konfrontOd 10 do 13 kwietnia w Łodzi organizowane będą XXXII Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych Centrum 2014.

Regulamin:

1. Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych to konkurs dla  młodych twórców, w ramach którego oceniane są osiągnięcia artystyczne w kategoriach zespołowych
i indywidualnych.
2. W konkursie uczestniczą młodzieżowe zespoły teatralne działające  w szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach kultury, stowarzyszeniach, a także grupy nieformalne z całego kraju. 
3. Dozwolone są  różnorodne formy wypowiedzi teatralnej (również eksperymentalne).
4. Prezentowane spektakle nie mogą przekroczyć czasu  30 minut, a  montaż elementów scenografii przed oraz uporządkowanie sceny po spektaklu nie może przekroczyć 10 min. Aktorzy bezpośrednio po spektaklu uczestniczą w omówieniu przedstawienia z jurorami przy udziale publiczności.

5. Warunkiem uczestnictwa zespołu w Konfrontacjach –Centrum 2014 jest nadesłanie drogą elektroniczną na adres ckm@toya.net.pl do dnia 28.02.2014r. szczegółowo wypełnionej „Karty zgłoszenia” (formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.ckm.lodz.pl ) oraz nagrania spektaklu lub próby do spektaklu. W przypadku przesyłania zgłoszenia pocztą (decyduje data stempla pocztowego), nagranie spektaklu należy przesłać na płycie DVD.

7. Komisja Artystyczna powołana przez organizatorów dokona kwalifikacji spektakli zgłoszonych do konkursu na podstawie przysłanych nagrań spektakli i „Kart zgłoszeń”. O decyzji Komisji organizatorzy powiadomią zespoły do dnia 14.03.2014r.
8. Instytucja zgłaszająca pokrywa koszty akredytacji  zespołu w wysokości
100 zł od grupy do udziału w konkursie. Wpłaty na konto:PEKAO S.A. II o/Łódź   7612403028 1111 0000 2822 1407 lub w księgowości CKM do dn. 31.03.14r.
9. Scena na której prezentowane będą spektakle ma wymiary 7 x 4m.
Organizatorzy zapewniają:
– oświetlenie, nagłośnienie (w podstawowym zakresie) wraz obsługą,
  której musi towarzyszyć 1 osoba ze strony teatru
– możliwość przeprowadzenia próby w  terminie ustalonym z Organizatorem 
– pomoc w zorganizowaniu noclegów (noclegi na koszt uczestników),
– zajęcia warsztatowe dla instruktorów i uczestników, imprezy towarzyszące.
UWAGA: nie zapewniamy scenografii i rekwizytów do spektakli, ani możliwości ich przechowywania w terminie innym niż prezentacja spektaklu
Podkład muzyczny najlepiej nagrać na jednej płycie CD.
10. Do uporządkowania sceny należy wyznaczyć własną ekipę  techniczną (2 osoby).

JURY i NAGRODY FESTIWALU:
 –  Spektakle oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez organizatorów
w skład którego wchodzą aktorzy, teatrolodzy, literaci, dziennikarze.
– Jury przyzna nagrody pieniężne i rzeczowe w kategoriach zbiorowych
i indywidualnych zgodnie z ustalonym werdyktem. Łączna pula nagród pieniężnych wynosi 6.000,00 PLN

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
letniascena2015
Teatr na wakacje – sierpień 2015
Letnia Scena Monopolis – Cudowna terapia
singleiremiksy
Single i remiksy w Teatrze Muzycznym

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*