Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi zaprasza do oglądania wystawy on-line „Święte księgi czterech kultur” http://www2.wbp.lodz.pl/pliki/wystawy/2020-ksiegi-4-kultur/.

Myślą przewodnią ekspozycji jest nawiązanie do wielokulturowej Łodzi, którą w różnych okresach współtworzyli jej mieszkańcy – wyznawcy katolicyzmu, judaizmu, protestantyzmu i prawosławia.

Na wystawie prezentowane są najstarsze, pochodzące w większości z XVI wieku druki religijne znajdujące się w zbiorach Biblioteki. Towarzyszą im niezwykłe eksponaty wypożyczone z Katedralnej Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego oraz z kolekcji rodzinnych.

Katolicyzm reprezentują m.in. dwie Biblie w języku polskim wydane w Krakowie w drukarni Szarffenbergerów w 1561 i 1577 roku, ozdobione 284 drzeworytami. Uwagę zwraca skórzana oprawa wykonana przez krakowskiego introligatora Roberta Jahodę w roku 1927. Z XVII wieku pochodzą „Kazania Przygodne” Piotra Skargi (Kraków 1610) oraz „Officium B. Mariae Virginis…” czyli „Godzinki Najświętszej Maryi Panny” w języku łacińskim (Wenecja 1644). W języku łacińskim jest również „Missale Romano – Mszał Rzymski” (Praga 1735), który zawiera teksty stałych i zmiennych części Mszy oraz wszelkie wskazówki potrzebne do sprawowania liturgii.

Judaizm to przede wszystkim fragment „Tory” w formie zwoju spisany na pergaminie oraz „Stary Testament” w języku hebrajskim wydany w Hamburgu w roku 1595 („S. Bibliorum Quadrilinguium Tomus Primus”). Komentarzem do biblijnej Tory jest Talmud – jedna z podstawowych ksiąg judaizmu, napisana językiem judeo-aramejskim. Prezentowany „Talmud Babiloński” z 1927 roku posiada piękną oprawę z ciemnobrązowej skóry ozdobioną złotymi secesyjnymi motywami. Niewątpliwie najbardziej ilustrowanym obiektem jest „Hagada” wykonana przez Artura Szyka, znanego grafika i ilustratora („The Haggadah executed by Arthur Szyk” 1957). Skany ilustracji można zobaczyć w antyramie.

Protestantyzm. Na uwagę zasługują dwie Biblie w przekładzie Marcina Lutra. Jedna to XVI-wieczny druk wydany w Wittenberdze w 1558 r. ozdobiony licznymi drzeworytami. Druga, XVII-wieczna (Lüneburg 1650) liczy aż 1846 stron. Uwagę przykuwa jej bogato zdobiona, dekorowana złoceniami i mosiężnymi okuciami skórzana oprawa. W tekście znajduje się 5 kart z ilustracjami wykonanymi w technice miedziorytu, malowanymi następnie farbami wodnymi, złotą farbą i złotem płatkowym. Skany ilustracji można zobaczyć w antyramie.

Prawosławie to księgi w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, drukowane cyrylicą. „Biblia – Nowy Testament”, pochodzący z XVIII wieku „Służebnik” (jego odpowiednikiem w kościele katolickim obrządku rzymskiego jest Mszał), „Triodion” – pochodząca z 1786 roku księga liturgiczna używana w Kościołach wschodnich obrządku greckiego oraz „Mineja Ogólna” („Minieja Obszczaja”) – księga mieszcząca w sobie zbiory modlitw, hymnów i czytań poświęconych grupom świętych. Księgi te uzupełniają zbiory cerkiewnych pieśni religijnych.

Dopełnieniem wystawy jest „Plan miasta Łodzi” z 1915 roku z zaznaczonymi świątyniami czterech wyznań oraz stare fotografie zarówno ocalałych, jak i zburzonych w czasie wojny obiektów sakralnych.

Wystawa przygotowana została przez Dział Zbiorów Specjalnych na bazie wystawy tradycyjnej, która prezentowana była od 10 września do 10 października 2020 roku w holu Biblioteki.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
pulsskierniewice
Festiwal Puls Literatury w Skierniewicach (foto)
IMG_5429
Piłsudski – Festiwal – spotkanie trzecie (foto)
06032013_018
Spotkanie z Andreą Löw w Domu Literatury (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*