Pływalnie miejskie przy ul. ul. Sobolowej i Głowackiego czynne od 26 czerwca.

Pływalnia przy ul. Głowackiego od wakacji będzie czynna w tygodniu 11:00 – 19:00, sob-nd 10:00 – 18:00. Pływalnia przy ul. Sobolowej: 7 dni w tygodniu w godz. 9:00 – 20:00. Pływalnie przeszły pomyślnie ocenę jakości wody i będą kontrolowane codziennie. Podlegają również stałemu nadzorowi epidemiologicznemu. Klienci będą musieli stosować się do zasad bezpieczeństwa: utrzymać dystans społecznego, nie korzystać z obiektów w razie infekcji lub jej podejrzenia. Max. liczba użytkowników nie może przekraczać jednocześnie połowy dopuszczalnej liczby użytkowników i max 4 osób na tor. Pływalnie będą wyposażone w płyny do dezynfekcji, a pomieszczenia i urządzenia będą regularnie dezynfekowane. Nad bezpieczeństwem będzie czuwać więcej ratowników wodnych niż w latach poprzednich.

27 czerwca – otwarcie bezpłatnego wodnego placu zabaw w Arturówku

Wodny Plac Zabaw dla dzieci to siedemnaście atrakcji wodnych. Woda jest na bieżąco uzdatniana, a teren placu monitorowany. Poza tym w kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym jest także tradycyjny plac zabaw z urządzeniami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami, siłownia plenerowa, ścieżki piesze i pieszo-rowerowe.

29 czerwca – start bezpłatnego Łódzkiego Miasteczka Sportu

To wakacyjna nowość – bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w hali sportowej MOSiR, przy ul. ks. Skorupki 21 w dniach 29.06 – 31.08, w godz. 10:00 – 14:00. Zajęcia będą miały formę gier i zabaw, prezentacji dyscyplin sportowych, wspólnych treningów i pokazów. 

Zajęcia z instruktorami MOSiR.

Zajęcia zostaną podzielone na różne grupy wiekowe. Dla dzieci młodszych zajęcia w formie gier i zabaw ruchowych, dla dzieci starszych piłka nożna, siatkówka, unihokej, badminton, siatkonoga, mini rugby, tenis stołowy. Prowadzone też będą zajęcia w mniej znanych dyscyplinach sportu np. kendo, capoeira, brazylijskie ju-jitsu, frisbee – gra zespołowa z użyciem latającego dysku łącząca  elementy koszykówki,  piłki nożnej,  ręcznej i rugby. Zajęcia będą prowadzone przez zawodników i trenerów klubów sportowych. Dzięki współpracy  klubami tańca będą też zajęcia z gimnastyki artystycznej i tańca.

Od 29 czerwca – kontynuacja bezpłatnych zajęć ogólnousprawniających
i
nordic walking w rozszerzonej formule.

Nowa, rozszerzona oferta zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów MOSiR na Stawach Stefańskiego, Młynku, w Parku Szarych Szeregów i Parku Źródliska.

Od 29 czerwca instruktorzy MOSiR będą szkolić młodzież w „Technikum Piłkarskim”.

29 czerwca, godz. 17:00, orlik, ul. Karpackiej 61 – pierwsze zajęcia z  wakacyjnego cyklu „Technikum Piłkarskiego”. Bezpłatnie zajęcia codziennie przez całe wakacje, włącznie z weekendami, w godzinach 17:00 – 18:00. Zapraszamy dzieci w wieku 7 – 12 lat. Nauka techniki piłkarskiej pod okiem instruktorów piłki nożnej będzie weryfikowana na turniejach piłkarskich organizowanych dla uczestników zajęć, a najwytrwalszy uczestnik otrzyma piłkę nożną z autografami byłych piłkarskich sław. „Technikum Piłkarskie” jest uzupełnieniem Akademii Młodych Orłów, którą MOSiR PZPN i ŁZPN prowadziły od 2014. Zajęcia dla wszystkich chętnych spełniających kryterium wieku. „Technikum Piłkarskie MOSiR” różni się od „Akademii Młodych Orłów” m.in. tym, że udział jest dostępny bez weryfikacji – testów, a do zajęć można przystąpić w każdym momencie sezonu piłkarskiego. W wakacje MOSiR wydłuża też pracę boisk ORLIK, które będą czynne w godz. 8:00 – 22:00.

„Bądź bezpieczny z MOSiR” – 29 czerwca do Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki wracają bezpłatne zajęcia z samoobrony dla kobiet.

6 lipca zaczynają się „Bezpieczne Wakacje z Rowerem”

Nowy projekt dla dzieci i młodzieży prowadzony we współpracy ze Strażą Miejską na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego na ul. Małachowskiego 9. Celem projektu jest edukacja z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia od pon. do pt. dla dzieci i młodzieży, które np. przygotowują się do egzaminu ,,na kartę rowerową”. Zajęcia ze znajomości znaków drogowych i zasad poruszania się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego – jazda na placu w miasteczku ruchu drogowego. W każdy piątek Straż Miejska będzie bezpłatnie znakować rowery – warunek obecności opiekuna niepełnoletniego lub posiadanie dowodu osobistego. Na zajęciach praktycznych należy mieć własny rower i kask.

Kąpieliska miejskie

Od 10 czerwca czynne są wszystkie bezpłatne kąpieliska miejskie: w Arturówku, na Stawach Jana i Stefańskiego. W wakacje, w dni powszednie, w godz. 11:00 –19:00, w weekendy 10:00 – 18:00. Kąpieliska spełniają normy jakości wody po badaniach przeprowadzonych przez PSSE w Łodzi. Są wyposażone w dodatkowy sprzęt ratowniczy, a o bezpieczeństwo dba zwiększona liczba ratowników. Na kąpieliskach obowiązują wytyczne GIS dot. zachowania dystansu społecznego, stosowania środków ochrony i szczególnej dbałości o higienę osobistą.

Szczegółowe informacje nt. funkcjonowania obiektów MOSiR i prowadzonych zajęć  dostępne są na stronie www.mosir.lodz.pl.

 

ŁÓDZKIE MIASTECZKO SPORTU

oferta nieodpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez MOSiR Łódź od 29 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

 • piłka nożna:
  • dla dzieci w wieku 7-10 lat – poniedziałki, środy, piątki godz. 10:00-10:45;
  • dla dzieci w wieku 11-15 lat – wtorki godz. 10:00-10:45;
 • gry i zabawy sportowe:
  • dla dzieci w wieku 7-10 lat – poniedziałki, środy, piątki godz. 11:00-11:45;
  • dla dzieci w wieku 11-15 lat – wtorki, czwartki godz. 11:00-11:45;
 • tenis stołowy:
  • dla dzieci w wieku 7-10 lat – poniedziałki, środy, piątki godz. 12:00-12:45;
  • dla dzieci w wieku 11-15 lat – wtorki godz. 13:00-13:45;
 • unihokej:
  • dla dzieci w wieku 7-10 lat – poniedziałki, środy, piątki godz. 13:00-13:45;
  • dla dzieci w wieku 11-15 lat – czwartki godz. 13:00-13:45;
 • mini rugby:
  • dla dzieci w wieku 11-15 lat – wtorki godz. 12:00-12:45;
 • badminton:
  • dla dzieci w wieku 11-15 lat – czwartki godz. 10:00-10:45;
 • siatkówka:
  • dla dzieci w wieku 11-15 lat – czwartki godz. 12:00-12:45;
 • kendo (Uczniowski Klub Kendo w Łodzi działający przy Szkole Podstawowej nr 160):
  • dla dzieci i młodzieży od 8 lat – wtorki i czwartki w godz. 11:00-13:00;
 • karate (Centrum Sztuk Walki DOJO United Łódź):
  • dla dzieci do 8 lat – 22.07, 12.08.2020 r. godz. 10:00-10:45
  • dla dzieci w wieku 9-13 lat – 22.07, 12.08.2020 r. godz. 11:00-11:45
  • dla dzieci i młodzieży od 14 lat – 22.07, 12.08.2020 r. godz. 12:00-12:45
 • brazylijskie jiu-jitsu (Centrum Sztuk Walki DOJO United Łódź):
  • dla dzieci do 8 lat – 29.07, 19.08.2020 r. godz. 10:00-10:45
  • dla dzieci w wieku 9-13 lat – 29.07, 19.08.2020 r. godz. 11:00-11:45
  • dla dzieci i młodzieży od 14 lat – 29.07, 19.08.2020 r. godz. 12:00-12:45
 • kickboxing (Centrum Sztuk Walki DOJO United Łódź):
  • dla dzieci do 8 lat – 05.08.2020 r. godz. 10:00-10:45
  • dla dzieci w wieku 9-13 lat – 05.08.2020 r. godz. 11:00-11:45
  • dla dzieci i młodzieży od 14 lat – 05.08.2020 r. godz. 12:00-12:45
 • capoeira (Klub Sportowy Capoeira Regional Bahia-Łódź – Manufaktura Sztuki Capoeira):
  • dla dzieci w wieku 6-9 lat – poniedziałki godz. 13:00-13:45
  • dla dzieci i młodzieży od 10 lat – piątki godz. 13:00-13:45
 • gimnastyka artystyczna (LA PASSIONE Anita Usielska):
  • dla dziewcząt w wieku 4-8 lat – 08.07.2020 r. oraz 26.08.2020 r. w godz. 11:00-12:00
  • dla dziewcząt w wieku 9-14 lat – 06.07.2020 r. oraz 24.08.2020 r. w godz. 11:00-12:00
 • taniec użyteczny (Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team):
  • dla dzieci i młodzieży w wieku 10-13 lat – 13.07.2020 r. oraz 03.08.2020 r. w godz. 10:00-10:45
  • dla dzieci i młodzieży w wieku 14-18 lat – 15.07.2020 r. oraz 05.08.2020 r. w godz. 10:00-10:45
 • taniec towarzyski (Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team):
  • dla dzieci i młodzieży w wieku 10-13 lat – 13.07.2020 r. oraz 03.08.2020 r. w godz. 11:00-11:45
  • dla dzieci i młodzieży w wieku 14-18 lat – 15.07.2020 r. oraz 05.08.2020 r. w godz. 11:00-11:45
 • ultimate frisbee (Klub Sportowy Fabrykanci Łódź):
  • dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 lat – 17.07.2020 r. godz. 10:00-11:30        

Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie hali sportowej przy ul. ks. Skorupki 21.

Obowiązują zapisy pod nr tel. 536-777-610

Uwaga! Jeśli na dane zajęcia nie zbierze się minimalna, wcześniej określona liczba uczestników, zajęcia będą odwołane lub przełożone na inny termin.

Na zajęciach obowiązuje strój sportowy.

Każdy uczestnik zajęć musi posiadać oświadczenie dot. stanu zdrowia podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego – wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.mosir.lodz.pl

 

BEZPŁATNA OFERTA ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOSIR ŁÓDŹ

od 29 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

PONIEDZIAŁKI

08:30-09:15 – zajęcia ogólnousprawniające (hala sportowa przy ul. ks. Skorupki 21)
09:00-09:45 – zajęcia ogólnousprawniające (OR „Stawy Jana”)  NOWOŚĆ

10:00-11:30 – nordic walking (OR „Stawy Jana”)

13:00-13:45 – zajęcia ogólnousprawniające (Park Poniatowskiego) NOWOŚĆ

14:30-16:00 – nordic walking (Park Poniatowskiego)

15:00-15:45 – zajęcia ogólnousprawniające (hala sportowa przy ul. ks. Skorupki 21)

15:00-15:45 – zajęcia ogólnousprawniające (hala sportowa przy ul. Karpackiej 61)

15:00-15:45 – zajęcia ogólnousprawniające (hala sportowa przy ul. Małachowskiego 7)

17:00-18:00 – Technikum Piłkarskie MOSiR Łódź – zajęcia z piłki nożnej dla dzieci w wieku 7-12 lat (Orlik przy ul. Karpackiej 61)

18:30-19:45 – samoobrona dla kobiet (hala sportowa przy ul. ks. Skorupki 21)

20:00-21:30 – Ving Tsun Kung Fu (hala sportowa przy ul. ks. Skorupki 21)

WTORKI

08:30-09:15 – zajęcia ogólnousprawniające (hala sportowa przy ul. ks. Skorupki 21)

09:00-09:45 – zajęcia ogólnousprawniające (OR „Stawy Stefańskiego”) NOWOŚĆ

10:00-11:30 – nordic walking (OR „Stawy Stefańskiego”) NOWOŚĆ

13:00-13:45 – zajęcia ogólnousprawniające (Park Szarych Szeregów) NOWOŚĆ

14:30-16:00 – nordic walking (Park Szarych Szeregów) NOWOŚĆ

15:00-15:45 – zajęcia ogólnousprawniające (hala sportowa przy ul. ks. Skorupki 21)

15:00-15:45 – zajęcia ogólnousprawniające (hala sportowa przy ul. Karpackiej 61)

15:00-15:45 – zajęcia ogólnousprawniające (hala sportowa przy ul. Małachowskiego 7)

17:00-18:00 – Technikum Piłkarskie MOSiR Łódź – zajęcia z piłki nożnej dla dzieci w wieku 7-12 lat (Orlik przy ul. Karpackiej 61)

ŚRODY

08:30-09:15 – zajęcia ogólnousprawniające (hala sportowa przy ul. ks. Skorupki 21)

09:00-09:45 – zajęcia ogólnousprawniające (Parku Piłsudskiego)  NOWOŚĆ

10:00-11:30 – nordic walking (Parku Piłsudskiego)

13:00-14:30 – nordic walking (Parku Mickiewicza)

15:30-17:00 – nordic walking (Park Poniatowskiego)

15:00-15:45 – zajęcia ogólnousprawniające (hala sportowa przy ul. ks. Skorupki 21)

15:00-15:45 – zajęcia ogólnousprawniające (hala sportowa przy ul. Karpackiej 61)

15:00-15:45 – zajęcia ogólnousprawniające (hala sportowa przy ul. Małachowskiego 7)

17:00-18:00 – Technikum Piłkarskie MOSiR Łódź – zajęcia z piłki nożnej dla dzieci w wieku 7-12 lat (Orlik przy ul. Karpackiej 61)

18:30-19:45 – samoobrona dla kobiet (hala sportowa przy ul. ks. Skorupki 21)

20:00-21:30 – Ving Tsun Kung Fu (hala sportowa przy ul. ks. Skorupki 21)

CZWARTKI

08:30-09:15 – zajęcia ogólnousprawniające (hala sportowa przy ul. ks. Skorupki 21)

10:00-11:30 – nordic walking (OR „Stawy Jana”)

12:00-12:45 – zajęcia ogólnousprawniające (OR „Stawy Jana”) NOWOŚĆ

14:00-15:30 – nordic walking (Park Mickiewicza)

16:30-18:00 – nordic walking (Park Piłsudskiego)

15:00-15:45 – zajęcia ogólnousprawniające (hala sportowa przy ul. ks. Skorupki 21)

15:00-15:45 – zajęcia ogólnousprawniające (hala sportowa przy ul. Karpackiej 61)

15:00-15:45 – zajęcia ogólnousprawniające (hala sportowa przy ul. Małachowskiego 7)

17:00-18:00 – Technikum Piłkarskie MOSiR Łódź – zajęcia z piłki nożnej dla dzieci w wieku 7-12 lat (Orlik przy ul. Karpackiej 61)

18:30-19:45 – samoobrona dla kobiet (hala sportowa przy ul. ks. Skorupki 21)

20:00-21:30 – Ving Tsun Kung Fu (hala sportowa przy ul. ks. Skorupki 21)

PIĄTKI

08:30-09:15 – zajęcia ogólnousprawniające (hala sportowa przy ul. ks. Skorupki 21)

09:00-09:45 – zajęcia ogólnousprawniające (Park Źródliska) NOWOŚĆ

10:00-11:30 – nordic walking (Park Źródliska) NOWOŚĆ

13:00-13:45 – zajęcia ogólnousprawniające (OR „Młynek”) NOWOŚĆ

14:30-16:00 – nordic walking (OR „Młynek”) NOWOŚĆ

15:00-15:45 – zajęcia ogólnousprawniające (hala sportowa przy ul. ks. Skorupki 21)

15:00-15:45 – zajęcia ogólnousprawniające (hala sportowa przy ul. Karpackiej 61)

17:00-18:00 – Technikum Piłkarskie MOSiR Łódź – zajęcia z piłki nożnej dla dzieci w wieku 7-12 lat (Orlik przy ul. Karpackiej 61)

SOBOTY

17:00-18:00 – Technikum Piłkarskie MOSiR Łódź – zajęcia z piłki nożnej dla dzieci w wieku 7-12 lat (Orlik przy ul. Karpackiej 61)

NOWOŚĆ

NIEDZIELE

17:00-18:00 – Technikum Piłkarskie MOSiR Łódź – zajęcia z piłki nożnej dla dzieci w wieku 7-12 lat (Orlik przy ul. Karpackiej 61)

NOWOŚĆ

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
turniejhokeja
Turniej Hokeja na Rolkach o Puchar Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej
Sporty zimowe – wykaz klubów
Kalendarz Sportowy – Styczeń 2012

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*