Rok Marka Edelmana w Muzeum Miasta Łodzi

25 i 26 maja w ramach obchodów „Roku Marka Edelmana w Muzeum Miasta Łodzi” –„Weekend z historią”, w trakcie którego zostanie przedstawiona sylwetka Aliny Margolis, żony Marka Edelmana. Muzeum Miasta Łodzi zaprezentuje także unikatowe fotografie i opowieści związane z łódzkimi miejscami bliskimi Edelmanom.

W nawiązaniu do „Łódzkiego Roku Marka Edelmana” odnoszącego się do 100. rocznicy urodzin lekarza, przygotowano cykl spotkań tematycznych realizowanych etapowo – w kwietniu i maju oraz w październiku i listopadzie.

– Odkąd powstała wystawa stała „Gabinet Marka Edelmana” w 2011 roku wchodząca w skład „Panteonu Wielkich Łodzian”, co roku organizujemy „Dni Marka Edelmana” w Muzeum Miasta Łodzi. Rok 2019 jest szczególną okazją, by wspominać tego wyjątkowego człowieka częściej, podkreślając jego charyzmę, osiągnięcia i przynależność do miasta. Zachęcamy wszystkich do uczestniczenia w spotkaniach, dzięki którym będzie można odkrywać jego postać na nowo w różnych kontekstach – zaznacza Barbara Kurowska, Dyrektor Muzeum Miasta Łodzi.

Pierwszy dzień majowego „Weekendu z historią” zostanie poświęcony Alinie Margolis i będzie próbą stworzenia portretu zasłużonej lekarki pediatry i działaczki społecznej. Doktor Margolis założyła Fundację Dzieci Niczyje, która następnie zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i od 1991 roku aktywnie dąży do zapewnienia najmłodszym bezpiecznego dzieciństwa, poszanowania ich godności oraz respektowania ich praw. Gościem specjalnym będzie Jolanta Bobińska, laureatka Nagrody im. Aliny Margolis w 2018 roku, przyznawanej corocznie za działalność na rzecz poprawy bytu dzieci.

Drugiego dnia „Weekendu z historią” zostanie zaprezentowana łódzka historia Edelmanów – miejsca, z którymi byli związani, tj. Szpital im. Pirogowa czy mieszkanie przy ulicy Zelwerowicza. Będzie to doskonała szansa, by poznać najciekawsze pamiątki tworzące ekspozycję oraz unikatowe fotografie pochodzące z prywatnych kolekcji znajomych rodziny.

Warto podkreślić, że obchody „Roku Marka Edelmana w Muzeum Miasta Łodzi” to nie tylko spotkania tematyczne, ale także specjalnie stworzona oferta edukacyjna, dotycząca tematyki Zagłady Żydów. Z myślą o uczniach ostatnich klas szkól podstawowych oraz ponadpodstawowych zostały przygotowane zajęcia, podczas których uczestnicy poznają różne oblicza Holokaustu.

– Dla instytucji podkreślającej wielokulturowość i wielowyznaniowość bardzo ważnym zadaniem jest uwrażliwianie młodzieży na krzywdę innych poprzez m.in. ukazywanie osobistych przeżyć osób, które brały udział w traumatycznych wydarzeniach. Choć problematyka Zagłady Żydów jest trudna, naszym obowiązkiem jest podejmowanie wyzwania, aby w odpowiedni sposób przekazywać wiedzę. Scenariusz lekcji muzealnych jest dostosowany do wieku odbiorców i skupia się wokół oceny ideologii nazizmu oraz – nie zawsze oczywistych – postaw ludności żydowskiej i polskiej – podkreśla Cezary Pawlak, kustosz z Działu Edukacji. Oferta „Marek Edelman – doświadczenie Zagłady” jest realizowana czasowo, więc warto jak najszybciej zgłaszać grupy szkolne – dodaje.

Cykl comiesięcznych spotkań w ramach „Weekendu z historią” trwa przez cały rok i ma na celu przybliżanie dawnej codzienności łodzian, wydarzeń i postaci związanych z bogatą przeszłością miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *