Corning Day

Corning Day na Politechnice Łódzkiej „Inżynier Przyszłości w Perspektywie Przemysłu 4.0” to temat przewodni tegorocznego Corning Day na Politechnice Łódzkiej….

WIĘCEJ...