8. urodziny sieci Leopardus

Wszyst­kie łap­ki czym prę­dzej do Le­opar­dus Sieć Skle­pów Zo­olo­gicz­nych świę­to­wać 8 URODZINY !! Bądź­cie z na­mi w tym wy­jąt­ko­wym dla nas cza­sie! Przy­go­to­wa­li­śmy…

WIĘCEJ...

IV Łódzki Piknik Offroadowy

Wie­cie, że ostat­nio u nas du­żo się dzie­je – a to do­pie­ro po­czą­tek! Już w so­bo­tę 3 pa­ździer­ni­ka fa­ni eks­tre­mal­nych wra­żeń i pa­sjo­na­ci mo­to­ry­za­cji po raz ko­lej­ny…

WIĘCEJ...

Giełda Sportowa

27 kwietnia zapraszamy Was na Giełdę Sportową, podczas której będziecie mogli pozbyć się niepotrzebnych sprzętów sportowych, skorzystać z wielu atrakcji…

WIĘCEJ...
1 2