Repertuar kin – 5-11 listopada 2010

repertuarPoniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 5 do 11 listopada 2010 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
5 6 7 8 9 10 11
Pokazy specjalne
4-12 listopada XV Forum Kina Europejskiego „Cinergia”

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-92
5 6 7 8 9 10 11
Essential Killing 16:30 19:50 13:10 21:50 16:30 13:10 21:40
The Doors – historia niedopowiedziana 20:05 12:10, 21:20 16:30 14 19:55 16:40 20:05
Tokijska opowieść 14 15:40 15:40 14:10 20:10 15:40
Wyśnione miłości 21:40 13:50 14:40 20:05 21:30 14:40 13:50
Pokazy specjalne
4-12 listopada XV Forum Kina Europejskiego „Cinergia”
7 listopada 20:00 Wieczór autorski Bogdana Dready’ego Prawdzika

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
5 6 7 8 9 10 11
Amerykanin 14:15, 16:30, 18:45, 21 14:15, 16:30, 18:45, 21 14:15, 16:30, 18:45, 21 14:15, 16:30, 18:45, 21 14:15, 16:30, 18:45, 21 14:15, 16:30, 18:45, 21 14:15, 16:30, 18:45, 21
Aż po grób 17, 21:15 17, 21:15 17, 21:15 17, 21:15 17, 21:15 17, 21:15 21:15
Biała i Strzała podbijają kosmos 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
Charlie St. Cloud 12, 17, 21:45 12, 17, 21:45 12, 17, 21:45 12, 17, 21:45 12, 17, 17:45 13:45, 17:45 12, 13:45, 21:45
Chrzest 11, 15:30, 22:30 11, 15:30, 22:30 11, 15:30, 22:30 11, 15:30, 22:30 11, 15:30, 22:30 11, 15:30 11, 15:30
Essential Killing 15:45, 19:15 15:45, 19:15 15:45, 19:15 15:45, 19:15 15:45, 19:15 19:15 12:15, 17:15
Incepcja 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
Jedz, módl się, kochaj 14, 19 14, 19 14, 19 14, 19 14, 19 21:45 21:45
Karate Kid 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
Legendy Sowiego Królestwa 3D 10:20, 12:30 10:20, 12:30 10:20, 12:30 10:20, 12:30 10:20, 12:30 10:20, 12:30 10:20, 12:30
Niepowstrzymany 20:15 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Paranoramal Activity 2 13:45, 17:45, 19:45, 21:45 13:45, 17:45, 19:45, 21:45 13:45, 17:45, 19:45, 21:45 13:45, 17:45, 19:45, 21:45 13:45, 17:45, 19:45, 21:45 13:45, 17:45, 19:45, 21:45 15:45, 19:45, 21:45
Piła VII 3D 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Pozwól mi wejść 20:15, 22:30 20:15, 22:30 20:15, 22:30 20:15, 22:30 20:15, 22:30 22:30 15:45, 22:30
Pirania 3D 20:40, 22:35 20:40, 22:35 20:40, 22:35 20:40, 22:35 20:40, 22:35 20:40, 22:35 20:40, 22:35
RED 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 13:30, 18, 20:15
Skrzydlate Świnie 11, 13, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 11, 13, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 11, 13, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 11, 13, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 11, 13, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 11, 13, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 11, 13, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
Social Network 13, 17:30, 20 13, 17:30, 20 13, 17:30, 20 13, 17:30, 20 13, 17:30, 20 13, 17:30, 21:45 13, 17:30, 21:45
Streetdance 3D 13 13 13 13 13 13
Śluby panieńskie 10, 12:15, 14:30, 16:45, 20:30 10, 12:15, 14:30, 16:45, 19, 21:15 10, 12:15, 14:30, 16:45, 19, 21:15 10, 12:15, 14:30, 16:45, 19, 21:15 10, 12:15, 14:30, 16:45, 19, 21:15 10:45, 14:30, 16:45, 20, 21:15 10, 14:30, 19, 20
Śniadanie do łozka 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21
Zakochany Wilczek 3D 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:45 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:45 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:45 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:45 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:45 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:45 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:45
Zanim odejdą wody 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15
Zemsta Futrzaków 10, 12, 14:15, 16:15 10, 12, 14:15, 16:15, 18:15 10, 12, 14:15, 16:15, 18:15 10, 12, 14:15, 16:15, 18:15 10, 12, 14:15, 16:15, 18:15 10, 12, 14:15, 16:15, 18:15 10, 12, 14:15, 16:15
Żółwik Sammy 10 10 10 10 10
Żółwik Sammy 3D 11, 15 11, 15 11, 15 11, 15 11, 15 15 11
Pokazy specjalne
5 listopada 19:00 Spiąca Królewna (Cinemaestro)
9 listopada 19:00 Cyrulik Sewilski (Cinemaestro)
11 listopada 18:15, 20:15, 22:15 Ostatni Egzorcyzm

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
5 6 7 8 9 10 11
Chrzest 20 20 18 20 18:20 17:10 15, 18:20
Essential Killing 21:30 16:40 19:30 21:30 15 20
Jestem miłością 21:30 21 16
Śluby panieńskie 17:10 9, 14:50, 18:10 16:10 18:10 16:30 15:30 16:40
Pokazy specjalne
9 listopada 20:00 Wyjście przez sklep z pamiątkami – pokaz przedpremierowy
10 listopada 19:00 Relanium – Festiwal Filmów Antydepresyjnych

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
5 listopada 18:00 Miejsce urodzenia – XX Festiwal Mediów w Łodzi „Człowiek w Zagrożeniu” – pokazy przedfestiwalowe
19:30 Les barons – Cinergia – XV Forum Kina Europejskiego1:30, 18:00 Oj mamo – XX Festiwal Mediów w Łodzi „Człowiek w Zagrożeniu” – pokaz specjalny
6 listopada 15:00 Boso, ale na rowerze – Cinergia – XV Forum Kina Europejskiego
17:00 Stan nieważkości, Dieci z Trójkąta – XX Festiwal Mediów w Łodzi „Człowiek w Zagrożeniu” – pokazy przedfestiwalowe
18:30 Kiedy wiatr uniesie piasek – – Cinergia – XV Forum Kina Europejskiego
20:30 Altiplano – – Cinergia – XV Forum Kina Europejskiego
7 listopada 12:00 Baśnie i bajki polskie
15:00 De Boot, Stade, Maedeli la breche, E pericolso sporgersi – Cinergia – XV Forum Kina Europejskiego
17:00 Wiola – XX Festiwal Mediów w Łodzi „Człowiek w Zagrożeniu” – pokazy przedfestiwalowe
18:30 Toto bohater – – Cinergia – XV Forum Kina Europejskiego
20:30 Dubel  – – Cinergia – XV Forum Kina Europejskiego
9 listopada 17:00 XX Festiwal Mediów w Łodzi „Człowiek w Zagrożeniu”. Dzień Karabasza
19:30 Manneken Pis – Cinergia – XV Forum Kina Europejskiego
10 listopada 11:30, 14:00 Yesterday
17:00 XX Festiwal Mediów w Łodzi „Człowiek w Zagrożeniu”. Mistrz Karabasz i jego uczniowie
19:30 Strefa zaginionych – Cinergia – XV Forum Kina Europejskiego
11 listopada 16:00 Prezentacja gry edukacyjnej „303”
18:00 XX Festiwal Mediów w Łodzi „Człowiek w Zagrożeniu”. Mistrz Karabasz i jego uczniowie
19:30 Ósmy dzień – Cinergia – XV Forum Kina Europejskiego

ŁÓDZKI DOM KULTURY – DUŻE KINO
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
3-5 listopada Watch Docs 2010
4-12 listopada XV Forum Kina Europejskiego „Cinergia”
5 listopada 14:30 Europejski Turystyczny Klub Filmowy: Węgry
8 listopada 14:30 Europejski Turystyczny Klub Filmowy: Portugalia
9 listopada 14:30  Europejski Turystyczny Klub Filmowy: Szwecja
10 listopada 14:30  Europejski Turystyczny Klub Filmowy: Szwecja
11 listopada 14:30 Europejski Turystyczny Klub Filmowy: Norwegia

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KAMERALNE KINO
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
3-5 listopada Watch Docs 2010
4-12 listopada XV Forum Kina Europejskiego „Cinergia”

ORANGE IMAX
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
5 6 7 8 9 10 11
Hubble 3D 13:30, 17 13:30, 17 13:30, 17 13:30, 17 13:30, 17 13:30, 17 13:30, 17
Legendy Sowiego Królestwa 3D 11, 15, 18:30, 20:30 11, 15, 18:30, 20:30 11, 15, 18:30, 20:30 11, 15, 18:30, 20:30 11, 15, 18:30, 20:30 11, 15, 18:30, 20:30 11, 15, 18:30, 20:30

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
5 6 7 8 9 10 11
Pokazy specjalne
4-12 listopada XV Forum Kina Europejskiego „Cinergia”

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
5 6 7 8 9 10 11
Amerykanin 10:50, 13:20, 15:50, 18:20, 20:45 10:50, 13:20, 15:50, 18:20, 20:45 10:50, 13:20, 15:50, 18:20, 20:45 10:50, 13:20, 15:50, 18:20, 20:45 10:50, 13:20, 15:50, 19, 21:30 9:50, 12:15, 14:50, 17:20, 21 10:50, 13:20, 15:50, 18:20, 20:45
Aż po grób 10:45, 18:10 10:45, 18:10 10:45, 18:10 10:45, 18:10 10:45, 15:30 10:45, 22:30 10:45, 16:40
Biała i Strzała podbijają kosmos 3D 9:40 10:10 10:10 9:40 9:40 9:20 9:40
Chrzest 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10
Charlie St. Cloud 9:50, 12:10, 14:30, 16:50, 19:15, 21:40 9:50, 12:10, 14:30, 16:50, 19:15, 21:40 9:50, 12:10, 14:30, 16:50, 19:15, 21:40 9:50, 12:10, 14:30, 16:50, 19:15, 21:40 9:50, 12:10, 14:30, 16:50, 19:15, 21:40 9:50, 12:10, 14:30, 16:50, 19:15, 21:40 9:50, 12:10, 14:30, 16:50, 19:15
Essential Killing 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
Legenda Sowiego Królestwa 3D 10:20, 12:50 10:20, 12:50 10:20, 12:50 10:20, 12:50 10:20, 12:50 10:20, 12:50
Niepowstrzymany 20:10 9:10, 11:30, 13:50, 16:10, 18:30, 20:50
Ostatni Egzorcyzm 21
Paranormal Activity 2 15:15, 17:30, 19:45, 21:50 15:15, 17:30, 19:45, 21:50 15:15, 17:30, 19:45, 21:50 15:15, 17:30, 19:45, 21:50 15:15, 17:30, 21 15:10, 17:50, 20:30 18:10, 20:30
Piła VII 3D 14, 16:20, 18:50, 21:15    14, 16:20, 18:50, 21:15    14, 16:20, 18:50, 21:15    14, 16:20, 18:50, 21:15    14, 16:20, 18:50, 21:15    14, 16:20, 18:50, 21:15    14, 16:20, 18:50, 21:15   
Pirania 3D 22 22 22 22 17:10
Pozwól mi wejść 19, 21:30 19, 21:30 19, 21:30 19, 21:30 19 21:30
RED 16:15, 21 16:15, 21 16:15, 21 16:15, 21 16:15, 20:50 16:15, 21:30 21:45
Skrzydlate Świnie 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:15 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:15 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:15 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:15 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:15 9:40, 15:20, 17:40, 20:, 22:15 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:15
Social Network 15:30, 20:30 15:30, 20:30 15:30, 20:30 15:30, 20:30 18:10 15:15 15:30
Steetdance 3D 12:20 12:20 12:20
Śluby Panieńskie 10, 14:50, 17:10, 19:30 14:50, 17:10, 19:30 14:50, 17:10, 19:30 11, 14:50, 17:10, 19:30 10, 14:50, 17:10 10, 14:45, 18 14:10, 19
Śniadanie do łóżka 20:30 19:30, 21:30 10:45, 12:45, 15, 17:20, 19:30, 21:40
Zakochany Wilczek 3D 9:45, 12, 14:15, 16:30, 18:40 9:45, 12, 14:15, 16:30, 18:40 9:45, 12, 14:15, 16:30, 18:40 9:45, 12, 14:15, 16:30, 18:40 9:45, 12, 14:15, 16:30, 18:40 9:45, 12, 14:15, 16:30, 18:40 9:45, 12, 14:15, 16:30, 18:40
Zanim odejdą wody 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 9, 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30
Zemsta Futrzaków 9:30, 11:45 9:30, 11:45 9:30, 11:45 9:30, 11:45 9:30, 11:45 9:30, 11:45 9:30, 11:45
Żółwik Sammy 3D 11:50 12:20 12:20 11:50 11:50 11:50 11:50
Pokazy specjalne
6 listopada 9:00, 10:30, 12:00 Poranki dla Maluchów
7 listopada 9:00, 10:30, 12:00 Poranki dla Maluchów
9 listopada 20:00 Kino na obcasach – Śniadanie do łóżka
20:00 Koncert Rihanna
10 listopada 12:00 Multibabykino – Skrzydlate świnie
18:00 Koncert Rihanna

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
6 listopada repertuar wkrótce
7 listopada

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pomóż nam

Strefa filmu

Repertuar kin

Zobacz na co warto iść do kina. Więcej »

Premiery

Nie zapomnij o najciekawszych premierach filmów. Więcej »

Informator

ABC każdego miłośnika filmu. Adresy, ceny biletów, itp. Więcej »

Polecamy