repertuarPoniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 31 sierpnia do 6 września 2012 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
31 1 2 3 4 5 6
Abraham Lincoln: Łowca wampirów 3D 17:15, 21:45 17:15, 21:45 17:15, 21:45 17:15, 21:45 17:15, 21:45 17:15, 21:45 17:15, 21:45
Madagaskar 3 11 11 11 11 11 11 11
Madagaskar 3 3D 9 9 9 9 9 9 9
Merida waleczna 9 9 9 9 9 9 9
Merida waleczna 13 13 13 13 13 13 13
Niezniszczalni 2 15, 19:30 15, 19:30 15, 19:30 15, 19:30 15, 19:30 15, 19:30 15, 19:30
Pamięć absolutna 11, 13:30, 16, 18:30, 21 11, 13:30, 16, 18:30, 21 11, 13:30, 16, 18:30, 21 11, 13:30, 16, 18:30, 21 11, 13:30, 16, 18:30, 21 11, 13:30, 16, 18:30, 21 11, 13:30, 16, 18:30, 21

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-2392
31 1 2 3 4 5 6
Akacje 16:35, 21:40 13, 20:10 16:35, 21:40 15:10, 18:25 13:30, 18:30 15:15, 18:25 13:30, 18:30
Alpy 12:45, 20 16:30, 21:40 12:45, 20 16:40, 20 16:50, 20 16:45, 20 16:50, 20
Cztery Lwy 12:15, 18:15 12:30, 14:15 12:45, 14:30 13, 21:40 13, 14:45, 21:50 13, 21:40 13, 14:45, 21:50
Hasta la vista 14:30 18:10 14:30 13:10 21:40 13:15 21:40
Nietykalni 13:15 13:15 13:15 13 12:45 13
Pina 11:30 11:30 11:30
Portret o zmierzchu 18:10 14:30 18:10 21:35 15 21:35 15
Siostra twojej siostry 15:10, 18:40, 20:15 15:10, 18:45, 20:15 15:10, 18:40, 20:15 15, 18:30, 20:05 14:45, 18:20, 20 15, 16:35, 20:10 18:30, 20:05
W pół drogi 16:15, 20 16, 18 17:50, 19:45 16:20, 18:15 16:30, 18:25 13, 16:20, 18:15 16:30, 18:25
Yuma 21:50 21:50 21:50 21:40 21:35 21:45 21:40
Zakochani w Rzymie 11:45, 13:45, 15:45, 16:45, 17:45, 19:45, 21:45 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 18:20, 19:45, 21:45 11:45, 13:45, 15:45, 16:45, 17:45, 19:45, 21:45 13:30, 15:30, 16:35, 17:30, 19:30, 21:30 13:30, 15:30, 16:20, 17:30, 19:30, 21:30 13:30, 15:30, 17:30, 18:10, 19:30, 21:30 13:30, 15:30, 16:35, 17:30, 19:30, 21:30
Żniwa 14:40, 22 20, 21:35 16:15, 21:40 14:45, 20:10 20:20 14:45, 20:10 20:20
Pokazy specjalne
5 września 13:00 Środa Seniora: Trójpak filmowy
6-7 września 9. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
31 1 2 3 4 5 6
Abraham Lincoln: Łowca wampirów 3D 11:45, 16:45, 20:15, 22:30 11:45, 16:45, 20:15, 22:30 11:45, 16:45, 20:15, 22:30 11:45, 16:45, 20:15, 22:30 11:45, 16:45, 20:15, 22:30 11:45, 16:45, 20:15, 22:30 11:45, 16:45, 20:15, 22:30
Dziedzictwo Bourne’a 14, 19:15, 22 14, 19:15, 22 14, 19:15, 22 14, 19:15, 22 14, 19:15, 22 14, 19:15, 22 14, 19:15, 22
Epoka Lodowcowa 4 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
Epoka Lodowcowa 4 3D 11:30, 16 11:30, 16 11:30, 16 11:30, 16 11:30, 16 11:30, 16 11:30, 16
Kochanie poznaj moich kumpli 14 14 14 14 14 14 14
Komisarz Blond i Oko Sprawiedliwości 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45 10:30, 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45
Madagaskar 3 11, 13:10, 15:20, 17:40, 19:50 11, 13:10, 15:20, 17:40, 19:50 11, 13:10, 15:20, 17:40, 19:50 11, 13:10, 15:20, 17:40, 19:50 11, 13:10, 15:20, 17:40, 19:50 11, 13:10, 15:20, 17:40, 19:50 11, 13:10, 15:20, 17:40, 19:50
Madagaskar 3 3D 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Magic Mike 22 22 22 22 22 22 22
Merida Waleczna 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18
Merida Waleczna 3D 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15
Mroczny Rycerz powstaje 14:45, 18, 21:15 14:45, 18, 21:15 14:45, 18, 21:15 14:45, 18, 21:15 14:45, 18, 21:15 14:45, 18, 21:15 14:45, 18, 21:15
Niezniszczalni 2 10:45, 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22 10:45, 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22 10:45, 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22 10:45, 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22 10:45, 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22 10:45, 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22 10:45, 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22
Pamięć Absolutna 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30
Prometeusz 12 12 12 12 12 12 12
Prometeusz 3D 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30
Siostra Twojej Siostry 12, 16:15, 18:15, 20:30, 22:30 12, 16:15, 18:15, 20:30, 22:30 12, 16:15, 18:15, 20:30, 22:30 12, 16:15, 18:15, 20:30, 22:30 12, 16:15, 18:15, 20:30, 22:30 12, 16:15, 18:15, 20:30, 22:30 12, 16:15, 18:15, 20:30, 22:30
Spadaj, Tato! 13, 18, 20:30 13, 18, 20:30 13, 18, 20:30 13, 18, 20:30 13, 18, 20:30 13, 18, 20:30 13, 18, 20:30
Step Up 4 Revolution 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
Yuma 15:30, 18:30, 21 15:30, 18:30, 21 15:30, 18:30, 21 15:30, 18:30, 21 15:30, 18:30, 21 15:30, 18:30, 21 15:30, 18:30, 21
Zakochani w Rzymie 11:30, 14, 16, 19, 21:30 11:30, 14, 16, 19, 21:30 11:30, 14, 16, 19, 21:30 11:30, 14, 16, 19, 21:30 11:30, 14, 16, 19, 21:30 11:30, 14, 16, 19, 21:30 11:30, 14, 16, 19, 21:30

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
31 1 2 3 4 5 6
Alpy 20:20 19:40 20:20 20:10 18 19:10
Cztery Lwy 21:20 18:10
Hasta la vista 18:10 18:20 18:10 18 19:40 17
Kuzyni 16:20 17:50 16:20 19:50 20 21
Nietykalni 16, 18, 20 16:20, 20:30 16, 18, 20
Rzecz o Smutnych Dziwkach 16:10 18:10
Pokazy specjalne
31 sierpnia 21:00 Polówka – Olechów: Pod jednym dachem
2 września 21:00 Polówka – OFF Piotrkowska: Sin City – miasto grzechu + Rewers

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
31 sierpnia 11:00 Wyprawa latającą maszyną
18:00 Zapiski z Toskanii
2 września 12:00 Janusz Korczak w Małym Kinematografie: Król Maciuś I
15:00 Janusz Korczak w Małym Kinematografie: Korczak
18:00 W ciemności
4 września 18:00 W ciemności
5 września 19:00 Song of the Lodz Ghetto
6 września 17:00 Musi zostać rysa. Przewodnik po twórczości Janusza Morgensterna

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO STUDYJNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
4 września 17:00 Słynne Operetki: Wesoła wdówka Franza Lehara
5 września 17:00 Turystyczny Klub Filmowy: Parki Narodowe USA cz. 1
6 września 17:00 Słynne Operetki: Piękna Helena Jacquesa Offenbacha

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO KAMERALNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
31 sierpnia 15:30 Malowany welon
18:15 Marta i wielbiciele
1 września 16:15 Miłość w Nowym Jorku
18:30 Miłość w czasach zarazy
2 września 16:15 Miłość w Nowym Jorku
18:30 Miłość w czasach zarazy
3 września 14:30 Pocałunek Jessiki Stein
16:45 Malowany welon
19:30 Turystyczny Klub Filmowy: Parki Narodowe USA cz. 1
4 września 14:30 Miłość w czasach zarazy
19:00 Miłość w Nowym Jorku
5 września 14:30 Miłość w czasach zarazy
19:15 Malowany welon
6 września 14:30 Malowany welon
19:00 Marta i wielbiciele

KINO MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
remont od 24 sierpnia do 5 października

IMAX ŁÓDŹ
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
31 1 2 3 4 5 6
Dzikie z natury 3D 10:30
Hubble 3D 10:30
Pamięć absolutna 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
31 1 2 3 4 5 6
zmiana właściciela

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
31 1 2 3 4 5 6
Abraham Lincoln: Łowca wampirów 3D 10:45, 16:30, 19:00, 21:30, 23:50 10:45, 16:30, 19:00, 21:30 10:45, 16:30, 19:00, 21:30 10:45, 16:30, 19:00, 21:30 10:45, 16:30, 19:00, 21:30 10:45, 16:30, 19:00, 21:30 10:45, 16:30, 19:00, 21:30
Dziedzictwo Bourne’a 13:45 13:45, 21:15 13:45, 21:15 13:45, 21:15 13:45, 21:15 21:15 13:45, 21:15
Epoka Lodowocowa 4 11:30 11:30 11:30 11:30
Epoka Lodowcowa 4 3D 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
Komisarz Blond i Oko Sprawiedliwości 13, 15:15, 17:50, 20:30 13, 15:15, 17:50, 20:15 13, 15:15, 17:50, 20:15 13, 15:15, 17:50, 20:15 13, 15:15, 17:50, 20:15 13, 15:15, 17:50, 20:15 13, 15:15, 17:50, 20:15
Madagaskar 3 11, 13:10, 15:20, 17:30 11, 13:10, 15:20, 17:30 11, 13:10, 15:20, 17:30 11, 13:10, 15:20, 17:30 11, 13:10, 15:20, 17:30 11, 13:10, 15:20, 17:30 11, 13:10, 15:20, 17:30
Madagaskar 3 3D 10, 12:10, 14:30, 16:40, 18:50 10, 12:10, 14:30, 16:40, 18:50 10, 12:10, 14:30, 16:40, 18:50 10, 12:10, 14:30, 16:40, 18:50 10, 12:10, 14:30, 16:40, 18:50 10, 12:10, 14:30, 16:40, 18:50 10, 12:10, 14:30, 16:40, 18:50
Merida waleczna 11:20, 13:50, 16:10, 18:30 11:20, 13:50, 16:10, 18:30 11:20, 13:50, 16:10, 18:30 11:20, 13:50, 16:10, 18:30 11:20, 13:50, 16:10, 18:30 11:20, 13:50, 16:10, 18:30 11:20, 13:50, 16:10, 18:30
Merida waleczna 3D 10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30 10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30 10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30 10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30 10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30 10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30 10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30
Mroczny Rycerz powstaje 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45
Niezniszczalni 2 10:30, 12:45, 15:10, 17:40, 19:45, 21:50 12:45, 15:10, 17:40, 20, 22:15 10:30, 12:45, 15:10, 17:40, 20, 22:15 10:30, 12:45, 15:10, 17:40, 20, 22:15 10:30, 12:45, 15:10, 17:40, 20, 22:15 10:30, 12:45, 15:10, 17:40, 20, 22:15 10:30, 12:45, 15:10, 17:40, 20, 22:15
Pamięć absolutna 11:15, 13:50, 16:30, 19:10, 21, 23:45 10:30, 13:10, 15:45, 18:20, 21 10:15, 12:50, 15:30, 18:10, 20:45 10:15, 12:50, 15:30, 18:10, 20:45 10:15, 12:50, 15:30, 18:10, 20:45 10:15, 12:50, 15:30, 18:10, 20:45 10:15, 12:50, 15:30, 18:10, 20:45
Prometeusz 3D 21:50 21:50 21:50 21:50 21:50 21:50
Spadaj, Tato! 16:45 16:45, 21 16:45, 21 16:45, 21 16:45, 21 16:45, 21 16:45, 21
Step Up 4 Revolution 3D 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10
Yuma 19:15, 21:45 19:15, 21:45 19:15, 21:45 19:15, 21:45 19:15, 21:45 19:15, 21:45
Zakochani w Rzymie 11:20, 13:45, 16:20, 19, 20 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:40 10:20, 12:45, 15:20, 18, 20:30 10:20, 12:45, 15:20, 18, 20:30 10:20, 12:45, 15:20, 18, 20:30 10:20, 12:45, 14:20, 15:20, 18, 20:30 10:20, 12:45, 15:20, 18, 20:30
Pokazy specjalne
31 sierpnia 20:00 Fatboy Slim Worldwide Cinema Dance Party
22:00 ENEMEF: Noc reżyserskich wersji Władcy Pierścieni
1 września 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
2 września 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
5 września 12:00 Multibabykino: Zakochani w Rzymie

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
31 sierpnia 18:30 Lęk wysokości
20:00 Wstyd
1 września 15:40 Rzeź
17:00 O pólnocy w Paryżu
18:30 Zapiski z Toskanii
20:15 Wstyd
2 września 16:00 Lęk wysokości
17:30 Zapiski z Toskanii
19:15 Żelazna Dama
4 września 18:00 O północy w Paryżu
19:30 Zapiski w Toskanii
5 września 18:00 Lęk wysokości
19:30 Rzeź
6 września 18:00 Zapiski z Toskanii

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
cinema111
Repertuar kin – 16-22 sierpnia 2013
Repertuar kin – 12-18 czerwca 2020
cinema111
Repertuar kin – 14-20 lipca

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*