VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Na skrzydłach poezji”

naskrzydlachPo raz szósty Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej” zaprasza do udziału w konkursie poetyckim. Termin nadsyłania zestawów wierszy mija 15 października br.

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury “Na Żubardzkiej” w   Łodzi.

2. Celem konkursu jest:

–    inspirowanie do aktywności twórczej.                                                                       
–    prezentacja dorobku i promocja młodych twórców.
–    rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.

3. Konkurs jest otwarty, adresowany do młodzieży i dorosłych.  Przebiega w trzech kategoriach wiekowych:

– od 13-15 lat
– od 16-18 lat
– powyżej 19 lat   

4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.                                                                       

5. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 14), w trzech egzemplarzach na adres organizatora w terminie do 15 października 2010 r.
Do prac winna być dołączona koperta z godłem i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca: zapis elektroniczny tekstów na dyskietce lub płycie w formacie doc. oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie z dn. 29. 08. 1997r o ochronie danych osobowych, podpis autora, dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e- mail.                      

                                                                                                          
6. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac  oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.                                                                               

7. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 listopada  2010 r.   o godz. 18:00 w Bałuckim Ośrodku Kultury“Na Żubardzkiej”.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.

9. Konkursowi towarzyszy: m. in. wystawa nadesłanych prac, prezentacja wybranych utworów, warsztat poetycki i omówienie.

10. Informacje:
Dorota Radziewicz
Bałucki Ośrodek Kultury “Na Żubardzkiej”
ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź, tel. 0-42 651 67 47
zubardzka@bok.lodz.pl, www.bok.lodz.pl.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *