VI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji”

antypody_elsnerDo 30 kwietnia wydawcy lub autorzy mogą zgłaszać książki do nagrody najlepszego poetyckiego debiutu książkowego roku 2009.

Rok temu pierwszą nagrodę otrzymał Sławomir Elsner za „Antypody”, drugą Izabela Kawczyńska za „Luna i pies. Solarna soldateska”, a trzecią Konrad Góra za „Requiem dla Saddama Husajna i inny wierszy dla ubogich duchem”.

Regulaminu konkursu

1. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie poetów piszących w języku polskim wydane w roku 2009, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora Konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 30 kwietnia 2010 r.
2. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN.
3. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.
4. Autorzy bądź wydawnictwa powinni dołączyć do książek adres i telefon, bądź e-mail autora.
5. Jury Konkursu w składzie: Karol Maliszewski – przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Wojciech Kudyba i Artur Fryz – po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs książkami – przyzna nagrody o łącznej wartości 12.000 złotych. Zakładany podział nagród ufundowanych przez Prezydenta Miasta Kutna określa się w sposób następujący: I nagroda – 5000 zł, II nagroda – 3000 zł, III nagroda – 2000 zł. Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
6. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 26 czerwca 2010 roku podczas VI Festiwalu „Złoty Środek Poezji” w Kutnie.
7. Adres, na który należy wysyłać książki: Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Środek” Aleksandra Rzadkiewicz, 99-300 Kutno, ul. 29 Listopada 3/35. Telefon i e-mail Organizatora: tel. kom. 600 473 491, e-mail: wandea@onet.pl.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *