzysztof Karwowski:

„Biblioteka – przystań kultury i źródło inicjatyw oddolnych. Animacja kultury

9.15-9.30

Kinga Adamiak, Małgorzata Bródka: „Gromadzenie jako zaplecze kształtowania marki w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu”

 

jako metoda pracy w bibliotece – potrzeby, możliwości, przeszkody, perspektywy”

9.30-9.45

Leszek Szafrański: „Biblioteka przyszłości czy poszerzenie istniejącej oferty Biblioteki?”

 

 

9.45-10.00

Hanna Grabowska: „Zarządzanie marką w bibliotece (na podstawie pracy Oddziału Kontroli Zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej

w Poznaniu”

 

9.40-10.25

Szymon Manikowski, Krzysztof Karwowski: „Łamanie stereotypów – biblioteka gminna jako animator życia społecznego i kultury. Istotna rola gromadzenia i zachowania

10.00-10.15

Dyskusja

 

historycznego, regionalnego dorobku kulturalnego”

Panel:

Marka Bibliotek Publicznych

 

 

10.15-10.30

Anna Rutkowska: „Bibliotekarz w instytucji zorientowanej marketingowo”

 

 

10.30-10.45

Jacek Okulus: „URSYNOTEKA jako marka”

 

10.25-10.45

Anita Fal, Paulina Ronowska: „Wolontariat przynosi podwójne zyski: dla wolontariusza i biblioteki”

10.45-11.00

Beata Leńczuk-Bachmińska: „Biblioteka jako katalizator działalności społecznej i kulturalnej. Współpraca z grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi”

10.40-11.25

Magdalena Seta: „Wiem co jem, czyli śniadanie bibliotekarza”

 

11.00-11.15

Dyskusja

 

 

 

11.15-11.45 Przerwa kawowa

 

Panel:

Internet a marka

 

Panel:

Inicjatywy bibliotekarzy w kształtowaniu wizerunku i marki

 

Warsztaty

11.45-12.00

Agnieszka Goszczyńska: „Budowa Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego jako istotny element strategii marki Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego”

11.45-12.00

Aleksandra Jaroniewska: „Nowy adres – czas na zmiany!”

11.45-12.30

Szymon Manikowski, Agnieszka Leszczyńska: Jesteś bibliotekarzem z pomysłami? Dowiedz się skąd wziąć na ich realizację!”

12.00-12.15

Piotr Szeligowski: „Współczesny bibliotekarz wśród źródeł komunikacji”

12.00-12.15

Katarzyna Puksza, Adela Spychała:

„Opowieść biblioteki czyli jak zmienić postrzeganie biblioteki jako instytucji dzięki strategii marketingowej”

11.45-12.45  

 

pok. 405

 

Agnieszka Lichawska: „PDF jako nowy format książki – warsztaty z digitalizacji”

12.15-12.30

Krzysztof Lityński: „Pierwsze wrażenie w bibliotece – offline i online”

12.15-12.30

Marta Patla: „Więzień też człowiek – Dyskusyjny Klub Książki w zakładzie karnym”

 

12.30-12.55

Dyskusja

12.30-12.45

Dyskusja

 

 

12.45         Przejście do Auli A1 i A2

na zakończenie obrad

 

13.00-13.30   Uroczyste zakończenie VII Forum Młodych Bibliotekarzy – warsztatów edukacyjnych

 

13.45-14.45   Obiad

15.00-18.00   Wycieczki po Łodzi

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
XIV Festiwal Puls Literatury
kwiatkowska
I Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej
czworbojpoetycki
Czwórbój poetycki

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*