zdanowicz

Zapraszamy na wystawę: Maciej Zdanowicz – FonoGrafika. Obrazy łódzkich pejzaży dźwiękowych prezentującą efekty projektu pt. „Fonografika. Obrazy łódzkich pejzaży akustycznych” finansowanego przez Urząd Miasta Łodz w ramach stypendium Prezydenta Miasta Łodzi dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury. Wernisaż rozpocznie się w sobotę, 16 grudnia o godz. 18. Prace można oglądać i słuchać do 31 grudnia 2017 r.

Wizyty w Muzeum Książki Artystycznej prosimy umawiać telefonicznie: ( 48) 42 674 42 98, ( 48) 502 626 466 lub przez e-mail: bookart @book.art.pl. więcej informacji na stronach: www.lodzphonocity.tumblr.com, www.maciejzdanowicz.pl

O prezentowanych pracach:
Ostatnie lata pracy poświęcam pejzażowi dźwiękowemu. Pochylam się nad tym, co dociera do mnie za pośrednictwem oczu i uszu. W szczególności zwracam uwagę na otaczającą mnie różnorodność przestrzeni akustycznych, bogactwo brzmień natury ożywionej i nieożywionej, dźwięków związanych bezpośrednio z człowiekiem, jego funkcjonowaniem. Przyglądam się temu, co owe doznania powodują, jak wpływają na moją kondycję psychofizyczną, zmieniają ogląd rzeczywistości, wreszcie twórczość. Fragmenty poszczególnych pejzaży dźwiękowych rejestruję, nagrywam budując archiwum dźwięku. Wiele z zanotowanych brzmień nigdy więcej nie powtórzy się, wiele sytuacji i reakcji następujących w owych chwilach również. Przyczyną tego jest fakt, że materia dźwiękowa jest szczególnie wrażliwa i podatna na różnego rodzaju wpływy. W tym znaczeniu zapisane przeze mnie zdarzenia akustyczne są niepowtarzalne, mogą już nigdy więcej nie nastąpić.

Nagrywanie brzmień otoczenia stanowi coraz bardziej powszechną praktykę. W języku angielskim tzw. “field recording”, czyli wprost – nagrania terenowe są zastępowane słowem “phonography”. Określenie to nawiązuje do sztuki fotografii, stanowiąc wyraz podobieństwa do niej jako działania dokumentacyjnego, kreatywnego. W swojej praktyce łączę zarówno jeden jak i drugi zapis. W efekcie powstają nie tylko ścieżki dźwiękowe, ale przede wszystkim obrazy. Ich konkretna, geometryczna forma dyktowana jest przez strukturę brzmienia, przyjmuje kształty zależne od jego fizycznych parametrów. Uzyskany koloryt, rytmiczna masa przenikających się barw, wewnętrzna dynamika odzwierciedla specyfikę, płynność niewidocznego wprost fragmentu rzeczywistości,

W prezentowanych pracach poświęcam się przede wszystkim miejscu, z którym jestem życiowo związany – Łodzi. Obserwuję skutki upadku miasta przemysłowego, jego dalszą trudną, transformację, poszukiwanie nowej tożsamości. Poza zmianami w skorodowanym pejzażu kamienic i fabryk notuję przeobrażenia audiosfery. W wiele miejsc kojarzonych wcześniej z rwetesem, gorączką wkracza cisza, bezgłos. Inne z kolei zajmuje zgiełk powodowany przez transport, przeładowane do granic możliwości arterie komunikacyjne, gwar na ulicach, placach, permanentny szum generowany przez przemysł, nową architekturę, społeczeństwo, kulturę.

O autorze:
Urodzony w 1982 r. artysta intermedialny i teoretyk sztuki. Pracuje w obszarze nowych mediów, zwłaszcza obrazu cyfrowego i dźwięku. Adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie pełni funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych i studenckich. W latach 2007-2017 asystent w Pracowni Obrazu dr hab. Aleksandry Gieragi, prof. ASP na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Członek Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej (PSeME), World Forum for Acoustic Ecology, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Studia magisterskie na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi ukończył z wyróżnieniem w 2007 r., w pracowniach Grafiki Reklamowej i Propagandowej prof. Bogusława Balickiego, a także Malarstwa i Rysunku prof. Romany Hałat. Studia doktoranckie w ISP UJK w Kielcach odbył pod opieką prof. Wiesława Łuczaja. Stopień doktora sztuki uzyskał w 2015 r. na podstawie pracy “Geometria dźwięku – obrazowanie pejzażu akustycznego”. Ma na swoim koncie 7 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 70 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, jest laureatem nagród (m.in. stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Łodzi w 2017 r., wyróżnienia honorowego na I Ogólnopolskiej Wystawie Rysunku Studenckiego w Toruniu w 2008 r., nagrody Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w XXIII Konkursie im. Władysława Strzemińskiego w 2006 r.). Poza działalnością artystyczną publikuje teksty naukowe, eseje krytyczne, uczestniczy w konferencjach, prowadzi gościnne wykłady w krajowych i zagranicznych uczelniach, instytucjach kultury.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
destrudo
Natalia Anna Kalisz. Destrudo. Grafika i malarstwa
lukawski
Mariusz Łukawski w Ośrodku Propagandy Sztuki
Aleksander_Rodczenko.Pancernik_Potiomkin._Wkrotce_w_najl
Zmiana pola widzenia. Druk funkcjonalny i awangarda

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*