lodzulikeSeminarium Naukowe Studentów Architektury „Łódź U Like – Zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć” ma na celu stworzenie studentom platformy umożliwiającej dzielenie się pasjami, wrażeniami, obserwacjami i doświadczeniami z podróży architektonicznych dalekich i bliskich, tych dosłownych i tych w przenośni.

Wydarzenie jest organizowane w Instytucie Architektury i Urbanistyki już od czterech lat przez członków Koła Naukowego Studentów Architektury IX PIĘTRO. Idea oraz pierwsze dwie edycje zostały zorganizowane przez obecne absolwentki wydziału: Aleksandrę Majdę oraz Paulę Basińską. Tegoroczna edycja jest dla nas wyjątkowa – po praz pierwszy seminarium będzie miało zasięg ogólnopolski. Zachęcamy studentów architektury do podzielenia się swoimi pasjami, wrażeniami, obserwacjami i doświadczeniami. Zapraszamy do opowiedzenia o swoich wyjazdach warsztatowych, architektonicznych pasjach i zrealizowanych projektach. Zapraszamy także uczestników wymiany w ramach programu Sokrates-Erasmus do podzielenia się tym, co ważne w różnych krajach, kulturach, na różnych uczelniach.

Seminarium obędzie się w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej w dniach 23-25 kwietnia 2012 r.

Aby wziąć w nim czynny udział należy:

1. Przesłać na adres wstepniak.lodzulike12@gmail.com streszczenie wystąpienia w formacie *.doc, *.docx lub *.rtf, (max. 1 strona A4, czcionka Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami 1,5), podając w nagłówku imię i nazwisko, rok studiów, reprezentowaną uczelnię (ewentualnie koło naukowe) oraz tytuł (temat) prezentacji. Na zgłoszenia czekamy do 23.03.2012 roku tradycyjnie do godziny 23.59.

W przypadku otrzymania dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania selekcji wystąpień przez Jury złożone z trzech członków Koła Naukowego „IX PIĘTRO”, opiekuna Koła oraz innego przedstawiciela kadry naukowo-dydaktycznej IAiU PŁ. Wyniki ewentualnej kwalifikacji wstępnej zostaną ogłoszone 30.03.2012 roku na stronie internetowej www.lodzulie.blogspot.com

2. Przygotować prezentację multimedialną w programie PowerPoint (lub dowolnym innym powszechnie dostępnym). Czas trwania max. 15 minut.

3. Przygotować pełny tekst wystąpienia i przekazać go organizatorom do dnia rozpoczęcia seminarium. Przewidujemy wydanie książki poseminaryjnej. Nieprzygotowanie tekstu na czas wyklucza możliwość jego druku w materiałach poseminaryjnych.

4. Do dnia 09.04.2012 wpłacić wpisowe w wysokości około 70 zł od osoby Podjęliśmy działania mające na celu obniżenie wysokości wpisowego. (ostateczna wysokość wpisowego oraz nr konta na który należy dokonać wpłaty zostaną podane w Komunikacie nr 2, po 30.03.2012 r.).

5. Przyjechać do Łodzi 🙂

W ramach wpisowego będziemy się starali zapewnić: dwa noclegi 23/24.04 i 24/25.04.2012 r., wyżywienie (śniadania i obiady w dniach 24.04 oraz 25.04.2012 r.). Osoby chcące przyjechać do Łodzi 22.04.2012 r. proszone są o kontakt z organizatorami na adres lodzulike@gmail.com. Więcej informacji można znaleźć na stronie zobacz oraz na Facebook’u wpisując: SNSA „Łódź U Like”.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
DSC_9291
„…Frame – Work / w ramach…”. Wystawa tkanin Włodzimierza Cygana
oxford
Objawienie: Twórcy Światów – The Oxford Triptych w AOIA
Łódź Design Festival 2018

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*