Rewitalizacja budynku Muzeum Sztuki w Łodzi (wizualizacja)

wizualizacje_prawa_autorskie_Design_Lab_Architects_01Od kilku miesięcy trwa remont kamienicy przy ulicy Gdańskiej 43, stanowiącej część infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi. Zakończono prace związane ze wzmocnieniem fundamentów budynku, wykonano ściany żelbetowe szybu windowego do poziomu parteru oraz klatkę schodową, a także rozpoczęto montaż podciągów stalowych w stropie parteru.

Ponadto kontynuowane są prace przy zbijaniu tynków i rozbieraniu ścian, systematycznie odbywa się także rozbiórka elementów konstrukcyjnych. W lipcu bieżącego roku wykonano również izolację ściany zewnętrznej od strony dziedzińca. Obecnie trwa najtrudniejszy etap prac, czyli układanie stropów na wszystkich trzech kondygnacjach. Zakres wyburzeń wymaga należytej ostrożności przy wykonywaniu robót, dlatego wygrodzono pas drogowy oraz zabezpieczono kamienice przed ewentualnymi odpryskami elewacji tynku poprzez montaż odpowiednich siatek ochronnych. Należy dodać, że przed rozpoczęciem prac remontowych budynek znajdował się w bardzo złym stanie technicznym, praktycznie uniemożliwiającym jego dalsze normalne użytkowanie.

Przebudowa istniejącej kamienicy obejmie dostosowanie budynku do nowych dyspozycji przestrzennych poprzez likwidację ścian działowych, rozbiórkę poddaszy, wymianę stropów, modernizację elementów instalacji wewnętrznych. Nad budynkiem od strony ul. Gdańskiej powstanie szklana nadbudowa, zaś w części zlokalizowanej bliżej dziedzińca utworzony zostanie częściowo zadaszony taras dostępny bezpośrednio z czytelni.

wizualizacje_budynek_J_2

Inwestycja umożliwi rozwój działalności edukacyjnej oraz bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie m.in. specjalistycznej, posiadającej unikatowe zbiory biblioteki. Dzięki realizacji projektu obejmującego budynek B-C i połączeniu go z Pałacem Maurycego Poznańskiego, wystawy organizowane przy ul. Więckowskiego 36 staną się dostępne m.in. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Koniec robót i dostaw wyposażenia przewidywany jest na II kwartał 2018, a pierwsi goście skorzystają z nowej oferty muzeum jesienią tego roku.

Całkowita wartość projektu: 17 623 896,61 zł
Projekt realizowany jest z dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 12 242 057,01 zł
Termin realizacji: 01.01.2014 – 30.09.2018
Środki na pokrycie wkładu własnego pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

/fot. mat.pras – wizualizacje (c) Design Lab Architects

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *