Od sierpnia 2020 roku, dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach programu Polska Cyfrowa realizowany będzie projekt pod nazwą „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi”.

W związku z tym w ciągu następnych 3 lat planowane jest cyfrowe opracowanie wielu kolejnych dzieł z muzealnej kolekcji i udostępnienie ich publiczności na portalu zasoby.msl.org.pl, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu pozwoli też na częściową przebudowę infrastruktury informatycznej muzeum. Nie trzeba dodawać, że w dobie pandemicznych zagrożeń tego typu wsparcie digitalizacyjnych działań muzeum jest trudne do przecenienia.Dla instytucji projekt ten jest kontynuacją digitalizacyjnych i upowszechniających działań prowadzonych w poprzednich latach, przede wszystkim w ramach 5 edycji programu KULTURA+, realizowanych od 2011 do 2015, a także projektu pn. „Nowoczesny dostęp do zasobów Muzeum Sztuki” zrealizowanego w 2017, którego efektem jest m.in. powstanie portalu zasoby.msl.org.pl, gdzie publikowane są kolejne cyfrowe opracowania dzieł z kolekcji a także inne materiały muzealne towarzyszące wystawom, działalności naukowej, edukacyjnej i promocyjnej.

Analizy wewnętrzne prowadzone w muzeum pokazują, że zarówno kolekcja sztuki dawnej, jak i przede wszystkim kolekcja sztuki XX i XXI wieku –która jest najstarszym, a zarazem jednym z najbogatszych i najważniejszych zbiorów sztuki nowoczesnej i współczesnej w tej części Europy –wciąż wymagają wielu działań opracowujących i upowszechniających je cyfrowo.Muzeum, chcąc sprostać temu wyzwaniu, musi stale inwestować nie tylko w działania merytoryczne, ale także w najnowsze rozwiązania techniczne i organizacyjne na polu digitalizacji. Posiadane przed realizacją projektu zasoby kadrowe, serwerowe i informatyczne nie pozwalały na stworzenie odpowiednio zaawansowanego systemu upowszechniania tych treści oraz zwiększania wydajności prac digitalizacyjnych.

W ramach projektu, w ciągu 3 lat, planowanych jest zdigitalizowanie 1228 dzieł, z czego online udostępnionych zostanie 1150. Będą to zarówno dzieła sztuki dawnej (60 obiektów) oraz sztuki nowoczesnej (990 obiektów), filmy znajdujące się w kolekcji (78 obiektów), jak i materiały biblioteczne (100 obiektów). Udostępnionych zostanie także 5000 dokumentów zawierających metadane o dziełach.Oprócz tego powstanie łącznie 300 filmów w Polskim Języku Migowym opisujących zdigitalizowane muzealia pod kątem ich czytelności dla osób niesłyszących, a także tyle samo opisów w uproszczonym języku polskim oraz piktogramów opisujących zdigitalizowane muzealia w sposób ułatwiający ich percepcję osobom z zaburzeniami kognitywnymi. Wychodząc naprzeciw potrzeb osób niedowidzących i niewidzących, muzeum stworzy 300 audiodeskrypcji dzieł. Ponadto, w każdym roku realizacji projektu zorganizowane będzie spotkanie edukacyjno-konsultacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z tych treści.

Więcej informacji o projekcie, na bieżąco aktualizowanych, znajdziecie Państwo na dedykowanych mu stronach www w języku polskim: https://msl.org.pl/cyfrowe-udostepnienie-zasobow-muzeum-sztuki-w-lodzi/i angielskim: https://msl.org.pl/digital-sharing-of-resources-of-muzeum-sztuki-in-lodz-/

Termin realizacji projektu:sierpień 2020 –lipiec 2023Całkowita wartość projektu:4994130,11 zł (brutto) 4432737,49 zł (netto)

Wkład Funduszy Europejskich:3751425,72 zł (netto)

Projekt pn. „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
41. Aukcja Promocyjna
lukawski
Mariusz Łukawski w Ośrodku Propagandy Sztuki
strzeminski
Strzemiński – Sztuki Piękne. Wystawa w Ośrodku Propagandy Sztuki

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*