Smart City Expo

11 i 12 czerwca w Hali EXPO odbędą się Targi nowoczesnych technologii dla miast – Smart City Expo.

Odwiedzającymi targi będą samorządowcy (Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie), dyrektorzy i naczelnicy wydziałów inwestycyjnych, kadra zarządzająca spółek komunalnych, a także przedstawiciele sektora prywatnego zainteresowani segmentem Smart City (developerzy, inwestorzy, projektanci, architekci, urbaniści).

Do współpracy przy organizacji targów oraz wydarzeń towarzyszących zapraszamy producentów i dystrybutorów rozwiązań z następujących branż i obszarów:
IoT
odnawialne źródła energii,
metody magazynowania energii,
e-mobilność (samochody elektryczne oraz systemy ładowania),
technologie i rozwiązania antysmogowe,
niskoemisyjny transport miejski (rozwiązania hybrydowe, elektryczne wodorowe, CNG/LNG),
aplikacje mobilne dla mieszkańców,
e-płatności,
e-urząd,
energooszczędne oświetlenia miejskie,
gospodarka systemu zamkniętego i nowoczesne metody przetwarzania surowców,
systemy zarządzanie infrastrukturą miejską,
monitoring miejski,
utrzymanie porządku i czystości,
innowacyjne rozwiązania dotyczące małej infrastruktury,
rozwiązania z zakresu drogownictwa (nowoczesne nawierzchnie ścieżek i dróg, oznakowanie drogowe, sygnalizacja świetlna itp.),
rozwiązania z zakresu zarządzania infrastrukturą kubaturową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *