Spotkanie z Pedraikiem Kenneyem w Domu Literatury

kenneyW czwartek, 14 maja o godz. 19 w Domu Literatury rozpocznie się spotkanie z irlandzkim historykiem Pedraikiem Kenneyem wokół jego książki „Budowanie Polski Ludowej”. Prowadzenie – Mikołaj Mirowski, Maciej Robert. Wstęp jest bezpłatny.

„Aby zrozumieć polski komunizm, trzeba zacząć od badania jego początków – pisze we wstępie do swojej książki Padraic Kenney. Irlandzki historyk pokazuje, że, chociaż reżim komunistyczny wprowadzono w Polsce odgórnie, siłą i z pomocą radzieckich czołgów, to na jego charakter i specyfikę, zwłaszcza w latach 1945-1950, ogromny wpływ mieli nie tylko komunistyczni decydenci, lecz także robotnicy. I właśnie z perspektywy zwykłych ludzi, w szczególności robotników, Kenney stara się opisać doświadczenie nowego ustroju rzekomej sprawiedliwości społecznej.

To właśnie analiza związków między państwem a społeczeństwem w początkach epoki komunizmu może powiedzieć nam coś więcej o tym, dzięki czemu reżim przetrwał tak długo oraz jak i dlaczego upadł. Autor znakomicie ukazuje napięcia między klasą robotniczą a rządzącymi. Skupia się przede wszystkim na dwóch miastach: Łodzi – największym ośrodku tekstylnym w Polsce – i Wrocławiu – mieście zbudowanym na zgliszczach, które znalazło się w granicach Polski po II wojnie światowej i było zamieszkane przez ludność napływową. Te różnice powodują, że nowy ustrój jest w obu ośrodkach traktowany odmiennie: łódzkie włókniarki podejmują strajk, by przeciwstawić się próbie zaprowadzenia partyjnych porządków na terenie fabryk i bronić własnej godności. Natomiast we Wrocławiu, mieście zatomizowanym, brak solidarnego kolektywu sprzyja umacnianiu się stalinizmu.

Ta książka to rzetelne, dobrze przebadane i uargumentowane studium początków czasu komunizmu w Polsce. Pokazuje znaczenie różnic płciowych w determinowaniu działań klasy pracującej i demonstruje złożoność polskiej historii robotniczej, wyraźnie zaznaczając różnice między dwoma wspólnotami robotników: w Łodzi i we Wrocławiu” – Richard D. Lewis, Slavic Review.

Padraic Kenney (ur. w 1963 r.) – historyk amerykański, specjalista w zakresie badań nad najnowszą historią Europy Środkowo-Wschodniej. W 1986 roku ukończył studia historyczne na Uniwersytecie w Toronto. Po sześciu latach, w 1922 roku, obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Michigan. Do tej pory w Polsce ukazały się dwie jego książki: „Rewolucyjny Karnawał. Europa środkowa 1989” oraz „Wrocławskie zadymy”. „Budowanie Polski Ludowej” jest pierwszą publikacją, w której Kenney zaprezentował swój unikalny i nowoczesny warsztat, cechujący się świeżością spojrzenia i dbałością o szczegóły. Obecnie jest dyrektorem Polish Studies Center na Uniwersytecie Indiana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *