Stachlewski_-_plakatW imieniu Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi zapraszamy na wystawę Piotra Stachlewskiego „Przestrzenie tożsamości”, której wernisaż odbędzie się 18 listopada o godz. 18.00 w Ośrodku Propagandy Sztuki.

Wystawa Piotra Stachlewskiego ma charakter retrospektywny. Twórca wraz z kuratorem pokazują drogę artystyczną od okresu studiów, reprezentowanych pracami z pracowni (obraz „Modelka”, rysunek „Janek”) poprzez linoryty, malarstwo na płótnie, malarstwo na powierzchniach ceramicznych, a kończąc na pochodzących z ostatniego okresu instalacjach łączących prace malarskie z kompozycjami ceramicznymi, w których artysta bada związki geometrii z antropomorfizmem. Od 2002 roku twórca umieszcza w swoich pracach postać Logomana – symbol, znak współczesnego człowieka o antropomorficznym, ale pozbawionym szczegółów anatomicznych, niekiedy zmultiplikowanym kształcie. Autor odnosi się w poszczególnych działaniach niejednokrotnie do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej.

Naczelnym motywem twórczości Piotra Stachlewskiego od lat pozostaje człowiek przedstawiany w relacjach z przestrzenią, z innymi ludźmi, istota, która w mnogości otaczających go kontekstów próbuje odnaleźć i określić swą tożsamość.  Charakteryzujące humanistyczny pejzaż relacje osobiste, społeczne i kulturowe, składające się na wiedzę o człowieku, jego kondycji, jego miejscu w świecie przedstawiane są przez artystę w jak najprostszy sposób. Piotr Stachlewski szuka uniwersalnego języka, w którym można by wypowiedzieć złożone prawdy o życiu i ludzkiej egzystencji.  Śledząc kolejne etapy jego twórczych poszukiwań obserwujemy postępujące uproszczenie wypowiedzi. Równocześnie obraz staje się bardziej uniwersalny. Wiedzie to do kreowania rygorystycznej syntezy widzialnego świata. Do uproszczenia wizji rzeczywistości, w tym ludzkiego wizerunku, dochodził Stachlewski stopniowo, choć mówiąc o człowieku i kontekstach jego egzystencji nigdy nie sięgał po konwencjonalne, realistyczne przedstawienia…

Dariusz Leśnikowski, fragmenty tekstu do publikacji „Piotr Stachlewski. Przestrzenie tożsamości”, wyd. ASP w Łodzi 2016, sfinansowanej przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu

Piotr Stachlewski (ur. 1964 w Łodzi)
Od 1983 roku studia w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi). Dyplom z wyróżnieniem w specjalności grafika warsztatowa w 1988 roku w Pracowni Technik Drzeworytniczych u prof. Andrzeja M. Bartczaka i Pracowni Malarstwa prof. Ryszarda Hungera. Od 1987 roku asystent w Pracowni Malarstwa. W 2007 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, w której kieruje Pracownią Malarstwa. W 2015 otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 2008-2012 kierownik Katedry Malarstwa, Rysunku i Rzeźby na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Przez wiele lat prowadził zajęcia z rysunku i malarstwa w Prywatnej Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych we Włocławku oraz ćwiczenia z technik rysunkowych w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.

Wziął udział w ponad 140 wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą, m. in. Internationale Triennale des Künstlerisches Hochdrucks Xylon 12 w Szwajcarii w 1994 roku; 1st International Print Biennial – Istanbul w 2008; The 15th SPACE International Print Biennial Seoul w 2009 oraz 8th International Biennial of Contemporary Prints w Liège w Belgii w 2010. W 2015 roku uczestniczył w III International Triennial of Ceramics UNICUM 2015, Narodni Muzej Slovenije w Lubljanie.

Twórczość w zakresie malarstwa, grafiki i ceramiki.

Piotr Stachlewski. Przestrzenie tożsamości
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Ośrodek Propagandy Sztuki, ul. H. Sienkiewicza 44
18.11 – 31.12.2016
kurator: Władysław Jagiełło

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
archiwum
ARCHIwum Plenerów. Wystawa Prac Studentów PŁ 2016
ldf2013
Łódź Design Festival 2013 – informacje
wspolnyprojekt
Katarzyna Baług laureatką Wspólnego projektu

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*