Repozytorium_ULRepozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (RUŁ) to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe i edukacyjne. Jest to największe repozytorium instytucjonalne w regionie łódzkim. Gromadzi materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego ze wszystkich dziedzin reprezentowanych na Uczelni. Repozytorium jest prowadzone przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego.

Platforma istnieje od w 2011 r. i w tym czasie zdobyła wysoką pozycję w Polsce:
•    4 miejsce wg międzynarodowego „Ranking Web of Repositories”
•    3 miejsce  wg rankingu Centrum Otwartej Nauki (CEON)

Obecnie w RUŁ dostępne jest prawie 6 000 publikacji różnego typu. Są to nie tylko teksty, ale także materiały audiowizualne, prezentacje, nagrania dźwiękowe i wideo. W 2014 r. liczba publikacji zdeponowanych w RUŁ wzrosła o 60% (2 525 nowych obiektów). Oznacza to, że każdego dnia 7 nowych publikacji trafia do otwartego dostępu. Materiały są dostępne dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie.
Treści znajdują się w wyszczególnionych kolekcjach:
•    prace doktorskie (nowość, doktoraty deponowane są w RUŁ od 2015 r.),
•    artykuły naukowe,
•    materiały konferencyjne,
•    materiały dydaktyczne,
•    czasopisma naukowe.

Co istotne, idea repozytorium zakłada, że treści na platformie dodawane są przez samych autorów – depozytariuszem może zostać każdy pracownik lub doktorant UŁ. Biblioteka UŁ regularnie prowadzi szkolenia z zakresu obsługi RUŁ, a także dotyczące Otwartej Nauki, praw autorskich, publikowania na otwartych licencjach (Creative Commons).

Korzyści, jakie osiągają naukowcy publikujący swoje prace w modelu otwartym obejmują:
•    potencjalny wzrost cytowalności prac umieszczonych w otwartym dostępie
•    zwiększenie „widoczności” dorobku naukowego – prace umieszczane w repozytoriach są indeksowane przez światowe wyszukiwarki np. Google Scholar oraz bazę SCOPUS
•    powszechność i szybkość dostępu do badań
•    zabezpieczenie dokumentów zdeponowanych w repozytorium – każdy dokument otrzymuje unikalny identyfikator, dzięki któremu nie ginie w sieci
•    możliwość przechowywania dokumentów w różnych formatach
•    możliwość utworzenia cyfrowego CV – prezentacja własnego dorobku z dostępem do pełnych tekstów; pomoc w procesie składania podań o granty badawcze
•    skrócenie czasu przeznaczonego na zaprezentowanie wyników badań – w oczekiwaniu na publikację w komercyjnym czasopiśmie autor archiwizuje pracę w repozytorium, upowszechniając od razu jej wyniki
•    możliwość zapoznawania się ze statystykami dotyczącymi zdeponowanych prac.

Uruchomienie RUŁ wiązało się również z podjęciem decyzji o długoterminowym zabezpieczaniu obiektów cyfrowych. Podstawą prawną funkcjonowania RUŁ jest Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 13 z dnia 23.10.2012 r. w sprawie Regulaminu Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

Link do repozytorium:  http:// repozytorium.uni.lodz.pl

Jest to największa tego typu platforma w regionie łódzkim. W ubiegłym roku zarejestrowano wzrost publikacji udostępnionych w RUŁ aż o 60%. Oznacza to, że każdego dnia 7 nowych publikacji trafia do otwartego dostępu. Materiały są dostępne dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
IMG_9409
Puls Literatury w Ujeździe (foto)
IMG_3802
VIII Festiwal Puls Literatury w Łodzi – dzień 4 (foto)
IMG_2313
VII Festiwal Puls Literatury – dzień drugi (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*