cinema111Poniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 5 do 11 kwietnia 2013 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
5 6 7 8 9 10 11
Intruz 12:30, 17:30, 20 10, 12:30, 17:30, 20 10, 12:30, 17:30, 20 12:30, 17:30, 20 12:30, 17:30, 20 12:30, 17:30, 20 12:30, 17:30, 20
Krudowie 12:30, 16:30 12:30, 16:30 12:30, 16:30 12:30, 16:30 12:30, 16:30 12:30, 16:30 12:30, 16:30
Krudowie 3D 14:30, 18:30 10:30, 14:30, 18:30 10:30, 14:30, 18:30 14:30, 18:30 14:30, 18:30 14:30, 18:30 14:30, 18:30
Układ zamknięty 15, 20:30 15, 20:30 15, 20:30 15, 20:30 15, 20:30 15, 20:30 15, 20:30

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-2392
5 6 7 8 9 10 11
Cristiada 13 13
Donoma 19:10 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15
Miłość (Fabickiego) 16:45 17:45
Polowanie 15, 21:45 14:30, 21:45 14:30, 21:45 16:45 21:45 14:30, 21:45 14:30, 21:45
Raj: wiara 13:30, 17:20, 19:30 12:10, 14, 17:40 19:45 12:10, 14, 17:40 19:45 13:30, 17:20, 19:30 13:30, 17:20, 19:30 13:30, 14, 15:45, 19:30 13:30, 17:20, 19:30
Samsara 12:10 12:10
Spring Breakers 14:15, 18:20, 21:50 14, 18, 21:35 14, 18, 21:35 13:10, 18:45, 21:55 13:15, 19:45 18, 21:35 15, 18:30, 22
Sugar Man 14:30, 15:45, 17:35, 21:40 16:10, 17:45, 21:50 16:10, 17:45, 21:50 13:45, 15:45, 17:35, 21:40 14, 15:45, 17:40, 21:40 14, 15:30, 17:50, 21:40 14, 15:30, 15:45, 21:40
Sąsiedzkie dźwięki 21:30 21:35 21:35 19:10 15:30 17 17
Święta Czwórca 16, 17, 20:15 12:35, 14:15, 16:30, 20:15 12:35, 14:15, 16:30, 20:15 15:20, 20:25, 21:20 13:10, 16:30, 20:15, 21:40 13, 16:30, 20:15, 21:40 13, 16:30, 20:15, 21:40
Triszna. Pragnienie miłości 15:40 15:40
Układ zamknięty 16, 18:25, 20 12:30, 15:45, 17:55, 19:45 12:30, 15:45, 17:55, 19:45 14:55, 18:40 14:40, 17:55, 21:30 16:10, 17:55, 19:45 13:10, 16:40, 17:55, 20:10
Warszawa 1935 3D 17:50 17:35, 19:45 17:35, 19:45 14 19:45 19:45 19:45
Pokazy specjalne
10 kwietnia 13:00 Środa Seniora

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
5 6 7 8 9 10 11
Być jak Kazimierz Deyna    13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
Baczyński 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
Django 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15
Drogówka 11:45, 16:30, 19, 21:30 11:45, 16:30, 19, 21:30 11:45, 16:30, 19, 21:30 11:45, 16:30, 19, 21:30 11:45, 16:30, 19, 21:30 11:45, 16:30, 19, 21:30 11:45, 16:30, 19, 21:30
Intruz 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40
Jack Pogromca Olbrzymów (dubbing) 10:15, 15:15 10:15, 15:15 10:15, 15:15 10:15, 15:15 10:15, 15:15 10:15, 15:15 10:15, 15:15
Jack Pogromca Olbrzymów 3D (dubbing) 12:45, 17:45 12:45, 17:45 12:45, 17:45 12:45, 17:45 12:45, 17:45 12:45, 17:45 12:45
Krudowie 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15
Krudowie 3D 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30
Martwe Zło 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Miłość 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
Nieletni /pełnoletni 12:45, 17:30, 19:45, 22 12:45, 17:30, 19:45, 22 12:45, 17:30, 19:45, 22 12:45, 17:30, 19:45, 22 12:45, 17:30, 19:45, 22 12:45, 17:30, 19:45, 22 12:45, 17:30, 19:45, 22
Operacja Argo 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30
Ostatni egzorcyzm. Część 2 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 16:15, 18:15, 20:15, 22:15
Oz: Wielki i Potężny (dubbing) 10, 15:20 10, 15:20 10, 15:20 10, 15:20 10, 15:20 10, 15:20 10, 15:20
Oz: Wielki i Potężny 3D (dubbing) 12:40, 18 12:40, 18 12:40, 18 12:40, 18 12:40, 18 12:40, 18 12:40, 18
Polowanie 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45
Poradnik pozytywnego myślenia 11, 16, 18:30, 21 11, 16, 18:30, 21 11, 16, 18:30, 21 11, 16, 18:30, 21 11, 16, 18:30, 21 11, 16, 18:30, 21 11, 16, 18:30, 21
Ralph Demolka 10, 14:30 10, 14:30 10, 14:30 10, 14:30 10, 14:30 10, 14:30 10, 14:30
Ralph Demolka 3D 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
Spring Breakers 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15
Syberiada polska 10, 14:45 10, 14:45 10, 14:45 10, 14:45 10, 14:45 10, 14:45 10, 14:45
Święta czwórca 12, 16:45, 18:45, 20:45, 22:30 12, 16:45, 18:45, 20:45, 22:30 12, 16:45, 18:45, 20:45, 22:30 12, 16:45, 18:45, 20:45, 22:30 12, 16:45, 18:45, 20:45, 22:30 12, 16:45, 18:45, 20:45, 22:30 12, 16:45, 18:45, 20:45, 22:30
Układ zamknięty 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30    10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30    10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30    10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30    10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30    10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30    10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30   
Władza 17, 19:20, 21:40 17, 19:20, 21:40 17, 19:20, 21:40 17, 19:20, 21:40 17, 19:20, 21:40 17, 19:20, 21:40 17, 19:20, 21:40
Wspaniała 14 14 14 14 14 14 14
Zambezia 11, 13, 15 11, 13, 15 11, 13, 15 11, 13, 15 11, 13, 15 11, 13, 15 11, 13, 15
Życie Pi 3D (dubbing) 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
Pokazy specjalne
11 kwietnia 19:30 Ladies Night: Kwartet

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
Kino zostało zamknięte

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
5 kwietnia 18:00 Pan Lazhar
19:40 Delikatność
6 kwietnia 17:30 Delikatność
19:30 Pan Lazhar
7 kwietnia 12:00 W filmowym królestwie Scheiblerów
16:00 Delikatność
18:00 Pan Lazhar
8 kwietnia 17:00 Akademia Filmu Polskiego (wykład dr Dagmary Rode + Noce i dnie)
9 kwietnia 18:00 Pan Lazhar
10 kwietnia 8:00 Dyskusyjny Klub Filmowy: Komornik
11 kwietnia 18:00 Delikatność

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO KAMERALNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232  tel. 633-70-13
5 kwietnia 14:30 Zamieszkajny razem
16:45 Sęp
19:30 Chwała dziwkom
6 kwietnia 13:00 Zamieszkajny razem
15:15 Niech żyje życie
17:30 Sęp
20:15 Chwała dziwkom
7 kwietnia 17:00 Chwała dziwkom
19:30 Sęp
8 kwietnia 12:15 Turystyczny Klub Filmowy: Malta
14:15 Sęp
17:00 Chwała dziwkom
19:30 Zamieszkajmy razem
9 kwietnia 13:00 Zamieszkajny razem
16:30 Sęp
20:00 Chwała dziwkom
10 kwietnia 13:00 Chwała dziwkom
15:45 Zamieszkajny razem
18:00 Turystyczny Klub Filmowy: Minorka
19:30 Sęp
11 kwietnia 13:30 Zamieszkajny razem
16:30 Sęp
19:45 Chwała dziwkom

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO STUDYJNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105 tel. 633-70-13
7 kwietnia 11:00 Zamieszkajny razem
16:00 Film na życzenie widzów
9 kwietnia 15:15 Turystyczny Klub Filmowy: Sycylia
17:30 Niech żyje życie
11 kwietnia 15:00 Turystyczny Klub Filmowy: Minorka
17:30 Film na życzenie widzów

KINO MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
w tym okresie brak informacji o pokazach filmowych

IMAX ŁÓDŹ
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
5 6 7 8 9 10 11
Oz: Wielki i Potężny 3D (dubbing) 11, 13:40, 16:20 11, 13:40, 16:20 11, 13:40, 16:20 11, 13:40, 16:20 11, 13:40, 16:20 11, 13:40, 16:20 11, 13:40, 16:20
Oz: Wielki i Potężny 3D (napisy) 19, 21:40 19, 21:40 19, 21:40 19, 21:40 19, 21:40 19, 21:40 19, 21:40

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
Kino zostało zamknięte

KINO PWSFTviT
facebook fanpage ul. Targowa 61/63 – sala projekcyjna A w Rektoracie (wstęp wolny)
5 kwietnia 10:00 Donoma + spotkanie z reżyserem
19:00 Pillow Book
8 kwietnia 19:00 Aria dla atlety
9 kwietnia 19:00 Zakazane owoce
10 kwietnia 19:00 The wall
11 kwietnia 19:00 Raj: Miłość

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
5 6 7 8 9 10 11
Baczyński 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15
Daję nam rok 13:30, 15:45, 18, 20:15 13:30, 15:45, 18, 20:15 13:30, 15:45, 18, 20:15 13:30, 15:45, 18, 20:15 13:30, 15:45, 18, 20:15 13:30, 15:45, 18, 20:20 13:30, 15:45, 18, 20:15
Intruz 9:10, 11:50, 14:30, 17:15, 20 9:10, 11:50, 14:30, 17:15, 20 9:10, 11:50, 14:30, 17:15, 20 9:10, 11:50, 14:30, 17:15, 20 9:10, 11:50, 14:30, 17:15, 20 9:10, 11:50, 14:30, 17:15, 20 9:10, 11:50, 14:30, 17:15, 20
Jack pogromca olbrzymów 9:20 9:20 9:20 9:20 9:20 9:20 9:20
Jack pogromca olbrzymów 3D 11:50, 14:20 11:50, 14:20 11:50, 14:20 11:50, 14:20 11:50, 14:20 11:50, 14:20 11:50, 14:20
Krudowie 10:20, 11, 13:20, 15:40, 18 10:20, 11, 13:20, 15:40, 18 10:20, 11, 13:20, 15:40, 18 10:20, 11, 13:20, 15:40, 18 10:20, 11, 13:20, 15:40, 18 10:20, 11, 13:20, 15:40, 18 10:20, 11, 13:20, 15:40, 18
Krudowie 3D 9:40, 12, 14:20, 16:40, 19 9:40, 12, 14:20, 16:40, 19 9:40, 12, 14:20, 16:40, 19 9:40, 12, 14:20, 16:40, 19 9:40, 12:20, 14:40, 17, 19:15 9:40, 12, 14:20, 16:40, 19 9:40, 12, 14:20, 16:40, 19
Lot 20:10 20:10 20:10 20:10 21:10 20:10 20:10
Mama i ja 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
Martwe zło 13:10, 15:20, 17:30, 19:45, 22 13:10, 15:20, 17:30, 19:45, 22 13:10, 15:20, 17:30, 19:45, 22 13:10, 15:20, 17:30, 19:45, 22 13:10, 15:20, 17:30, 19:45, 22 13:10, 15:20, 17:30, 19:45, 22 13:10, 15:20, 17:30, 19:45, 22
Nieobliczalni 20:20
Oz: Wielki i Potężny (dubbing) 11:45 11:45 11:45 11:45 16:30 11:45 11:45
Oz: Wielki i Potężny 3D (dubbing) 9, 14:30, 17:20 9, 14:30, 17:20 9, 14:30, 17:20 9, 14:30, 17:20 9, 11:45, 14:30 9, 14:30, 17:20 9, 14:30, 17:20
Sęp 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
Spring Breakers 9, 11:20, 13:40, 16, 17, 18:15, 19:15, 20:30, 21:30 9, 11:20, 13:40, 16, 17, 18:15, 19:15, 20:30, 21:30 9, 11:20, 13:40, 16, 17, 18:15, 19:15, 20:30, 21:30 9, 11:20, 13:40, 16, 17, 18:15, 19:15, 20:30, 21:30 9, 11:20, 13:40, 16, 17, 18:15, 19:20, 20:30, 21:30 9, 11:20, 13:40, 16, 17, 18:15, 19:15, 20:30, 21:30 9, 11:20, 13:40, 16, 17, 18:15, 19:15, 20:30, 21:30
Strażnicy marzeń 11:15 10 10 11:15 11:15 11:15 11:15
Syberiada polska 9:20 9:20 9:20 9:20 9:20 9:10 9:20
Tajemnica Westerplatte 9:40 9:40 9:40 9:40 9:40
Układ zamknięty 12:15, 14:40, 17, 19:30, 22 12:15, 14:40, 17, 19:30, 22 12:15, 14:40, 17, 19:30, 22 12:15, 14:40, 17, 19:30, 22 12:15, 14:40, 17, 19:30, 22 14:40, 17:00, 19:30, 22 12:15, 14:40, 17, 19:30, 22
Władza 20:20 20:20 20:20 20:20 20:20 21:20 21:20
Wróg numer jeden 21:20 21:20 21:20 21:20
Zambezia 9:15, 12:20 12:20 12:20 9:15, 12:20 9:15, 12:20 9:15, 12:20 9:15, 12:20
Złodziej tożsamości 19:20, 21:45 19:20, 21:45 19:20, 21:45 19:20, 21:45 21:30 19:20, 21:45 19:20, 21:45
Pokazy specjalne
6 kwietnia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
7 kwietnia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
9 kwietnia 18:00 Don Kichot – balet
20:30 Ćwierćfinały Ligi Mistrzów
10 kwietnia 12:00 Multibabykino: Układ zamknięty
20:30 Ćwierćfinały Ligi Mistrzów

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
w tym okresie brak pokazów filmowych

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Repertuar kin – 9-15 lipca
cinema111
Repertuar kin – 28 lipca – 3 sierpnia
Repertuar kin – 17-23 maja 2019

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*