Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła szóstą edycję konkursu. Prace z zakresu nauk humanistycznych mogą zgłaszać instytucje naukowe z całego kraju, do 3 kwietnia. Autor zwycięskiego dzieła otrzyma 50 000 PLN na dalsze badania. Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na stronie internetowej: www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.

– W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, który przyniósł nam wiele niekwestionowanych korzyści, musimy sobie zdać sprawę, że obowiązuje nas solidarność w rozwiązywaniu problemów, które ten świat przyniósł. Problemy są oczywiście wielorakie, począwszy od ekologii, poprzez relacje społeczne, rodzaj więzi społecznej łączącej ludzi, edukację i wymogi jakie jej stawiamy. Wszystkie te sprawy muszą znaleźć się w centrum naszej uwagi po to, aby stan spraw ludzkich w przyszłości był bardziej ludzki – prof. Tadeusz Sławek, członek Kapituły Konkursu, Uniwersytet Śląski.

Już po raz szósty Kapituła Konkursu będzie wybierać najlepsze prace humanistyczne w Polsce. W dotychczasowych pięciu edycjach konkursu nominowaliśmy i nagradzaliśmy prace wybitne, które wybieraliśmy spośród wielu bardzo dobrych nadesłanych dzieł. Zgłaszania publikacji dokonują, zarówno wydziały najlepszych uniwersytetów w Polsce, jak i instytuty PAN, wydawnictwa akademickie, wiodące prywatne uczelnie, a niekiedy sami rektorzy polskich szkół wyższych. Wpływają prace różnorodne, często interdyscyplinarne, na najwyższym poziomie naukowym. Łączy je to, że w centrum badań niezmiennie znajduje się człowiek – ze swoimi problemami, ważnymi pytaniami i wyzwaniami, jakie stawia przed nim współczesny świat.

– W ciągu pięciu lat zostało zgłoszonych ponad 280 prac. Kiedy pięć lat temu Uniwersytet Łódzki zdecydował się na utworzenie konkursu, mieliśmy informacje o problemach humanistyki, o jej kryzysie. Chcieliśmy pokazać, że na polskich uczelniach i instytucjach powstają znakomite prace z humanistyki. I myślę, że to się udało – prof. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodniczący Kapituły Konkursu.

Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną pracę, która została opublikowana w 2019 r. Spośród nich Kapituła wybierze maksymalnie pięć dzieł nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone we wrześniu 2020 r.

Autor pracy, uznanej przez Kapitułę za najlepszą, otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie laureata nagrody nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się 29 listopada 2020 r. w Filharmonii Łódzkiej.

Prace należy zgłaszać do 3 kwietnia 2020 roku na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz książki (dotyczy także publikacji elektronicznych) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych.

Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na stronie internetowej: www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.

Łódź staje się kolebką i opiekunką polskiej humanistyki” – mówią coraz częściej polscy naukowcy. W dniach od 20 do 23 kwietnia 2020 roku odbędzie się na Uniwersytecie Łódzkim Pierwszy Kongres Humanistów Polskich pod hasłem „Humanistyka w XXI wieku”.

Będzie to spotkanie polskich uczonych reprezentujących wszystkie dyscypliny i specjalności humanistyczne. Pragniemy, by wydarzenie było szeroko otwartym forum rozmów, dyskusji, wymiany myśli i różnorodnych stanowisk nawiązujących ze sobą dialog, jak i prowokujących do sporów i konfrontujących odmienne stanowiska, i by odbywało się cyklicznie co 2 lata.

Więcej informacji o Kongresie i możliwość rejestracji znajdują się na stronie: www.kongreshumanistow.uni.lodz.pl.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Spotkanie z Weroniką Kostyrko
hrabal
Wokół Hrabala w Domu Literatury
Spotkanie z Piotrem Groblińskim

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*