deklaracja_Krzysztof_Cichosz_1_C_2008Do 14 maja w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym można podziwiać wystawę Krzysztofa Cichosza pt. Fotoinstalacje wybrane. To kolejny element tegorocznego Fotofestiwalu.

Fotoinstalacje są otwartym cyklem samodzielnych obiektów zrealizowanych metodą, nad którą autor pracuje od końca lat osiemdziesiątych. Każdy obiekt składa się z wielu elementów, wykonanych z transparentnego materiału fotograficznego, zamontowanych przestrzennie w kilku warstwach.

Podstawę ich realizacji stanowią “obrazy archetypy” zaczerpnięte z otaczającej nas ikonosfery: podręczników, encyklopedii, gazet, itp. Obrazy te Krzysztof Cichodz poddaje złożonemu procesowi destrukcji konstruktywnej, rozkładając je przez specjalnie zaprojektowane “rastry” (struktury graficzne) na wiele elementów z materiału transparentnego.

Po zmontowaniu w przestrzeni elementy te tworzą duże obiekty – “prawie” abstrakcyjne. Pierwotne obrazy możliwe są do odczytania tylko po znalezieniu odpowiednio odległego punktu widzenia – dzięki syntetyzującej właściwości  umysłu oglądającego… Zderzając symboliczność wybranych “obrazów-archetypów” z symboliką destruujących je  “rastrów”, Autor stara się zachęcić odbiorcę do podążania śladem jego refleksji o otaczającym nas świecie… Przedstawione na wystawie wybrane fotoinstalacje tematycznie odnoszą się do zagadnień dobra i zła.
 
Krzysztof Cichosz (rocznik 1955) – jego twórczość dotyka fotografii dokumentalnej, socjologicznej i kreacyjnej oraz mediów elektronicznych. Opracował własną metodę wykonywania wielkoformatowych, przestrzennych fotoinstalacji – łączących fotografię z elementami malarstwa, rzeźby i techniką komputerową. Zorganizował 27 wystaw indywidualnych oraz uczestniczył w 70 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Był kuratorem kilku wystaw zbiorowych. Jest laureatem kilku nagród za działalność artystyczną i popularyzatorską. Jest pomysłodawcą i kuratorem Galerii FF (Forum Fotografii) działającej w Łodzi od 1983 r. w Łódzkim Domu Kultury. Pracuje jako  wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, (PWSFTviT). Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.

joomplu:19979 joomplu:19980 joomplu:19981
joomplu:20002 joomplu:20004 joomplu:20005
joomplu:20006 joomplu:20007 joomplu:20008

/fot. 1-3 mat.pras. 4-9 MB

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
27112012_001
Mirosław i Grzegorz Araszewscy w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym (foto)
IMG_5227
Frida i Diego w Muzeum Kinematografii (foto)
Obywatel miasta Łodzi – Jan Machulski (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*