1536424_686660661385910_461777471_nFundacja Via Art oraz Stowarzyszenie Kultura Aktywna serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym “Pozdrowienia z Łodzi”.

Akcja artystyczna “Pozdrowienia z Łodzi” jest okazją do wypowiedzi na temat naszego miasta przy pomocy małego, niezobowiązującego utworu plastycznego, zbliżonego formatem do kartki pocztowej. W tym pomyśle kryje się oczywista przewrotność: odniesienie się do spraw ważnych, nawet trudnych przekornie zderzamy ze sloganem: Pozdrowienia z Łodzi! Może w jakimś sensie jest to kartka obywatela do władz miasta? Skrótowość, synteza takiej wypowiedzi każe autorom skupić się i dokonać wyboru. Mamy nadzieję, że pomimo wszystko taka forma pozwala na wypowiedzenie własnej refleksji na temat tego co dla nas bardzo ważne. Liczymy, że taka formuła pozwoli również na lekki dystans a nawet humor!
Pozdrowienia z Łodzi.

Rozmowy dotyczące kondycji Łodzi są zazwyczaj bardzo emocjonalne. Łodzianie mówią wprost: Łódź tonie! Miasto umiera! Inni zapewniają: Łódź się rozwija! Jest miejscem wielkich, spektakularnych inwestycji! Obraz Łodzi w ogólnopolskich mediach nie jest zbyt budujący. Najczęściej pojawiające się newsy z naszego miasta donoszą o bezrobociu, ubóstwie, brutalnych przestępstwach i inwestycyjnej gigantomanii. Niewątpliwie Łódź na naszych oczach staje się miastem pogłębiających się kontrastów. Wszechobecny lumpenproletariat coraz bardziej kontrastuje z nowobogackim przepychem. Powstające w mgnieniu oka, pilnie strzeżone zamknięte osiedla oraz pojedyncze apartamentowce ze szkła i stali drastycznie wypierają starą Łódź. Z dnia na dzień znikają z naszego krajobrazu zabytkowe kamienice, a nawet całe unikalne kompleksy fabryczne. Nie wykluczone, że pustkę po odchodzącym wypełnią w świadomości młodych Łodzian figury zapełniające ul. Piotrkowską, figury z tzw. Galerii Wielkich Łodzian. Możliwe, że to one będą budować świadomość estetyczną i poczucie identyfikacji z miastem. Pokraczny Reymont, karykaturalny Tuwim, plastelinowy Rubinstein oraz niby Miś Uszatek, czy tego chcemy czy nie, powoli stają się symbolami naszego miasta.

Warunki techniczne.
Każdy z uczestników może nadesłać tylko 1 zdjęcie. Prace w formacie JPG o wymiarach min. 600x800px. i max. w plikach nie przekraczających 1MB należy w terminie do 28 lutego 2014 r. nadsyłać w formie załączników na adres e-mail:.fundacjaviaart @gmail.com

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz ewentualnej zgody na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciu.
Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za publikację zdjęć na stronie internetowej www.viaart.pl, www.kulturaaktywna.pl oraz stronach powiązanych
Organizator nie ma obowiązku publikacji wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu.
Terminarz konkursu fotograficznego “Pozdrowienia z Łodzi”
20.01.2014 – początek konkursu
10.03.2014 – termin przyjmowania prac konkursowych
17.03.2014 – rozstrzygnięcie konkursu

Komisja Konkursowa
W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia laureatów, powołana została Komisję Konkursową w składzie:

1. Rafał Sobiczewski
2. Arkadiusz Dziki
3. Dominika Bieniek – Gierszewska

Konkurs ma na celu wyłonienie 10 najlepszych prac, które wezmą udział w wystawie. Wernisaż odbędzie się 28.03.2014 w Galerii 6 Dzielnica. Dla autorów 3 najlepszych prac zostały przewidziane nagrody rzeczowe. O przyznaniu nagród i wyróżnień laureaci zostaną poinformowani mailowo bądź telefonicznie w ciągu 48 godzin od momentu ogłoszenia wyników konkursu i zamieszczenia ich na stronie internetowej Konkursu Fotograficznego Pozdrowienia z Łodzi.

Laureaci konkursu są zobowiązani do dostarczenia w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników, wydrukowanych i oprawionych fotografii.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Andrzej_Podkanski_Cykl_Park_2001-2015_akryl_192_x_250_fo
Obrazy Andrzeja Podkańskiego w Ośrodku Propagandy Sztuki
Tomasz Zjawiony. Doły w Galerii Bałuckiej
dzienwolnejsztuki
Dzień wolnej sztuki

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*