Teatr Pinokio w Łodzi wznawia działalność. 27 czerwca o godzinie 16 i 28 czerwca o godzinie 12 na scenie zaprezentuje Świnki 3. Pinokio jest pierwszym teatrem miejskim w Łodzi, który otwiera się na widzów.

Twórcy spektaklu postanowili sprawdzić, jak bohaterowie znanej opowieści o trzech świnkach i wilku poradzą sobie z budowaniem oraz burzeniem domów na Dzikim Zachodzie. Ich perypetie toczą się pośród fruwającego pierza, w rytm dzikiej muzyki country i bluegrass, granej na żywo. Konwencja łącząca w sobie dwa gatunki filmowe – western i musical – sprawia, że spektakl pełen jest humorystycznych sytuacji oraz porywających piosenek. Za pośrednictwem mapetów twórcy przedstawienia opowiadają o dzikim świecie, w którym jedynym kodeksem jest prawo natury. Mówią o samotności „pośród swoich”, o trudach przyjaźni oraz o budowaniu nie tylko domów, ale i mostów.

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 od 6 czerwca 2020 roku
(do odwołania) obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego w Teatrze Pinokio.
Uprzejmie informujemy, że każdy Widz na terenie Teatru Pinokio jest zobowiązany do:
• zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) – zapewnionymi we własnym zakresie,
• użycia płynu odkażającego do rąk umieszczonego przy wejściu do Teatru,
• zachowywania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób.
Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do Teatru i uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niestosowania się do wymienionych powyżej środków ochrony osobistej.
• Każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia i przekazania go pracownikowi obsługi widowni, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie teatru. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa Widza w Wydarzeniu w przypadku niezłożenia przez niego wymaganego oświadczenia.
• Oświadczenia zbierane są w celu ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego prowadzonego przez służby sanitarne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym Wydarzeniu.
• W przypadku braku możliwości samodzielnego wydrukowania i podpisania oświadczenia, prosimy o przybycie do Teatru Pinokio z odpowiednim wyprzedzeniem i wypełnienie go na miejscu.
• Teatr zastrzega sobie prawo do monitoringu Widzów podczas Wydarzeń.
W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych typowych dla wirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura), pracownicy obsługi widowni zobowiązani są do niewpuszczenia Widza na widownię.
• Zakupione bilety są nienumerowane. Widzowie zajmują miejsce wskazane przez pracowników obsługi widowni. Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez udostępnienie Widzom nie więcej niż 60 miejsc na każdym spektaklu organizowanym na dużej scenie i 20 na małej scenie.
• Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między Widzami nie dotyczy osób z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia oraz osób ze szczególnymi potrzebami (z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie).
• Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów w trakcie przerwy na dwie grupy przebywające na dwóch oddzielnych foyer.
• Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów szatnia jest zamknięta i Teatr zezwala na wnoszenie okryć wierzchnich na widownię.
• Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, kawiarenka na terenie Teatru będzie nieczynny.
• W przypadku wystąpienia objawów choroby, Widz zobowiązuje się, że nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym Teatr.

Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją wyżej wymienionych zasad i zobowiązaniem się do ich stosowania.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
kaskada_1_20110829_1874039155
Premiery teatralne – wrzesień 2011
1szwalnia
szwalnia.DOK – weekend siódmy
Open_mic
Świąteczny Open Mic w Szafie

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*