Szkolne lata. Początki ASP w Łodzi

szkolnelataOd 11 grudnia do 31 stycznia 2016 roku w Muzeum Sztuki w Łodzi będzie można oglądać ekspozycję – Szkolne lata. Początki ASP w Łodzi.

Wystawa dotyczyć będzie pierwszych, pionierskich lat Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Obejmie okres od momentu powstania, poprzez formowanie się programu aż do stycznia roku 1950, w którym Władysław Strzemiński został z niej zwolniony.

Przygotowana przede wszystkim w oparciu o dokumentację przechowywaną w ASP i dzieła z kolekcji Muzeum Sztuki wystawa sygnalizuje różnorodność poszukiwań i twórczych dróg pierwszych wykładowców i studentów. Jest także świadectwem znaczącego wpływu wykładów Władysława Strzemińskiego z historii sztuki i kompozycji na twórczość studentów, co najwyraźniej odzwierciedla się w pracach powstałych w czasie plenerów artystycznych, na których Strzemiński był jednym z opiekunów.

Tytułowe wczesne lata prezentowane będą przez prace pochodzące sprzed 1950 roku, wystawa jest okazją do zobaczenia w jednej przestrzeni dawnych prac Stefana Wegnera, Bolesława Hochlingera, Romana Modzelewskiego (ówczesnych wykładowców) i bardzo wczesnych prac grona studentów uczelni, w tym Sławomira Fijałkowskiego, Lecha Kunki, Stefana Krygiera, Judyty Sobel, Andrzeja Strumiłły i Bolesława Utkina.

Rok 1950 jest datą graniczną, po której dotychczasowa kadra i nowatorski program uczelni zostały radykalnie zmienione. Wkrótce po zwolnieniu z pracy Władysława Strzemińskiego, został zawieszony w obowiązkach jego najbliższy współpracownik i rektor uczelni, Stefan Wegner – jedyny, którego twórczość i poglądy artystyczne zbieżne były z tymi głoszonymi przez Strzemińskiego. Ich wymuszone przez władze odejście zakończyło pewien etap w kształtowaniu uczelni i wizji jej rozwoju, do których powrót możliwy był dopiero po odwilży 1956 roku.

Pretekstem dla wystawy przygotowanej wspólnie przez Akademie Sztuk Pięknych w Łodzi i Muzeum Sztuki jest siedemdziesięciolecie powstania w Łodzi Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, dzisiejszej ASP im. Władysława Strzemińskiego.

Kuratorzy: Anna Saciuk-Gąsowska, (MSŁ) i Wojciech Leder (ASP).
Identyfikacja wizualna wystawy: Olga Zielińska (ubiegłoroczna absolwentka łódzkiej ASP)
Projekt ekspozycji: Joanna Góra-Raurowicz (tegoroczna dyplomantka ASP)
Koordynacja: Michał Nowakowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *