Rok na budowie: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi (foto)

Wykorzystane 140 ton stali zbrojeniowej, 1400 m3 betonu konstrukcyjnego, 70 000 sztuk cegły, a to jeszcze nie koniec! Mija dokładnie rok od rozpoczęcia inwestycji dotyczącej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Jak obecnie wyglądają prace  w budynku przy Placu Wolności?

W centrum robót budowlanych

Trwają prace wykończeniowe wszystkich budynków w zakresie robót budowlanych (tynki wewnętrzne i tynki zewnętrzne) oraz prace związane z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, niskoprądowymi i instalacjami sanitarnymi w budynku B. Potwierdzono również dostawy do końca 2019 roku na windy: w budynku B jest to winda towarowo-osobowa do przewozu osób, w tym również osób niepełnosprawnych, w budynku E – czteroprzystankowa winda osobowa. 

Obiekt ma być wyposażony w sześć central wentylacyjnych wraz z agregatami, które będą jego płucami. Zaplanowano również zakup i wbudowanie 53 sztuk klimatyzacji dla całego budynku.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne ma wyróżniać się nowoczesnymi rozwiązaniami, których zadaniem będzie ochrona eksponatów w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zagrożeń m.in. monitoring zalania piwnic. Nowoczesna instalacja wentylacji mechanicznej zapewni mikroklimat, który umożliwi zachowanie wymaganych parametrów dla wystaw czy magazynowanie dóbr historycznych.

Obecnie na budowie pracuje 60 osób. Trudniejszym okresem może być zima, która dla warunków budowlanych liczona jest od 15 grudnia do 15 marca. Ekipa budowlana ma nadzieję, że zamykając obiekty, będzie miała możliwość kontynuacji wykończeniowych robót wewnętrznych, a jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą również tych na zewnątrz.

W centrum działań kulturalnych

Na tym etapie prac budowlanych muzeum dopiero planuje wyposażenie nowych pracowni i modernizowanych budynków. Nie znaczy to jednak, że nie zostały podjęte żadne kroki w tym kierunku. Już teraz muzeum ogłasza przetarg na dostawę i montaż wyposażenia zmodernizowanych budynków. Budowa nie wpływa bezpośrednio na merytoryczną pracę muzeum. Pomimo toczących się za oknami robót, muzeum realizuje swoje statutowe założenia. Zwiedzający mogą bez przeszkód oglądać wystawy, a zajęcia edukacyjne prowadzone są według zaplanowanego harmonogramu.

– Rok 2019 upłynął przede wszystkim pod hasłem stulecia powstania województwa łódzkiego. Z tej okazji w muzeum oraz w skansenie powstało kilka wystaw czasowych nawiązujących do tego wydarzenia. W muzeum przy Placu Wolności 14 można cały czas podziwiać wystawę haftów regionalnych pt. „Wzornik – szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie. Tradycja/ Trwanie/ W 100-lecie województwa łódzkiego”. W skansenie natomiast powstały dwie wystawy czasowe: „Stuletni skarbiec” – wystawa ze zbiorów Jana Kopki oraz wystawa fotograficzna „Przez stulecie – ludzie, miejsca wydarzenia” nawiązująca do dawnych czasów regionu łęczyckiego. Poza tym, jak co roku, zwiedzający mieli okazję uczestniczyć w różnego rodzaju odczytach, seminariach naukowych oraz warsztatach – tak działalność muzeum w roku 2019 podsumowuje Joanna Łuczywek, p.o. Dyrektor Muzeum Archeologicznego I Etnograficznego w Łodzi.

Po zakończeniu modernizacji, powierzchnia Muzeum przeznaczona na cele kulturalne zwiększy się aż o 180%. W ramach projektu zostanie zakupione również wyposażenie magazynów studyjnych i Działu Konserwacji.

Projekt „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” realizowany jest ze środków Funduszy Europejskich dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

***

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi znajdujące się przy placu Wolności 14, to największe muzeum w mieście. Historia muzeum sięga dwudziestolecia międzywojennego, kiedy w 1918 roku powołano w Łodzi Muzeum Miejskie. W kolejnych latach muzeum kilkakrotnie zmieniało swoją siedzibę oraz oficjalną nazwę, aż do przełomu lat 1949/1950, kiedy to Miejskie Muzeum Prehistoryczne i Miejskie Muzeum Etnograficzne, zostały upaństwowione i przybrały nazwy: Muzeum Archeologiczne i Muzeum Etnograficzne. Równolegle od 1948 roku zaczął się rozwijać Gabinet Numizmatyczny, założony w ramach Muzeum Archeologicznego. 16 sierpnia 1955 roku na mocy Zarządzenia nr 153 Ministra Kultury i Sztuki nastąpiło połączenie obu placówek w jedno Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, a siedziba muzeum niezmiennie od tego czasu znajduje się w Łodzi przy placu Wolności 14. 27 maja 1997 roku Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zostało wpisane pod numerem 44 do Państwowego Rejestru Muzeów.

W skład Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi wchodzą działy: Archeologiczny, Etnograficzny, Numizmatyczny, Widowisk Lalkowych, Naukowo-Oświatowy, Konserwacji i Badań nad Zabytkami. Statut muzeum uprawnia do gromadzenia zbiorów i prowadzenia badań naukowych na terenie całej Polski, a także poza nią, nakładając przy tym obowiązek ich szerokiego udostępniania i upowszechniania. W muzeum można zobaczyć trzy stałe wystawy: etnograficzną, numizmatyczną oraz archeologiczną, a także nową etnograficzną wystawę czasową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *