plakatFilozofia oznacza nie tylko abstrakcyjną refleksję nad podstawami bytu czy zasadami poznania, może także służyć do zrozumienia określonych fenomenów życia społecznego, politycznego czy kulturowego. Wychodząc z takiego właśnie założenia w ramach V Łódzkich Warsztatów Filozoficznych podjęta zostanie problematyka z zakresu filozofii stosowanej. 

W XX i XXI wieku w wyniku przemian społecznych, kulturowych, moralnych, a także gwałtownego rozwoju technologii, przede wszystkim technologii informatycznych, na znaczeniu zyskał problem tożsamości. Z jednej strony mamy do czynienia z wielością tożsamości jednostkowych i wspólnotowych domagających się uznania, z drugiej zaś strony samo pojęcie tożsamości zostaje poddane w wątpienie.

V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne poświęcone będą problematyce tożsamości, stojącymi przed nią wyzwaniami, jak i zagrożeniami. W ramach Warsztatów wyróżnione zostały trzy główne obszary refleksji:

1. Gender studies, podejmujące przede wszystkim problematykę indywidualnej aktywności osoby w kształtowaniu tożsamości podmiotowo-seksualnej.

2. Rzeczywistość wirtualna, która nie tylko otwiera nieznane dotąd możliwości kształtowania swojej tożsamości, lecz która stwarza również nowe zagrożenia i poddaje w wątpliwość samo pojęcie tożsamości.

3. Estetyka konfrontująca sztukę rozumianą jako fenomen typowo ludzki z tym, co określa się jako transludzkie lub transgatunkowe.

V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne mają charakter interdyscyplinarny i skierowane są przede wszystkim do studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki. Ich zadaniem jest wymiana doświadczeń naukowych oraz zacieśnianie więzi między różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce. V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne służą także promocji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Filozofii UŁ i Wydziału Filozoficzno-Historycznego. W tym roku V Łódzkie Warsztaty Filozoficzne promują nową specjalizację na kierunku filozofia – filozofia stosowana.

Termin: 27-28. października 2012 roku
Miejsce: Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 6/18
Gość specjalny: Michał Brzeziński
Termin nadsyłania abstraktów: 30. września 2012 roku

Więcej informacji o warszatatach znaleźć można na stronie www lub profilu na facebooku. Wszelkie pytania można kierować na aders mailowy: warsztatyfilozof@gmail.com.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
lodzkie-senioralia
Łódzkie Senioralia 2014
plakat
Videomapping na budynku Politechniki Łódzkiej
zaradny
Byle do wiosny. Anna Zaradny

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*