NAKRECENINAFOTOGRAFIEJPG72DPIŁódzkie Towarzystwo Fotograficzne oraz Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi Zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „NAKRĘCENI NA FOTOGRAFIĘ”

W tym roku po raz trzeci organizatorzy pragną zaprosić dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym NAKRĘCENI NA FOTOGRAFIĘ. W Konkursie mogą wziąć udział uczennice i uczniowie uczęszczający do wszystkich szkół gimnazjalnych i podstawowych Łodzi oraz województwa łódzkiego. Celem konkursu jest promowanie fotografii jako jednego z czołowych mediów we współczesnym świecie, wspieranie twórczej postawy i kreacji młodych odbiorców sztuki, rozwój świadomej przynależności regionu i społeczeństwa. Rozwijanie zainteresowań fotograficznych i twórcze wykonywanie zdjęć wpłyną pozytywnie na kreację i możliwość zaprezentowania własnych obserwacji i przemyśleń. Konkurs jest zaproszeniem do zabawy w fotoreportera, archiwistę, twórcę. Treść i temat zdjęć nie jest określona przez organizatora. Można pokazać, odkryć, stworzyć na nowo treści zawarte w sytuacjach lub miejscach mijanych codziennie. Być może tematem zdjęć będą ludzie, środki transportu, wydarzenia, imprezy, przystanki, kamienice, formy wyobraźni, zjawiska przyrody. Konkursowi towarzyszyć będzie wystawa pokonkursowa w Małej Galerii Fotografii ŁTF na Eksocu, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, a na laureatów czekają nagrody.

1. Organizator konkursu: Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne
Partner konkursu: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
2. Cele konkursu :
– Promocja fotografii jako jednego z czołowych mediów we współczesnym świecie
– Wspieranie twórczej postawy i kreacji młodych odbiorców sztuki
– Rozwój świadomej przynależności regionu i społeczeństwa
3. Temat nie jest określony przez organizatora. Może to być architektura, pejzaż, portret, makrofotografia, fotografia artystyczna, animalistyczna, przyrodnicza, itp.
4. Warunki uczestnictwa:
W Konkursie mogą wziąć udział uczennice i uczniowie uczęszczający do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych Łodzi oraz województwa łódzkiego.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Osoba zgłaszająca się do konkursu powinna dostarczyć formularz zgłoszeniowy dołączony do regulaminu wraz z podpisem opiekuna prawnego wyrażającym zgodę na uczestnictwo nieletniego w konkursie, który można pobrać wraz z regulaminem ze strony ŁTF lub ZPSP.
7. Uczestnicy konkursu składając swoje zdjęcia wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych na potrzeby konkursu oraz na prezentację zdjęć w formie pokonkursowej. Zdjęcia nagrodzone przechodzą na własność organizatora. Zdjęcia zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej będą do odbioru po wystawie w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego.
8. Nadesłanie zdjęć do organizatora jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
9. Parametry zdjęć:
Zdjęcia w formacie 20 cm x 30 cm
Zdjęcia nieoprawione
10. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy zdjęcia.
Każda fotografia musi być podpisana kategorią, imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły. Fotografie kserowane lub skanowane nie będą oceniane. Oceniane będą tylko zdjęcia, które zostaną wywołane lub wydrukowane na papierze fotograficznym.
11. Terminy konkursu. Liczy się termin dostarczenia prac.
Termin składania prac upływa dnia 20 kwietnia 2018 r.
Obrady Jury: 24-29 kwietnia 2018 r.
Termin wystawy: maj – czerwiec 2018 r.
Miejsce: Mała Galeria Fotografii ŁTF na Eksocu
Foyer w budynku T. Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ,  wejście od ul. Rewolucji 1905 r. nr 37
12. Miejsce składania prac i informacje organizacyjne:
Zdjęcia wraz z formularzem powinny być dostarczone do siedziby ŁTF:  osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 lub mogą zostać przesłane do ŁTF ul .Piotrkowska 102 Łódź 90-004, tel. 42 6330982, e-mail; ltf @ltf.com.pl
Sposób dostarczenia zdjęć: Prosimy o zabezpieczenie zdjęć w sztywnych płaskich opakowaniach, chroniących przed uszkodzeniem.
13. Jury konkursu :Przy ocenie prac jury oceniać będzie pomysłowość, estetykę wykonania, jakość wykonania.
14. W skład Jury wchodzą członkowie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Polskich Artystów Fotografików
15. Prace konkursowe i rozstrzygnięcie konkursu: Przyznane będą nagrody i wyróżnienia.
16. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.
17. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie: www.ltf.com.pl i www.plastyklodz.pl
18. Postanowienia końcowe:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie osób trzecich, związane z organizacją konkursu oraz szkody związane z podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
My_Colouring_Book_1963_by_Pauline_Boty_materialy_prasowe
Pierwsza dama pop-artu. Pauline Boty w ms2
199 Aukcja Dzieł Sztuki
II_nagroda_Roma_Cywinska
XV jubileuszowy Konkurs Fotograficzny – Lato, lato zostań dłużej

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*