kluczobrazu20 i 21 października w Łodzi odbywać się będzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Obraz – pojęcie, natura, miejsce, fenomen” wraz z towarzyszącą jej wystawą „Obraz.” pedagogów Katedry Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi.

To przedsięwzięcie mające na celu sprowokowanie dyskusji nad szerokim zagadnieniem, pierwotnym pojęciem obrazu w sztuce. Obraz jako swego rodzaju oczywistość, ale i fenomen stanowi przedmiot badań i analiz wielu dyscyplin badawczych i artystycznych.

Tym samym wiedza o nim ulega stopniowemu rozczłonkowaniu i fragmentaryzacji. Poprzez połączenie obrad z ekspozycją prac,  chcemy dokonać wzajemnego zbliżenia dwóch dyskursów: stricte naukowego i artystycznego. Przygotowywana wystawa tworzy tu inny rodzaj wymiany poglądów nad postawionym problemem aniżeli odczyt, dyskusja teoretyczna – to przestrzeń refleksji twórczej. Kuratorami  prezentacji są dr hab. Aleksandra Gieraga i mgr Maciej H. Zdanowicz.

Ideą przyświecającą całości jest spotkanie, wspólna praca artystów, historyków i teoretyków sztuki, kulturoznawców, antropologów kultury. Założenie to jest spójne z profilem działalności Wydziału Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi – pełną interdyscyplinarnością kształcenia, jak również postawą prezentowaną przez patrona uczelni Władysława Strzemińskiego łączącego twórczość z refleksją teoretyczną. Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie to znajdzie swoją kontynuację w kolejnych edycjach i publikacjach, a skonsolidowane wokół nas środowisko akademickie podejmie dalszą wspólną inicjatywę badawczą.

Więcej informacji na stronie: www.pojecieobrazu.blogspot.com

Plan konferencji

I dzień (piątek, 21.10.2011)
I PANEL
09.00-09.10 oficjalne otwarcie obrad i powitanie przybyłych gości
09.10-09.30 mgr Małgorzata Stalmierska (IS PAN)
Ucieczka od obrazu – krytyka i teoria sztuki Jana Kleczyńskiego syna.
09.30-09.50 mgr Berenika Palus (UWr)
Son pittor anch’io, czyli obraz jako dzieło niedokończone: o roli wyobraźni w pismach krytycznoartystycznych Denisa Diderota.
09.50-10.10 Łukasz Gomułka (UO)
Obraz jako fenomen epistemologiczny – przyczynek do recepcji.
10.10-10.30 mgr Anna Z. Jaksender (UJ)
Obraz jako rozdarcie ekranu przedstawienia oraz obraz jako klisza: dwa paradygmaty modernizmu jako pragnienie przekroczenia konstytucji obrazu w sztuce.
10.30-10.50 mgr Magdalena Grenda (MPW)
Brakujący element? Co widzi konserwator dzieł sztuki, gdy patrzy na obraz.
10.50-11.10 dyskusja

11.10-11.40 przerwa kawowa

II PANEL
11.40-12.00 mgr Michał Bolka (UMK)
Obraz wobec tradycji. Malarstwo o malarstwie Jerzego Krawczyka.
12.00-12.20 Natalia Cieślak (UMK)
Konkret abstrakcji. Koncepcja obrazu Stefana Gierowskiego.
12.20-12.40 Joanna Wątroba (UWr)
O dialektycznej istocie tworzenia kompozycji.
12.40-13.00 Matylda Figlerowicz (UAM)
Pochodzenie znaczenia obrazów minimalnych na przykładzie dzieł Franka Stelli: obraz minimalny w oczach artysty i krytyków.
13.00-13.20 dyskusja

13.20-14.20 przerwa obiadowa

III PANEL
14.20-14.40 mgr Grażyna Słupczyńska (UMCS)
Z obrazem twarzą w twarz. O teatralnym sposobie budowania, istnienia i odbioru fenomenu przestrzeni wizualnej.
14.40-15.00 mgr Marta Hoffmann (IS PAN)
Obrazowanie w teatrze – krajobraz sceniczny w operach Mariusza Trelińskiego i Borisa Kudliczki.
15.00-15.20 mgr Rozalia Słodczyk (UW)
Obrazowanie w literaturze – aluzja pikturalna, ekfraza, hypotyza.
15.20-15.40 mgr Marta Bącała (UW)
Sztuka pozapojęciowej medytacji obrazu? – wybrane haiku ks. Janusza Stanisława Pasierba w kontekście klasycznej poezji japońskiej.
15.40-16.00 Magdalena M. Jaroń (UKW)
Obrazotwórczość muzyki i muzykotwórczość obrazu w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z perspektywy fenomenologii Romana Ingardena.
16.00-16.20 mgr Magdalena Górecka (UMCS)
Obraz jako magiczny artefakt i ontologiczny fenomen w fabułach literackich.
16.20-16.40 dyskusja

16.40-17.00 przerwa kawowa

IV PANEL
17.00-17.20 mgr Katarzyna Machtyl (UAM)
Między symbolem a simulacrum. Obraz w perspektywie semiotycznej.
17.20-17.40 mgr Zofia Brzozowska (UŁ)
Ikona – obraz rzeczywistości widzialnej czy metafizyczna wizja? Sposoby ukazywania pojęć abstrakcyjnych w sztuce Kościoła Prawosławnego (na przykładzie Mądrości).
17.40-18.00 mgr Małgorzata Wielgosz (UMCS)
Biały tygrys – zwierzęciem Zachodu, błękitny smok – Wschodu. O obrazowaniu za pomocą symboli i barw w odmiennych kręgach kulturowych.
18.00-18.20 Michał Pawelczyk (UŁ)
Acheiropoietos. Obraz nie ręką ludzką uczyniony. Próba etnologicznego opisu zjawiska hierofanii na przykładzie wybranych świętych obrazów w polskiej kulturze typu ludowego XIX i XX wieku.   
18.20-18.40 mgr Anna Lulewicz (UA)
Przeciw obrazowi.
18.40-19.00 dyskusja i zakończenie obrad I dnia konferencji
wieczorne spotkanie integracyjne

II dzień (sobota, 22.10.2011)
V PANEL
10.00-10.20 mgr Karolina Rajna (UWr)
Malarstwo flouoroscencyjne – zagadnienie podwójnej wizualności obrazu.
10.20-10.40 mgr Katarzyna Krawczyk (UŚ)
Sztuka ruchomego obrazu – intermedialność filmu animowanego.
10.40-11.00 dr Piotr Janik (BUW)
Niewidzialność obrazu – cyfrowy wizerunek świata.
11.00-11.20 mgr Kamila Pakuło (UAM)
Specyfika medium obrazowego – ekran – obraz.
11.20-11.40 mgr Maciej H. Zdanowicz (ASP / IS PAN)
Słyszenie obrazu. Obrazy / partytury Wacława Szpakowskiego.
11.40-12.00 dyskusja

12.00-12.30 przerwa kawowa
 
VI PANEL
12.30-12.50 mgr Anna P. Pawłowska (UJ)
Między postmodernistycznym cytatem a kiczem; „życie po życiu” obrazu Nighthawks Edwarda Hoppera (1942) w kontekście ikonizacji dzieła sztuki.
12.50-13.10 mgr Edyta Kasperkiewicz (UMK)
Obraz jako nośnik treści i forma komunikacji pozawerbalnej.
13.10-13.30 mgr Maciej Bohdanowicz (ASP)
Prawdziwy fałsz czy fałszywa prawda? O wiarygodności obrazu fotograficznego.
13.30-13.50 mgr Ewa Bloom – Kwiatkowska (ASP)
Obraz – zapis – pamięć, świadectwo.
13.50-14.10 mgr Marek Maksymczak (IS PAN)
Między płótnem a papierem. O dwóch obrazach Andrzeja Wróblewskiego.
14.10-14.30 dyskusja
14.30-14.40 zakończenie obrad konferencji

18.00 wernisaż wystawy pracowników naukowo – dydaktycznych Katedry Malarstwa i Rysunku pt. Obraz. Galeria Allmendinger, Łódź, ul. Łąkowa 11: . Jolanta Wagner , dr hab. Włodzimierz Stelmaszczyk Prof. ASP, dr hab. Aleksandra Gieraga prof. ASP, dr hab. Andrzej Michalik, ad. Tadeusz Wodziński, ad. Przemysław Wachowski, ad. Rafał Sobiczewski, dr Marta Tomczyk, mgr Maciej H. Zdanowicz, mgr Maciej Bohdanowicz, mgr Krzysztof Ostrowski (kuratorzy: Aleksandra Gieraga, Maciej H. Zdanowicz).

Wystawa została wpisana w program towarzyszący tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Designu „Łódź Design 2011”. 

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
FPR_2014_02
Fotograficzną Publikację Roku 2014
grzybowski
Wczoraj, dziś, jutro – Ryszard Kuba Grzybowski
otwarta_wystawa_2014_20140517_1419927155
OtwaARTa Wystawa XV – informacje

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*