IMG_500320 maja do 30 sierpnia w Muzeum Miasta Łodzi można oglądać ekspozycję Karl Dedecius. Literatura – Dialog – Europa. Jest ona poświęcona najwybitniejszemu tłumaczowi i znawcy polskiej literatury w Niemczech, urodzonemu w Łodzi, a obecnie mieszkającemu we Frankfurcie nad Menem, Karlowi Dedeciusowi.

Ekspozycja ukazuje ogrom pracy Karla Dedeciusa włożony w przekłady i opracowania literatury polskiej w języku niemieckim. Zobrazować go może już sama prezentacja monumentalnego efektu jego dwudziestoletnich wysiłków: 50-tomowej serii „Polnische Bibliothek” (Biblioteka Polska) obejmującej  literaturę polską od średniowiecza po współczesność; a także 7-tomowej „Panorama der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts” („Panorama literatury polskiej XX wieku”).

Na wystawie poruszone są także problemy transformacji jednego języka w inny i związany z tym warsztat. Dopełnieniem ekspozycji są „przykazania” dla tłumaczy autorstwa Karla Dedeciusa, zawarte m.in. w eseju-wykładzie „Sztuka tłumaczenia”, a także udostępniony odbiorcom wybór tekstów – zarówno popularnonaukowych jak i specjalistycznych, których lektura umożliwi zwiększenie wiedzy na temat tego, czym jest tłumaczenie, i zawierających pogłębioną analizę tej czynności.

joomplu:90380

Program towarzyszący wystawie – maj

Międzynarodowy panel dyskusyjny tłumaczy

W języku niemieckim „tłumaczyć” – „übersetzen” – to także przeprawiać na drugą stronę, być pośrednikiem między kulturami. Mimo że słowa w różnych językach mają odmienne brzmienie, to już ukryte pod nimi znaczenia – mimo różnic wynikających z odmiennych historycznych uwarunkowań i narodowości – odsyłają do wspólnoty doświadczania świata. W ten sposób pokonują  granice i podziały geopolityczne, zbliżając ludzi do siebie. W ramach dwudniowego panelu dyskusyjnego spotkają się tłumacze i poeci z Białorusi, Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy, żeby porozmawiać na temat misji związanej z zawodem tłumacza, uwarunkowań jego pracy i roli, jaką odgrywa w procesie porozumienia w wielokulturowej Europie. Na podstawie ich doświadczeń postaramy się pokazać, w jaki sposób pracują tłumacze współcześnie. Odbędą się także wieczory autorskie zaproszonych twórców.

Uczestnicy:

Białoruś: Andriej Chadanowicz, Maryna Szoda
Niemcy: Bernhardt Hartmann, Renate Schmigdal
Polska: Leszek Engelking, Wojciech Górecki, Michał B. Jagiełło, Jerzy Jarniewicz, Sława Lisiecka, Michał Książek
Rosja: Nikita Kuznietsov, Anatol Niechaj
Ukraina: Hałyna Kruk, Ostap Sływynski.

Harmonogram panelu:

21 maja (czwartek), godz. 17.00 – 21.00
Miejsce: Sala Lustrzana
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

17.00 – 18.00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie.
18.00 – 18.30 O sylwetce Karla Dedeciusa rozmawiają Renate Schmidgal (wieloletnia współpracowniczka Karla Dedeciusa i laureatka nagrody jego imienia) i Sława Lisiecka, wybitna tłumaczka literatury niemieckiej mieszkająca w Łodzi.
18.30 – 19.30 Panel I: Przeprawy tłumaczy. (Merytoryczne i praktyczne uwarunkowania pracy tłumacza). Moderacja: Sława Lisiecka, Leszek Engelking (Sala Lustrzana).
19.30 – 20.30 Reportaż – medium, które przybliża inne kultury. Goście: Michał Książek (Wydawnictw Czarne) i Wojciech Górecki. Prowadzenie: Maciej Robert (Kawiarnia MMŁ).

21 maja (czwartek), godz. 21.30
Miejsce: Kawiarnia Niebostan
ul. Piotrkowska 17
Wstęp wolny

21.30 „Między Wyspami a Marsem”. Spotkanie z Jerzym Jarniewiczem i prezentacja Antologii „Poetki z Wysp” (zawierającej utwory Lavinii Greenlaw, Monizy Alvi, Jackie Kay, Gwyneth Lewis, Alice Oswald, Ruth Padel, Jo Shapcott i Rosemary Tonks) oraz prezentacja nowej książki poetyckiej Jerzego Jarniewicza „Woda na Marsie” i rozmowa z autorem. Prowadzenie: Przemysław Owczarek. (Kawiarnia Niebostan).

22 maja (piątek), godz. 18.00 – 21.00
Dom Literatury
Wstęp wolny

18.00  Panel II: Europa tłumaczy z sąsiedztwa. (Przekład tekstu jako przekład kultury?) Moderacja: Jerzy Jarniewicz.
20.00 – 21.00 Prezentacje poetyckie z Ukrainy i Białorusi oraz dyskusja o sytuacji w tym regionie Europy (Hałyna Kruk, Ostap Sływynski, Andriej Chadanowicz, Maryna Szoda).

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
2lipca_047
Czeski sen – Ears like loops w Zonie Sztuki Aktualnej (foto)
IMG_8871
Horyzont czterdziestolecia w Ośrodku Propagandy Sztuki (foto)
krzysztof_nitsch_-_rzeba_20170908_1218168000
Krzysztof Nitsch w Galerii Re:Medium (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*