Artyści i grupy teatralne z USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy czy Szwecji, ale też polskie uznane zespoły – w sumie 30 wydarzeń, w tym prapremiery i premiery ogólnopolskie, wystawy, master class z Rosanną Gamson, koncerty i po raz pierwszy Małe RPS dla najmłodszych. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy ogłosił program tegorocznej edycji – wyjątkowej z dwóch powodów: od teraz wydarzenie odbywać będzie się co roku, a nie raz na dwa lata, co więcej – przypada w piętnastolecie Teatru CHOREA, organizatora festiwalu. Dziesięciodniowe spotkanie z teatrem rozpocznie się 23 sierpnia premierą „ja, bóg”.

Od dziewięciu lat Międzynarodowy Festiwal Teatralny RETROPERSPEKTYWY tworzy pomost pomiędzy poszukującymi debiutantami, a mistrzami sceny, pomiędzy tradycją, a awangardą. Jest miejscem konfrontacji artystycznych teatru niezależnego oraz mainstreamowego, odrzucającą podziały na gatunki czy nurty platformą spotkań, warsztatów i dyskusji. Na fali sukcesu zeszłorocznej edycji i w odpowiedzi na wielości zjawisk we współczesnym teatrze na świecie, organizatorzy zdecydowali, że festiwal będzie odbywać się co roku i rozszerzy swoją formułę.

– Wobec rozwijających się w ogromnym tempie nowych technologii, technik komunikacji i idących za tym zmian percepcji w sztuce, kolejną edycję poświęcamy zmianom i napięciom tworzącym się coraz wyraźniej pomiędzy nowym, a tradycyjnym uczestniczeniem w odbiorze sztuk performatywnych. Zakładamy, że w burzliwych czasach XXI wieku widz i odbiorca sztuki musi stanowić najważniejszy punkt odniesienia dla artysty – podkreśla Tomasz Rodowicz, dyrektor artystyczny festiwalu. – Wybraliśmy takie propozycje, które w tworzeniu i prezentacji spektaklu zmieniają pozycję widza z biernego obserwatora na aktywnego odbiorcę, współuczestnika, a nawet współtwórcę wydarzenia artystycznego. Nawiązujemy do idei Jerzego Grotowskiego, który w swojej drugiej fazie poszukiwań postulował zniesienie podziału na widza i aktora czyniąc wszystkich uczestników równoprawnymi współtwórcami wydarzenia – wyjaśnia hasło edycji: „widz/uczestnik/współtwórca”.

Tegoroczne RETROPERSPEKTYWY zbiegają się z jubileuszem 15-lecia istnienia Teatru CHOREA, stąd pierwsze wydarzenia w programie związane będą właśnie z teatrem-gospodarzem: jubileuszowa wystawa, koncert czy premiera katalogu i premiera spektaklu „ja, bóg” w wykonaniu Tomasza Rodowicza i Joanny Chmieleckiej. Na festiwalowej scenie natomiast pojawią się artyści i zespoły, z którymi Teatr CHOREA współpracował przez te lata, ale też zupełne nowości.

Wśród międzynarodowych gości rosyjski Teatr AKHE, jeden z najważniejszych i najoryginalniejszych teatrów eksperymentalnych Rosji – prawdziwa mieszanka wybuchowa, połączenie happeningu, sztuk plastycznych, wideoartu i fotografii. Spektakl „Democracy” AKHE to portret naszej epoki malowany ropą naftową, nierozerwalnie związaną ze zwycięską maksymą XX wieku − demokracją.

Z kolei ukraiński Akademicki Teatr „Złote Wrota” z Kijowa przedstawieniem „Otello/ Ukraina / Facebook” w reżyserii Stasa Żyrkowa zmierzy się z internetową „fake-rzeczywistością”. Siedmiu aktorów własnymi rękami, ciałami, głosami tworzy fresk współczesności, który najpierw śmieszy, a później zaskakująco zasmuca.

Na festiwalu wystąpi też Teatr Sláva ze Szwecji – teatr fizyczny, którego praca opiera się na zespołowym treningu ciała i głosu. W „Twine.Measure.Cut” sięga po wierzenia mitologii nordyckiej, w której głęboko zakorzenione drzemią trzy kobiece siły. Spektakl wypełniony jest energetycznymi pieśniami, przejmującą symboliką oraz medytacyjnym ruchem.

Mocne punkty składają się też na polską część programu. Na festiwal powraca Aurora Lubos, tym razem z performancem „Akty” zrealizowanym na podstawie prawdziwych historii osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Projekt „13. KLATKA”, według koncepcji Weroniki Fibich i Patrycji Terciak to z kolei performatywna wystawa będąca próbą rozliczenia się z posiadania cudzej historii – wielogłosowa opowieść o pamiętaniu i zapominaniu, o wyrzucaniu i przechwycaniu, o ponownym odkrywaniu i szukaniu śladów obecności w materii, niewidocznej gołym okiem.

Arti Grabowski, artysta performance, wideo art, instalacji i frozen image oraz zaproszeni przez niego uczestnicy stworzą spektakl „Fluxus na 10 rąk, 10 nóg i 10 głów”. Podstawą dla wydarzenia będą scenariusze legendarnej grupy Fluxus, międzynarodowego ruchu, rozwijającego się w latach 60. i 70. XX wieku, głównie w Stanach Zjednoczonych, Zachodniej Europie oraz Japonii.

Z koncertem „Jeden – Wiele”, zbudowanym na pieśniach sakralnych związanych z religiami regionu podlaskiego wystąpią Karolina Cicha i Elżbieta Rojek. Pierwsza z nich jest kompozytorką, wokalistką i multiinstrumentalistką. Natomiast Elżbieta Rojek to aktorka, wokalistka i choreografka, przez wiele lat czołowa aktorka „Gardzienic” i współzałożycielka Stowarzyszenia Teatralnego „Chorea”.

Muzycznym wydarzeniem będzie też „matematyczny” „Pythagoras meets Euclid” Magosa Makriyannisa, podobnie jak interdyscyplinarny koncert „Uwolnione Dźwięki” duetu Maciej&Mateusz Rychły.

Tegoroczny program to również „Lunatycy: sesja otwarta” według koncepcji Heleny Ros i Klaudiusza Ślusarczyka, „Pigmalion” w reżyserii Wojtka Ziemilskiego, będący próbą wciągnięcia widza w sytuację spotkania, podczas którego przekazujemy sobie nie tyle wiedzę, ile emocjonalne doświadczenie oraz „Koniec, początek – soma” w reżyserii i choreografii Marty Bury (Teatr Tańca O.de.la).

Ponadto widzowie festiwalu obejrzą projekt „Labstreet” Doroty Porowskiej, nawiązujący do antycznej idei placów tanecznych, a także performance „Właśnie tu. Właśnie teraz” Laboratorium Kreatywnego Działania.

W ramach jubileuszowych prezentacji spektakli Teatru CHOREA wystawione zostaną głośne: „Po ptakach” – reżyseria Jessica Cohen, Jim Ennis, Tomasz Rodowicz, „Tragedia Jana” w reżyserii Waldemara Raźniaka oraz wspomniane już najnowsze, premierowe przedstawienie „ja, bóg”.

Retroperspektywy to tradycyjnie już warsztaty dla adeptów sztuki teatralnej. W tym roku mogą oni liczyć na spotkanie z Rosanną Gamson, wielokrotnie nagradzaną i docenianą przez krytyków choreografką z Los Angeles. Jej metoda pracy skupia się na rozwijaniu zakresu dynamiki ruchu tancerzy i aktorów, ich muzykalności, umiejętności interpretacyjnych i zdolności do głębokiego wnikania w pracę partnerów.

Warsztaty proponuje również Teatr Sláva – trzy godziny badań nad głosem, ruchem, uwagą, przestrzenią i zespołem. Z kolei master class z Jessicą Cohen i Jimem Ennisem to okazja do spotkania się z technikami tańca brytyjskiego zespołu Earthfall.

Zupełna festiwalowa nowość to MAŁE RPS, czyli scena dla dzieci, na której między innymi „PIG in a wig in space” – polsko-włosko-brytyjska opowieść, która przekonuje, że nawet całkiem małe stworzenia mogą mieć wielkie marzenia; „Smok/G” lubelskiej Pracownia Sztuczka w reżyserii Lizy Szczęśliwej czy „BB” i „Wonderland” – interaktywne taneczno-muzyczne przeżycia dla najmłodszych w wykonaniu holenderskiej grupy Wonderland.

Szczegółowe informacje dotyczące biletów i zapisów, a także programu na programu na www.retroperspektywy.com.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Łodzi, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, PZU Fundacja w partnerstwie z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.

Program Festiwalu

23 sierpnia 2019 Piątek|Friday

18.00 OTWARCIE FESTIWALU | OPENING OF THE FESTIVAL
Premiera katalogu poswieconego 15-leciu Teatru CHOREA Premiere of the catalog devoted to CHOREA Theatre 15th Anniversary
Otwarcie wystawy performatywno-jubileuszowej „15 lat Teatru CHOREA” Opening of the performative – anniversary exhibition “15 Years of CHOREA Theatre”
Szklany Hall i Foyer Art_Inkubatora | Glass Hall and Foyer in Art_Inkubator
Wstep: bezpłatny, bez wczesniejszej rezerwacji miejsc | Admission: free, no prior reservation required

19.00 „ja, bóg“ – premiera spektaklu | Premiere of the performance “me, god”
Teatr CHOREA (Polska) | CHOREA Theatre (Poland)
Scena Art_Inkubatora | Stage in Art_Inkubator
Bilety: 30 zł / 20 zł | Tickets: 30 pln / 20 pln

21.30 „CHOREA. Noc Muzyki“ – premiera koncertu jubileuszowego
Premiere of the anniversary concert “CHOREA. Night of Music”
Teatr CHOREA i Goscie (Polska) | CHOREA Theatre & Guests (Poland)
Sala C_101, Art_Inkubator | Room C_101 in Art_Inkubator
Wstep: bezpłatny, konieczna rezerwacja miejsc | Admission: free, prior reservation of seats is required

24 sierpnia 2019 sobota|Saturday

11.00 „SMOK/G“ – spektakl / Małe RPS | “SMOK/G” – performance / Little RPS
Pracownia Sztuczka, Lublin (Polska | Poland)
Scena Art_Inkubatora | Stage in Art_Inkubator
Bilety: 30 zł / 20 zł / 15 zł | Tickets: 30 pln / 20 pln / 15 pln

16.00 / 17.00 „Lunatycy. Otwarta sesja“ | “Sleepwalkers: Open Session”
Klaudiusz Slusarczyk i Helena Ros (Polska | Poland)
Sala C_101, Art_Inkubator | Room C_101 in Art_Inkubator
16.00 Uczestnicy warsztatów: koszt 30 zł od uczestnika | Workshop participants: 30 pln per person
17.00 Widzowie: wstep bezpłatny, konieczna wczesniejsza rezerwacja miejsc Viewers: admission free, prior reservation of seats is required

19.00 „Fluxus na 10 rak, 10 nóg i 10 głów“ – performance “Fluxus by 10 hands, 10 legs and 10 heads” – performance
Eric Andersen (Dania | Denmark) & Arti Grabowski (Polska | Poland)
Szklany Hall, Art_Inkubator | Glass Hall in Art_Inkubator
Bilety: 30 zł / 20 zł | Tickets: 30 pln / 20 pln

20.00 „Twine.Measure.Cut.“ – spektakl | “Twine.Measure.Cut.” – performance
Teatr Slava (Szwecja) | Slava Theatre (Sweden)
Sala A_22, Art_Inkubator | Room A_22 in Art_Inkubator
Bilety: 30 zł / 20 zł | Tickets: 30 pln / 20 pln

21.30 „Jeden – Wiele“ – koncert | “One – Many” – concert
Karolina Cicha, Elzbieta Rojek (Polska | Poland)
Scena Art_Inkubatora | Stage in Art_Inkubator
Wstep: bezpłatny, konieczna rezerwacja miejsc | Admission: free, seats booking required

25 sierpnia 2019 Niedziela|Sunday

10.00 Warsztaty teatru zycznego z Teatrem Slava (Szwecja)
Master Class with Slava Theatre (Sweden)
Elin Tisell, Maria af Klintberg, Viktoria Siwek
Sala C_101, Art_Inkubator | Room C_101 in Art_Inkubator
Koszt: 60 zł od uczestnika | Price: 60 pln per person

11.00 „BB“ – spektakl / Małe RPS | “BB” – performance / Little RPS
Cie Petit Theatre / Wonderland Collectief (Holandia | The Netherlands)
Sala warsztatowa w Fabryce Sztuki | Workshop room in Fabryka Sztuki
Bilety: 30 zł / 20 zł / 15 zł | Tickets: 30 pln / 20 pln / 15 pln

13.00 „Wonderland“ – spektakl / Małe RPS “Wonderland” – performance / Little RPS
Cie Petit Theatre / Wonderland Collectief (Holandia | Netherlands)
Sala warsztatowa w Fabryce Sztuki | Workshop room in Fabryka Sztuki
Bilety: 30 zł / 20 zł / 15 zł | Tickets: 30 pln / 20 pln / 15 pln

17.30 „Akty“ – performance | “Acts” – performance
Aurora Lubos (Polska / Wielka Brytania | Poland / Great Britain)
Sala A_22, Art_Inkubator | Room A_22 in Art_Inkubator
Bilety: 30 zł / 20 zł | Tickets: 30 pln / 20 pln

19.00 „Tragedia Jana“ – spektakl | “Tragedy of John” – performance
Teatr CHOREA i Warszawskie Towarzystwo Sceniczne (Polska) | CHOREA Theatre & Warszawskie Towarzystwo Sceniczne (Poland)
Scena Art_Inkubatora | Stage in Art_Inkubator
Bilety: 30 zł / 20 zł | Tickets: 30 pln / 20 pln

26 sierpnia 2019 Poniedziałek|Monday

19.00 Pokaz pracy warsztatowej Rosanny Gamson | After-workshop
performance by Rosanna Gamson
Rosanna Gamson (World Wide, USA)
Scena Art_Inkubatora | Stage in Art_Inkubator
Wstep: bezpłatny, konieczna wczesniejsza rezerwacja miejsc | Admission: free, prior reservation of seats is required

28 sierpnia 2019 środa|wednesday

18.00, 19.10, 20.20 „13 klatka“ – akcja performatywna | “13th Cage” – action exhibition
Weronika Fibich, Patrycja Terciak (Polska I Poland)
Sala A_22, Art_Inkubator | Room A_22 in Art_Inkubator
Bilety: 30 zł / 20 zł | Tickets: 30 pln / 20 pln

30 sierpnia 2019 Piątek | Friday

19.00 „Po Ptakach“ – spektakl | “After the Birds” – performance
Teatr CHOREA (Polska) | CHOREA Theatre (Poland)
Scena Art_Inkubatora | Stage in Art_Inkubator
Bilety: 30 zł / 20 zł | Tickets: 30 pln / 20 pln

20.30 „Własnie teraz. Własnie tu“ – performance | “Right Here. Right Now.” – performance
Janusz Adam Biedrzycki, Teatr CHOREA (Polska | Poland)
Przestrzenie Art_Inkubatora | Spaces in Art_Inkubator
Wstep: wolny | Admission: free, no prior reservation

21.00 Impreza urodzinowa Teatru CHOREA | CHOREA Theatre Birthday Party
Przestrzenie Art_Inkubatora | Art_Inkubator in Fabryka Sztuki

31 sierpnia 2019 Sobota | Saturday

11.00 „PIG in a Wig in Space“ – spektakl / Małe RPS | “Pig in a Wig in Space” – performance / Little RPS
Sean Palmer, Martina Rampulla, Kuba Pałys (Wielka Brytania / Włochy / Polska | Great Britain / Italy / Poland)
Sala A_22, Art_Inkubator | Room A_22 in Art_Inkubator
Bilety: 30 zł / 20 zł / 15 zł | Tickets: 30 pln / 20 pln / 15 pln

18.00 „Othello / Ukraine / Facebook“ – spektakl | “Othello / Ukraine / Facebook” – performance
Kyiv Academic Theatre “Golden Gate” (Ukraina | Ukraine)
Scena Art_Inkubatora | Stage in Art_Inkubator
Bilety: 30 zł / 20 zł | Tickets: 30 pln / 20 pln

20.15 „Democracy“ – spektakl | “Democracy” – performance
AKHE Engineering Theatre (Rosja | Russia)
Podwórko przy ul. Milionowej/Tymienieckiego 3 / wejscie przez dziedziniec
Art_Inkubatora | Courtyard on Milionowa Street / 3 Tymienieckiego Street Entrance through Art_Inkubator
Bilety: 30 zł / 20 zł | Tickets: 30 pln / 20 pln

21.30 „Uwolnione dzwieki“ – koncert | “Liberated Sounds” – concert
Maciej Rychły & Mateusz Rychły (Polska | Poland)
Szklany Hall, Art_Inkubator | Glass Hall in Art_Inkubator
Wstep: bezpłatny, konieczna rezerwacja miejsc | Admission: free, prior reservation of seats is required

1 września 2019 – Niedziela | Sunday

11.00 „Miasto“ – premiera spektaklu / Małe RPS | Premiere of the performance
“The City” / Little RPS
Dziecieca grupa teatralna, Teatr CHOREA (Polska) | Children’s theatre group,
CHOREA Theatre (Poland)
Scena Art_Inkubatora | Stage in Art_Inkubator
Bilety: 30 zł / 20 zł / 15 zł | Tickets: 30 pln / 20 pln / 15 pln

14.00 „Projekt Labstreet“ – performance | “Labstreet Project” – performance
Dorota Porowska (Polska | Poland)
Dziedziniec Art_Inkubatora | Courtyard in Art_Inkubator
Wstep: bezpłatny, bez wczesniejszej rezerwacji miejsc | | Admission: free, prior reservation of seats is required

16.00 „Koniec, poczatek – SOMA“ – spektakl | “The End, the Beginning – SOMA” – performance
Teatr O.de.la (Polska | Poland)
Sala C_101, Art_Inkubator | Room C_101 in Art_Inkubator
Bilety: 30 zł / 20 zł | Tickets: 30 pln / 20 pln

17.30 „Pigmalion“ – spektakl | “Pygmalion” – performance
Wojtek Ziemilski (Polska | Poland)
Scena Art_Inkubatora | Stage in Art_Inkubator
Bilety: 30 zł / 20 zł | Tickets: 30 pln / 20 pln

19.00 ZAMKNIECIE FESTIWALU | CLOSING OF THE FESTIVAL
„Pythagoras meets Euclid“ – koncert | “Pythagoras meets Euclid” – concert
Magos Makriyannis (Grecja | Greece)
Szklany Hall, Art_Inkubator | Glass Hall in Art_Inkubator
Wstep: bezpłatny, konieczna rezerwacja miejsc | Admission: free, seats booking required

„KUKŁA ZYWA“ – koncert | “VIVID DUMMY” – concert
Passini / Pałyga / Słominski / Janyst (Polska | Poland)
Szklany Hall, Art_Inkubator | Glass Hall in Art_Inkubator
Wstep: bezpłatny, konieczna rezerwacja miejsc | Admission: free, seats booking required

19-25.08.2019, g. 10.00 – 15.00 | 19 – 25.08.2019 (Monday-Sunday), time: 10 a.m. – 3 p.m.
Master Class z Rosanna Gamson (World Wide, USA) | Master Class with Rosanna Gamson
Art_Inkubator

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
NIE_WIARY_GODNE_
Niewiarygodne w Teatrze Szwalnia
lustro_bok
Drzazga w BOK Na Żubardzkiej
kantor
Tadeusz Kantor. Zderzenie

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*