kluczobrazuDo 18 września można nadsyłać zgłoszenia do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Obraz – pojęcie, natura, miejsce, fenomen” organizowanej w dniach 21-22.X.2011 r. przez Katedrę Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego.

Realizowane przedsięwzięcie ma być rodzajem cyklicznej, interdyscyplinarnej platformy wymiany myśli, poglądów, spostrzeżeń artystów i naukowców.   Obraz – „ontologia naoczna” w pojęciu teologa Pawła Florenskiego. Cel, istota wszelkiej twórczości. Efekt nie tyle kreacji, co pogłębionych poszukiwań artystycznych. Posługują się nim sztuki wizualne, również film, teatr, czy literatura. Wizja, wyobrażenie, odbicie fragmentu pewnej rzeczywistości jawiące się naszym oczom, projekcja zdarzeń przeszłych, przyszłych, wyśnionych. Szerokie pojęcie zagadnienia obrazu, stanowiącego przedmiot wielu poszukiwań twórczych i badań naukowych skłania nas do podjęcia ponadmedialnej, interdyscyplinarnej dyskusji. Zapraszamy do udziału artystów, historyków sztuki, filozofów, antropologów, kulturoznawców, literaturoznawców.

Konferencji towarzyszy wystawa pracowników naukowo-dydaktycznych jednostki bezpośrednio odpowiedzialnej za organizację projektu – Katedry Malarstwa i Rysunku WSW ASP w Łodzi pod tytułem Obraz. Będzie ona prezentowana w pofabrycznych wnętrzach Galerii Allmendinger przy ul. Łąkowej 11 w Łodzi. Poprzez połączenie obu wydarzeń chcemy dokonać wzajemnego zbliżenia dyskursu twórczego i stricte badawczego. W przypadku konferencji dyskusję tworzyć będą referenci, ich wystąpienia prezentujące podejście teoretyczne do powziętego tematu, moderatorzy poszczególnych paneli i publiczność. Podczas wystawy wypowiadać się będą same o sobie obrazy, twórczość artystów biorących w niej udział.

Cele przedsięwzięcia: wywołanie refleksji nad współczesnym pojęciem obrazu, obrazowości, obrazowania w szerokim interdyscyplinarnym ujęciu; zapoczątkowanie systematycznych spotkań i badań nad podjętym problemem; konsolidacja środowiska sztuki i nauki ze szczególnym uwzględnieniem młodych, poszukujących studentów i doktorantów polskich uczelni wyższych i instytutów badawczych; przygotowanie publikacji będącej podsumowaniem dorobku artystycznego i naukowego konferencji i wystawy; stworzenie warunków do swobodnej wymiany poglądów; promocja dorobku artystycznego i naukowego WSW ASP w Łodzi na arenie ogólnopolskiej.

Więcej informacji na stronie: www.pojecieobrazu.blogspot.com bądź pod adresem mailowym: maciej.zdanowicz@asp.lodz.pl

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
teraz
Teraz – Bogumiła Bibel / Wojciech Bibel w Galerii Bałuckiej
Adam Mańkowski. Dźwięki z Offu w Galerii WY
43 Aukcja Promocyjna

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*