Salon de Fleurus w Muzeum Sztuki

salon18 marca o godz. 18 w Muzeum Sztuki rozpocznie się wernisaż wystawy Salon de Fleurus. Ekspozycję będzie można zwiedzać do 15 maja br.

Salon de Fleurus jest dziełem sztuki. To współczesna rekonstrukcja paryskiego salonu Gertrudy Stein przy Rue de Fleurus 27, który istniał tam od 1904 do 1934 roku. Projekt ten ukazuje i komentuje historię początków sztuki nowoczesnej, skupiając się na jednym z pierwszych miejsc spotkań młodych, wschodzących artystów, takich jak Henri Matisse, Pablo Picasso i sama Gertruda Stein. To właśnie w tym miejscu obrazy Cézanne’a, Matisse’a, Picassa, po raz pierwszy wystawione wspólnie, oglądali współcześni paryżanie i znawcy sztuki zza Atlantyku, którzy następnie szerzyli informacje w swoim kraju, doprowadzając ostatecznie do pojawienia się dobrze dziś znanej amerykańskiej opowieści o europejskiej sztuce nowoczesnej.

Malowane reprodukcje, wystawiane w zrekonstruowanym wnętrzu, podważają oczywistość tego, gdzie, dlaczego i w jaki sposób powstały pewne narracje o sztuce nowoczesnej, dla których salon był narzędziem tworzenia kanonu. Wystawiane kopie są być może ważniejsze i mówią więcej o historii niż same oryginalne dzieła sztuki, wplatają bowiem fikcję w historię, tworząc przestrzeń kontemplacji i powtórnego przemyślenia przeszłości. Patrząc na Picassa, widzimy go przez soczewkę Gertrudy Stein.

Salon de Fleurus skupia się na gromadzeniu, podtrzymywaniu i eksponowaniu wspomnień o wczesnym okresie sztuki nowoczesnej. Od 1992 do 2013 roku był na stałe otwarty dla publiczności przy Spring Street 41 w Nowym Jorku. Od tego czasu wciąż pojawia się w miastach na całym świecie.

Przyjazd Salon de Fleurus do Łodzi umożliwia konfrontację różnych opowieści o początkach sztuki nowoczesnej: parysko-amerykańskiej narracji Salonu i historii łódzkiego Muzeum Sztuki. Przede wszystkim zmusza do ponownego przyjrzenia się – przez pryzmat zrekonstruowanego, skopiowanego salonu Gertrudy Stein – naszej własnej opowieści o „źródłowym” darze grupy „a.r.”, ustanawiającym muzeum jako muzeum nowoczesne i muzeum sztuki nowoczesnej zarazem. Skłania więc do zadania po raz kolejny pytań o relacje muzeum i nowoczesności: choćby o to, w jaki sposób muzeum wpisuje sztukę nowoczesną w obręb kanonu sztuki (euro-amerykańskiej), a także – jak sztuka ta unowocześnia samo muzeum.

Salonowe manualne kopie uznanych obrazów, nie będąc po prostu podróbkami ani reprodukcjami technicznymi, lecz nowymi dziełami artystów nowoczesnych, powtórkami (obrazy noszą przecież datę 2015), zakrzywiają czas, wprowadzając nas w świat fikcji, której jednak nie można po prostu potraktować jako kłamstwa. Malarskie kopie i rekonstrukcja salonu wytwarzają obszar alternatywnej opowieści, zwracając uwagę na to, że krytyka i historia sztuki również stanowią starannie snute historie, zbudowane zarówno ze schematów narracyjnych, jak i obrazów. Salon przypomina więc, że historia sztuki nowoczesnej kreowana jest w formie obrazów-reprodukcji, które zapewniają sztuce nowoczesnej właściwy jej obieg i popularność, budując jednocześnie wyjątkowość oryginałów poprzez ich powielanie i rozprzestrzenianie.

Podczas przystanku Salon de Fleurus w Łodzi ta gromadząca 31 kopii obrazów z salonu Stein przestrzeń stanie się miejscem dyskusji, wydarzeń edukacyjnych, cyklicznego seminarium i warsztatów, skupionych tak na zagadnieniach związanych z wytwarzaniem sztuki nowoczesnej, jak i na problematyce powielania i kopiowania. Salonowi towarzyszyć będzie niewielka prezentacja historii instalacji oraz sala edukacyjna. Przygotowujemy również niewielki druk ulotny w formie gazety.

Salon de Fleurus to wystawa podróżująca, przygotowana przez Salon de Fleurus oraz Independent Curators International (ICI) z siedzibą w Nowym Jorku. Realizacja wystawy i jej podróż stały się możliwe dzięki The Fine Art Dealers Association (FADA). Istotnego wsparcia udzieliły również Międzynarodowe Forum ICI oraz Rada Powiernicza ICI.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *